Cassini ukazuje dżety w pierścieniu F Saturna

Cassini ukazuje dżety w pierścieniu F Saturna
Cassini ukazuje dżety w pierścieniu F SaturnaOriginal Press Release
Nowe zdjęcia wykonane przez sondę NASA Cassini jako przyczynę mini-dżetów wybijanych z wąskiego pierścienia F wokół Saturna zbłąkane, kilometrowej średnicy obiekty.

Wąski pierścień F jest już znany jako miejsce występowania różnorodnych dynamicznych zjawisk, do których zaliczają się kanały, zmarszczki i „śnieżkami” wytwarzane przez grawitacyjne oddziaływanie leżącego w pobliżu księżyca – Prometeusza. Podczas gdy część owych śnieżek jest prawdopodobnie niszczona w wyniku oddziaływań pływowych oraz w trakcie zderzeń, nowe obrazy ujawniają pięćset oddzielnych przypadków, w których niewielkie fragmenty ocalałych śnieżek przebiło się przez pierścień, porywając jego lodowe cząsteczki ze sobą – prowadząc do powstania mini-dżetów.

Obiekty te zderzają się z pierścieniem z małymi prędkościami względnymi wynoszącymi około dwóch metrów na sekundę, co prowadzi do powstania mini-dżetów sięgających na odległość od 40 do 180 kilometrów od pierścienia. W niektórych przypadkach zderzenia ze śnieżkami występują w grupach, tworząc w pierścieniu egzotyczne wzory.

Źródła:

Cassini movie shows blazing trails in Saturn’s F-ring

New images from the Cassini spacecraft reveal rogue kilometre-sized objects punching through Saturn’s F-ring as the source of ‘mini-jets’ seen emanating from the ring.

Saturn’s narrow F-ring is already known to host a variety of dynamic features including channels, ripples and ‘snowballs’ that are created by the gravitational influence of nearby moon Prometheus. While some snowballs are likely broken up by collisions and tidal forces, the new images reveal five hundred separate cases where small surviving fragments punch through the F-ring, dragging icy ring particles with them.

The objects collide with the ring at low speeds of around two metres per second, resulting in ‘mini-jets’ that extend between 40 and 180 kilometres from the ring. In some cases the snowball impacts occur in groups, creating exotic patterns as they drag through the ring.

The new results were presented today at the European Geosciences Union meeting in Vienna, Austria.  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *