Masakra komet wokół Fomalhaut

Masakra komet wokół Fomalhaut
Masakra komet wokół FomalhautOriginal Press Release
Obserwatorium kosmiczne Europejskiej Agencji Kosmicznej Herschel Space Observatory (w którego budowę zaangażowane było również NASA i JPL – to ostatnie odpowiedzialne za znaczący wkład w dwa z trzech instrumentów Herschela) przeprowadziła badania pyłowego pierścienia wokół pobliskiej gwiazdy Fomalhaut.

Fomalhaut to młoda, dwukrotnie masywniejsza od Słońca, gwiazda, mająca zaledwie kilkaset milionów lat. Otaczający ją pyłowy pierścień został odkryty w 1980 roku przez satelitę obserwującego w podczerwieni – Infrared Astronomical Satellite (przy jego budowie NASA również odgrywała kluczową rolę). Nowe zdjęcia pierścienia wykonane przez obserwatorium Herschel ukazają go najbardziej jak dotąd szczegółowo w zakresie długich fal podczerwonych.

Wyniki obserwacji wskazują, że ziarna pyłu w pasie są niezwykle drobne o średnicy zaledwie kilka milionowych części metra. Są podobne do cząsteczek pyłu uwalnianych przez komety w Układzie Słonecznym.

Obserwacjami kierował Bram Acke z Uniwersytetu w Leuven w Belgii. On i jego współpracownicy doszli do wniosku, że pył w pierścieniu powstaje w wyniku nieustających zderzeń pomiędzy kometami. Każdego dnia odpowiednik dwóch dużych komet o średnicy 10 km lub 2000 komet o średnicy 1 km musi ulegać całkowitej destrukcji i rozbiciu na drobiny pyłu. Co więcej w pierścieniu jest dostatecznie dużo komet. Zespół oszacował ich liczę na między 260 miliardów i 83 bilionów.

Źródła:

Herschel Spots Comet Massacre Around Nearby Star

The Herschel Space Observatory has studied the dusty belt around the nearby star Fomalhaut. Scientists say the dust appears to be coming from collisions that destroy up to thousands of icy comets every day.

Herschel is a European Space Agency mission with important NASA contributions.

Fomalhaut is a young star, just a few hundred million years old, and twice as massive as the sun. Its dust belt was discovered in the 1980s by the Infrared Astronomical Satellite, in which NASA played a key role. Herschel's new images of the belt show it in much more detail at longer infrared wavelengths than ever before.

The results indicate the grains in the dust belt are fluffy and tiny, only a few millionths of a meter across (one meter is about 3 feet). They are similar to dust particles released from comets in our own solar system.

Bram Acke of the University of Leuven in Belgium led the observations. He and his colleagues say the dust is being regenerated in the belt through continuous collisions between comets. Each day, the equivalent of either two comets 6.2 miles in size (10 kilometers) or 2,000 comets .62 miles in size (1 kilometer) must be completely crushed into small fluffy, dust particles. What's more, there are a ton of comets: the team estimates between 260 billion and 83 trillion in the belt!

Read the full European Space Agency story at http://www.esa.int/SPECIALS/Herschel/SEM1XBHWP0H_0.html .

Herschel is a European Space Agency cornerstone mission, with science instruments provided by consortia of European institutes and with important participation by NASA. NASA's Herschel Project Office is based at NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif. JPL contributed mission-enabling technology for two of Herschel's three science instruments. The NASA Herschel Science Center, part of the Infrared Processing and Analysis Center at the California Institute of Technology in Pasadena, supports the United States astronomical community. Caltech manages JPL for NASA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *