Teleskop Hubble przedstawia gromadę kulistą M10

Teleskop Hubble przedstawia gromadę kulistą M10
Teleskop Hubble przedstawia gromadę kulistą M10Original Press Release
Podobnie jak wiele innych obecnie najbardziej znanych obiektów na niebie, gromada kulista Messier 10 nie specjalnie zainteresowała Charlesa Messiera, który ją odkrył i skatalogował w XVIII wieku.

Decyzja stworzenia katalogu wszystkich obiektów, które Messier mógł znaleźć, a które nie były komety, było pragmatycznym rozwiązaniem, które miało wywrzeć ogromny wpływ na przyszłość astronomii. Jego katalog zawiera wiele z najbardziej znanych obiektów na nocnym niebie. Ukazany na zdjęciu wykonanym przez teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope – Messier 10 –  jest jednym z nich. Messier opisał go w pierwszym wydaniu swojego katalogu, który został opublikowany w 1774 roku i zawierał pierwsze z 45 zidentyfikowanych obiektów.

Messier 10 jest kuliste skupisko gwiazd, leżące w odległości około 15 000 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Wężownika. Mając średnicę blisko 80 lat świetlnych powinien na niebie mieć rozmiary około dwóch trzecich wielkości Księżyca. Jednak jego zewnętrzne regiony są bardzo rozproszone, a nawet stosunkowo jasne jądro jest nadal zbyt słabe, aby można je było zobaczyć gołym okiem.

Pokazane obok zdjęcie obejmuje jedynie najjaśniejszą część centrum gromady – region o średnicy około 13 lat świetlnych. Kompozytowe zdjęcie składa się z ekspozycji wykonanych w świetle widzialnym i podczerwonym za pomocą kamery ACS (Advanced Camera for Surveys) teleskopu Hubble. Obserwacje zostały wykonane w ramach przeglądu gromad kulistych Drogi Mlecznej prowadzonych z wykorzystaniem Hubble'a.

Wersja tego obrazu została zgłoszona do konkursu Hubble’s Hidden Treasures Image Processing Competition przez użytkownika o pseudonimie flashenthunder. Hidden Treasures to inicjatywa mająca zachęcić miłośników astronomii do odkrywania w archiwum Hubble'a wspaniałych obrazów, które nigdy wcześniej nie zostały opublikowane.

Źródła:

Globular Cluster M10

Like many of the most famous objects in the sky, globular cluster Messier 10 was of little interest to its discoverer: Charles Messier, the 18th century French astronomer, catalogued over 100 galaxies and clusters, but was primarily interested in comets. Through the telescopes available at the time, comets, nebulae, globular clusters and galaxies appeared just as faint, diffuse blobs and could easily be confused for one another.

Only by carefully observing their motion — or lack of it — were astronomers able to distinguish them: comets move slowly relative to the stars in the background, while other more distant astronomical objects do not move at all.

Messier’s decision to catalogue all the objects that he could find and that were not comets, was a pragmatic solution which would have a huge impact on astronomy. His catalogue of just over 100 objects includes many of the most famous objects in the night sky. Messier 10, seen here in an image from the NASA/ESA Hubble Space Telescope, is one of them. Messier described it in the very first edition of his catalogue, which was published in 1774 and included the first 45 objects he identified.

Messier 10 is a ball of stars that lies about 15 000 light-years from Earth, in the constellation of Ophiuchus (The Serpent Bearer). Approximately 80 light-years across, it should therefore appear about two thirds the size of the Moon in the night sky. However, its outer regions are extremely diffuse, and even the comparatively bright core is too dim to see with the naked eye.

Hubble, which has no problems seeing faint objects, has observed the brightest part of the centre of the cluster in this image, a region which is about 13 light-years across.

This image is made up of observations made in visible and infrared light using Hubble’s Advanced Camera for Surveys. The observations were carried out as part of a major Hubble survey of globular clusters in the Milky Way.

A version of this image was entered into the Hubble’s Hidden Treasures Image Processing Competition by contestant flashenthunder. Hidden Treasures is an initiative to invite astronomy enthusiasts to search the Hubble archive for stunning images that have never been seen by the general public. The competition has now closed and the results will be published soon.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *