Planowana dla Square Kilometre Array lokalizacja już dostarcza danych astrofizycznych

Planowana dla Square Kilometre Array lokalizacja już dostarcza danych astrofizycznych
Planowana dla Square Kilometre Array lokalizacja już dostarcza danych astrofizycznychOriginal Press Release
Leżące w Zachodniej Australii, z dala od zgiełku cywilizajci, Obserwatorium Radioastronomii Murchison CSIRO (MRO – Murchison Radioastronomia Observatory), zostało zaproponowane przez Australię i Nową Zelandią jako lokalizacja wysokiej gęstości rdzenia wielomiliardowego szeregi SKA (Square Kilometre Arra).

MWA dopiero zaczyna pracować, ale już dostarcza wyników na światowym poziomie, dzięki niezwykłej jakości lokalizacji MRO, jako lokalizacji idealnej dla niezwykle czułych radioteleskopów

prof. Steven Tingay, ICRAR

Prof. Tingay podkreślił, że krytycznym wymogiem dla MWA jest potrzeba pracy w środowisku wolnym od zakłóceń radiowych generowanych przez działalność człowieka. Stacje radiowe, telefony komórkowe, samochody oraz obiekty przemysłowe są głównym źródłem zakłóceń, które zagłuszają szept sygnałów radiowe z obiektów odległego Wszechświata.

„Dlatego właśnie MWA został zbudowany w MRO, w miejscu gdzie poziom zakłóceń jest znacznie niższy niż w większości innych miejsc obserwacyjnych na świecie. Wskazaniem w jak dziewiczych warunkach zlokalizowane jest MRO jest ilość danych, które są tracone z powodu zakłóceń. W MRO to mniej niż 1 procent, w porównaniu do blisko 100% w niektórych innych miejscach lokalizacji obserwatoriów na świecie „- mówi prof. Tingay.

Choć zakończenie budowy MRO planowane jest na listopad tego roku, już teraz, dzięki idealnym warunkom, w bieżącej konfiguracji radioteleskop dostarcza doskonałych danych badawczych .

Niedawno astronomowie z MIT wykorzystali MWA do zobrazowania obszaru nieba 20,000 razy większego od tarczy Księżyca, obejmującego obszar Wszechświata, w którym MWA będzie poszukiwać pierwszych gwiazd i galaktyk jakie powstał wkrótce po Wielki Wybuchu. Naukowcy z Uniwersytetu Washington wykazali, że MWA powinien być zdolny do wykrycia sygnałów takich obiektów.

Źródła:

Australia – New Zealand Square Kilometre Array site is already producing world-class astrophysics

CSIRO’s Murchison Radioastronomy Observatory (MRO), located in remote Western Australia, is the site proposed by Australia and New Zealand to host the high-density core of the multi-billion dollar Square Kilometre Array (SKA), and is already producing world-class research that will be described at an international conference in the UK this week.

The research uses the Murchison Widefield Array (MWA), a $50m SKA Precursor telescope located at the MRO.  The MWA project is led by the International Centre for Radio Astronomy Research at Curtin University.

MWA Project Director, Professor Steven Tingay, will be presenting the results at an international conference in the UK this week, and said, “The MWA is just starting to come online but is already producing world-class research, due to the extraordinarily high quality of the MRO as a location for ultra-sensitive radio telescopes.”

Professor Tingay said that a critical requirement for the MWA is the need to operate in an environment free from radio interference generated by human activities.  FM radio stations, mobile phones, cars and industrial activities are major sources of interference that drown out the whisper-faint radio signals from objects in the distant Universe.

“For this reason, the MWA has been constructed at the MRO, where the level of interference is much lower than most other observatory locations around the world. An indication of the MRO site’s pristine conditions is the amount of data that is lost due to interference.  At the MRO this is less than 1% percent, compared to close to 100% at some other observatory locations around the world,” said Tingay.

Due for completion November this year, the MWA already has a steady flow of research from it’s current configuration due to the excellent radio-quiet conditions of the MRO.

Recently, astronomers from MIT in Boston have used the MWA to image an area of the sky 20,000 times larger than the full Moon, covering a region of the Universe that the MWA will search for the very first stars and galaxies to form, soon after the Big Bang.  Researchers from the University of Washington have determined that the MWA should be capable of detecting these signals.

Aside from these papers, an avalanche of astrophysics research from the MWA is about to appear in print, ranging from studies of explosions on the Sun, to observations of signals bouncing off the Moon, to surveys looking for highly variable quasars.

The MWA is being delivered by an international consortium of thirteen institutions in four countries: Australia; the USA; India; and New Zealand.  More information and project updates are available at http://mwatelescope.org and http://facebook.com/Murchison/Widefield.Array

ICRAR is an equal joint venture between Curtin University and The University of Western Australia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *