Oko cyklonu

Oko cyklonu
Oko cyklonuOriginal Press Release
Pozorne, zdjęcie obok, wykonane przez kosmiczny teleskop NASA/ESA Hubble Space Telescope zdaje się cichym, być może nawet nudnym skrawkiem nieba.

Gromady galaktyk są ogromne zgrupowania składające się z od kilkudziesięciu do kilkuset galaktyk powiązanych ze sobą grawitacyjnie. Czasami galaktyki zbliżają się zanadto do siebie – wówczas ogromne siły grawitacyjne mogą deformować ich kształt lub porywać i wyrzucać z nich materię podczas gdy zderzają się one ze sobą.

Ta konkretna gromada – Abell 1185 – jest bardzo chaotycznym skupiskiem. Galaktyki o różnych kształtach i rozmiarach dryfują niebezpiecznie blisko siebie. Niektóre zostały już rozdarty w kosmicznym tornado, rozrzucając szlaki materii po bliskich spotkaniach. Tak powstał znajomy kształt o nazwie Gitary znajdujący się tuż poza kadrem tego zdjęcia.

Abell 1185 leży w odległości około 400 milionów lat świetlnych od Ziemi i rozciąga się na milion lat świetlnych. Niektóre z galaktyk eliptycznych, które tworzą gromadę są widoczne w rogach zdjęcia. Jednak większość widocznych na zdjęciu eliptycznych galaktyk, to obiekty leżąca znacznie dalej, w tle gromady – w znacznie spokojniejszych regionach Wszechświata.

Zdjęcie wykonała kamera przeglądowa ACS (Advanced Camera for Surveys) teleskopu Hubble'a w paśmie widzialnym i bliskiej podczerwieni.

Źródła:

The Eye of the Storm

This image from the NASA/ESA Hubble Space Telescope could seem like a quiet patch of sky at first glance. But zooming into the central part of a galaxy cluster — one of the largest structures of the Universe — is rather like looking at the eye of the storm.

Clusters of galaxies are large groups consisting of dozens to hundreds of galaxies, which are bound together by gravity. The galaxies sometimes stray too close to one another and the huge gravitational forces at play can distort them or even rip matter off when they collide with one another.

This particular cluster, called Abell 1185, is a chaotic one. Galaxies of various shapes and sizes are drifting dangerously close to one another. Some have already been ripped apart in this cosmic maelstrom, shedding trails of matter into the void following their close encounter. They have formed a familiar shape called The Guitar, located just outside the frame of this image.

Abell 1185 is located approximately 400 million light-years away from Earth and spans one million light-years across. A few of the elliptical galaxies that form the cluster are visible in the corners of this image, but mostly, the small elliptical shapes seen are faraway galaxies in the background, located much further away, in a quieter area of the Universe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *