Teleskop MPG/ESO prezentuje NGC 6604

Teleskop MPG/ESO prezentuje NGC 6604
Teleskop MPG/ESO prezentuje NGC 6604Original Press Release
Zdjęcie wykonane za pomocą kamety Wide Field Imager, zainstalowanej na 2,2 metrowym teleskopie MGP/ESO w obserwatorium La Silla w Chile, ukazuje gromadę NGC 6604.

NGC 6604 to jasna grupa gwiazd widoczna na lewo i w górę od centrum zdjęcia. Ta młoda gromada gwiazd stanowi najgęstszą część większej asocjacji około stu jasnych, niebiesko-białych gwiazd. Zdjęcie pokazuje także związaną z gromadę mgławicę – obłok świecącego gazu wodorowego zwany Sh2-54 – oraz obłoki pyłu.

NGC 6604 leży w odległości około 5500 lat świetlnych od Ziemi w obrębie gwiazdozbioru Węża, w odległości około dwóch stopni na północ od mgławicy Orzeł. Jej jasne gwiazdy łatwo można dostrzec za pomocą nawet niewielkiego  teleskopu. W 1784 roku została skatalogowana przez Williama Herschela. Jednak towarzysząca jej mgławica umykała uwadze aż do lat 50. XX wieku, kiedy została skatalogowany przez Stewarta Sharplessa na fotografiach z atlasu nieba National Geographic–Palomar Sky Atlas.

Za pomocą potężnych wiatrów gwiazdowych i promieniowaniu, które kompresuje w zwartym obszarze materię niezbędną do produkcji gwiazd. Gorące młode gwiazdy gromady przyspieszają powstanie kolejnej generacji gwiazd w NGC 6604. Ta kolejna generacja gwiazd szybko zastąpi pierwszą, bowiem młode, jasne i masywne gwiazdy szybko zużywają zapas paliwa jądrowego i krótko – choć intensywnie – żyją.

Oprócz piękna, istnieją także inne powody, dla których NGC 6604 przyciąga wzrok astronomów. Wypływa z niej dziwna kolumnę gorącego, zjonizowanego gazu. Podobne kolumny gorącego gazu, przez które z młodych gromad gwiazd wypływa materia odkryto także gdzie indziej w Drodze Mlecznej oraz w innych galaktykach spiralnych, jednak tylko NGC 6604 jest na tyle blisko, by możliwe było dokładne badanie tego zjawiska.

Kolumna NGC 6604 (często określana przez astronomów jako „komin”) jest prostopadła do płaszczyzny galaktyki i rozciąga się na niesamowitą odległość 650 lat świetlnych. Astronomowie sądzą, że to gorące gwiazdy NGC 6604 są odpowiedzialne za wytworzenie komina, jednak by w pełni zrozumieć te niezwykłe struktury konieczne są dalsze badania.


Google Sky

Źródła:

A Cluster Within a Cluster

The star cluster NGC 6604 is shown in this new image taken by the Wide Field Imager attached to the MPG/ESO 2.2-metre telescope at the La Silla Observatory in Chile. It is often overlooked in favour of its more prominent neighbour, the Eagle Nebula (also known as Messier 16), that lies a mere wingspan away. But the framing of this picture, which places the star cluster in a landscape of surrounding gas and dust clouds, shows what a beautiful object NGC 6604 is in its own right.

NGC 6604 is the bright grouping towards to the upper left of the image. It is a young star cluster that is the densest part of a more widely scattered association containing about one hundred brilliant blue-white stars [1]. The picture also shows the cluster’s associated nebula — a cloud of glowing hydrogen gas that is called Sh2-54 [2] — as well as dust clouds.

NGC 6604 lies about 5500 light-years away in the constellation of Serpens (The Serpent) and is located about two degrees north of the Eagle Nebula in the night sky (eso0926). The bright stars are easily seen in a small telescope and were first catalogued by William Herschel in 1784. However, the faint gas cloud escaped attention until the 1950s when it was catalogued by Stewart Sharpless on photographs from the National Geographic–Palomar Sky Atlas.

The cluster’s hot young stars are helping a new generation of stars to form in NGC 6604, by collecting star-making material into a compact region with their strong stellar winds and radiation. This second generation of stars will quickly replace the older generation, as although the brightest young stars are massive, they consume their fuel copiously and live short lives.

Aside from aesthetics, NGC 6604 has other reasons to draw the gaze of astronomers, as it has a strange column of hot ionised gas emanating from it. Similar columns of hot gas, which channel outflowing material from young star clusters, have been found elsewhere in the Milky Way and other spiral galaxies, but the example in NGC 6604 is relatively nearby, allowing astronomers to study it in detail.

This particular column (often referred to by astronomers as a “chimney”) is perpendicular to the galactic plane and stretches an incredible 650 light-years in length. Astronomers think that the hot stars within NGC 6604 are responsible for producing the chimney, but more research is needed to fully understand these unusual structures.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *