ALMA ujawnia mechanizmy kształtujące pobliski układ planetarny

ALMA ujawnia mechanizmy kształtujące pobliski układ planetarny
ALMA ujawnia mechanizmy kształtujące pobliski układ planetarnyOriginal Press Release
Nowe, jeszcze rozbudowywane obserwatorium umożliwiło astronomom dokonanie przełomowych badań umożliwiających zrozumienie pobliskiego układu planetarnego jak również dostarczyło cennych informacji na temat tego, jak takie układy powstają i ewoluują.

Połączenie obserwacji ALMA ukazujących kształt pierścienia z modelami komputerowymi, pozwoliło wyznaczyć precyzyjne granice mas i orbit planet znajdujących się w pobliżu pierścienia. Masy te muszą być stosunkowo niewielkie, inaczej oddziaływanie planet zniszczyłyby pierścień

Aaron Boley
University of Florida

Odkrycie było możliwe dzięki wyjątkowo ostrym zdjęciom ALMA, przedstawiającym  pyłowy pierścień wokół Fomalhaut, oddalonej o 25 lat świetlnych od Ziemi gwiazdy znanej ze zdjęć, na którym przypomina oko Saurona z filmu Władca Pierścieni. Pomogły one wyjaśnić kontrowersje pomiędzy wcześniejszymi obserwacjami tego układu. Dane ALMA pokazują, że zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny brzeg cienkiego, pyłowego dysku wokół gwiazdy gwałtownie się urywają. Fakt ten, połączony z symulacjami komputerowymi, wskazuje na to, cząstki pyłu w dysku są w nim utrzymywane przez grawitacyjne oddziaływania dwóch egzoplanet – jednej znajdującej bliżej gwiazdy niż wewnętrzna krawędź pierścienia, oraz drugiej krążącej poza jego zewnętrzną krawędzią.

Obliczenia wskazują także na przypuszczalne rozmiary egzoplanet – aą one większe od Marsa, ale przypuszczalnie są tylko kilka razy większe od Ziemi. Na wykonanym w 2008 roku przez kosmiczny teleskop Hubble zauważono wewnętrzną egzoplanetę – jednak oszacowano, że jest ona większa od Saturna, drugiej co do wielkości planety Układu Słonecznego. Późniejsze obserwacje za pomocą teleskopów podczerwonych nie potwierdziły obecności owej egzoplanety.

Porażka ta spowodowała, że obecność egzoplanety na zdjęciu teleskopu Hubble zaczęto kwestionować. Fotografia wykonana w paśmie widzialnym zarejestrowała bowiem drobiny pyłu na tyle małe, że promieniowanie gwiazdy wystarczało by odpychać je od niej rozmazując szczegóły struktury pyłowego dysku. Obserwacje ALMA prowadzone na dłuższych falach pozwalają rejestrować większe ziarna pyłu – o średnicy około 1 milimetra – które nie poddają się promieniowaniu gwiazdy. W danych ALMA wyraźnie widać ostre brzegi pierścienia, co wskazuje na grawitacyjne oddziaływanie dwóch egzoplanet (od redakcji – egzoplanet pasterskich, podobnych do niektórych księżyców Saturna, które tworzą w jego pierścieniach przerwy).

Badania wykonane przez ALMA wskazują, że szerokość pierścienia jest 16 razy większa niż odległość Ziemi od Słońca (jednostka astronomiczna – AU), natomiast jego grubość grubość wynosi nieco ponad 2 AU. „Pierścień jest jeszcze węższy i cieńszy niż do tej pory sądzono” mówi Matthew Payne z Uniwersytetu Florydy.

Pierścień znajduje się w odległości około 140 AU od Fomalhaut. Dla porównania orbita Plutona ma promień 40 AU. Dlatego „ze względu na niewielkie rozmiary planet w pobliżu pierścienia oraz ich ogromnej odległości od gwiazdy są to zapewne jedne z najzimniejszych planet okrążających normalną gwiazdę „- mówi Aaron Boley, także z Uniwersytetu Florydy.

Naukowcy prowadzili obserwacje układu Fomalhaut we wrześniu i październiku 2011 roku, kiedy dostępna była zaledwie jedna czwarta z planowanej liczby 66 anten ALMA. W przyszłym roku, gdy budowa zostanie zakończona ALMA będzie miała znacznie większe możliwości. Jednak nawet we wczesnej fazie naukowej ALMA jest już wystarczająco potężnym instrumentem by ujawniać struktury znajdujące się poza zasięgiem obecnych radioteleskopów  milimetrowych.

„Mimo że ALMA jest jeszcze w budowie, ale już jest najpotężniejszym teleskopem tego rodzaju. To dopiero ekscytującej ery badań powstawanie dysków i egzoplanet wokół innych gwiazd „- stwierdza Bill Dent, astronom ESO oraz członek zespołu badawczego ALMA.

Źródła:

ALMA Reveals Workings of Nearby Planetary System

A new observatory still under construction has given astronomers a major breakthrough in understanding a nearby planetary system and provided valuable clues about how such systems form and evolve. Astronomers using the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) have discovered that planets orbiting the star Fomalhaut must be much smaller than originally thought. This is the first published science result from ALMA in its first period of open observations for astronomers worldwide.

The discovery was made possible by exceptionally sharp ALMA images of a disc, or ring, of dust orbiting Fomalhaut, which lies about 25 light-years from Earth. It helps resolve a controversy among earlier observers of the system. The ALMA images show that both the inner and outer edges of the thin, dusty disc have very sharp edges. That fact, combined with computer simulations, led the scientists to conclude that the dust particles in the disc are kept within the disc by the gravitational effect of two planets — one closer to the star than the disc and one more distant [1].

Their calculations also indicated the probable size of the planets — larger than Mars but no larger than a few times the size of the Earth. This is much smaller than astronomers had previously thought. In 2008, a NASA/ESA Hubble Space Telescope image had revealed the inner planet, then thought to be larger than Saturn, the second largest planet in our Solar System. However, later observations with infrared telescopes failed to detect the planet.

That failure led some astronomers to doubt the existence of the planet in the Hubble image. Also, the Hubble visible-light image detected very small dust grains that are pushed outward by the star's radiation, thus blurring the structure of the dusty disc. The ALMA observations, at wavelengths longer than those of visible light, traced larger dust grains — about 1 millimetre in diameter — that are not moved by the star's radiation. They clearly reveal the disc's sharp edges and ringlike structure, which indicate the gravitational effect of two planets.

„Combining ALMA observations of the ring's shape with computer models, we can place very tight limits on the mass and orbit of any planet near the ring,” said Aaron Boley (a Sagan Fellow at the University of Florida, USA) who was leader of the study. „The masses of these planets must be small; otherwise the planets would destroy the ring,” he added. The small sizes of the planets explain why the earlier infrared observations failed to detect them, the scientists said.

The ALMA research shows that the ring's width is about 16 times the distance from the Sun to the Earth, and is only one-seventh as thick as it is wide. „The ring is even more narrow and thinner than previously thought,” said Matthew Payne, also of the University of Florida.

The ring is about 140 times the Sun-Earth distance from the star. In our own Solar System, Pluto is about 40 times more distant from the Sun than the Earth. „Because of the small size of the planets near this ring and their large distance from their host star, they are among the coldest planets yet found orbiting a normal star,” added Aaron Boley.

The scientists observed the Fomalhaut system in September and October of 2011, when only about a quarter of ALMA's planned 66 antennas were available. When construction is completed next year, the full system will be much more capable. Even in this Early Science phase, though, ALMA was powerful enough to reveal the telltale structure that had eluded earlier millimetre-wave observers.

„ALMA may be still under construction, but it is already the most powerful telescope of its kind. This is just the beginning of an exciting new era in the study of discs and planet formation around other stars”, concludes ESO astronomer and team member Bill Dent (ALMA, Chile).

The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), an international astronomy facility, is a partnership of Europe, North America and East Asia in cooperation with the Republic of Chile. ALMA is funded in Europe by the European Southern Observatory (ESO), in North America by the U.S. National Science Foundation (NSF) in cooperation with the National Research Council of Canada (NRC) and the National Science Council of Taiwan (NSC) and in East Asia by the National Institutes of Natural Sciences (NINS) of Japan in cooperation with the Academia Sinica (AS) in Taiwan. ALMA construction and operations are led on behalf of Europe by ESO, on behalf of North America by the National Radio Astronomy Observatory (NRAO), which is managed by Associated Universities, Inc. (AUI) and on behalf of East Asia by the National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ). The Joint ALMA Observatory (JAO) provides the unified leadership and management of the construction, commissioning and operation of ALMA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *