Teleskop Subaru trafia na prostokątną galaktykę

Teleskop Subaru trafia na prostokątną galaktykę
Teleskop Subaru trafia na prostokątną galaktykęOriginal Press Release
Galaktyki, jak wiadomo, dzielą się z grubsza na spiralne, eliptyczne, oraz nieregularne.

To jedna z tych rzeczy, która nie powinna istnieć, a raczej nie spodziewasz się, że istnieje. To jak ujrzenie Krzywej Wieży w Pizie lub odkrycie nowego egzotycznego gatunku, które na pierwszy rzut oka wydaje się przeczyć prawom natury

prof. Alister Graham
Swinburne University of Technology

„We Wszechświecie większość galaktyk przyjmuje jedną z trzech form: sferoidalnych [eliptycznych], podobnych do dysku [spiralnych] lub porozrywanych i nieregularnych „- mówi prof. Alister Graham z Swinburne University of Technology, dodając że rzadka galaktyka o prostokątnym kształcie to bardzo nietypowy obiekt. -„To jedna z tych rzeczy, która nie powinna istnieć, a raczej nie spodziewasz się, że istnieje. To jak ujrzenie Krzywej Wieży w Pizie lub odkrycie nowego egzotycznego gatunku, które na pierwszy rzut oka wydaje się przeczyć prawom natury.”

Galaktyka o niezwykłym kształcie została dostrzeżona w szerokokątnym zdjęciu wykonanym za pomocą japońskiego teleskopu Subaru w ramach innego programu przez astrofizyka Swinburne dr. Lee Spitlera. Astronomowie jednak sądzą, że mało prawdopodobne jest by galaktyka ta miała kształt sześcianu. Wierzą raczej, że przypomina nadmuchany dysk widziany z boku, coś na kształt krótkiego cylindra.

Wsparcie dla tej hipotezy pochodzi z obserwacji wykonanych za pomocą olbrzymiego teleskopu Keck Hawajach, który ujawnił szybko wirujący, cienki dysk widziany od strony krawędzi wirujący w centrum galaktyki. Wewnętrzna krawędź tego galaktycznego dysku obraca się z prędkością ponad 100 000 kilometrów na godzinę.

„Jedną z możliwości jest to, że galaktyka ta może być efektem zderzenia dwóch spiralnych galaktyk „- mówi prof. Duncan Forbes, współautor badań. -„Podczas gdy istniejące już wcześniej gwiazdy zderzających się galaktyk zostały rozrzucone na szerokich orbitach, tworząc szmaragdowy kształt, gaz opadł w kierunku płaszczyzny równikowej, gdzie skondensował się prowadząc do powstania nowych gwiazd i dysku, który obserwujemy”.

Mimo swej pozornej wyjątkowości, wynikającej częściowo z powodu orientacji na niebie astronomowie wykorzystali obserwacje by zebrać przydatne informacje do modelowania innych galaktyk. Choć zewnętrzny, pudełkowaty kształt przypomina nieco efekty symulacji zlewania się galaktyk, w których nie dochodzi do produkcji nowych gwiazd, struktura dysku odpowiada symulacjom z udziałem formowaniu się gwiazd.

„To podkreśla znaczenie łączenia wniosków wyciągniętych z obu typów tego typu symulacji dla lepszego zrozumienia ewolucji galaktyk w przyszłości”- mówi prof. Graham. -” Jednym z powodów dlaczego tak trudno było odkryć tę prostokątną galaktykę jest jej rozmiar: ma 50 razy mniej gwiazd niż Droga Mleczna. Ponadto leży tak daleko – w odległości, w której zmieściłoby się 700 naszych Galaktyk umieszczony jedna za drugą. Co ciekawe, jeżeli w momencie zderzenia za około 3 miliardy lat naszej Galaktyki z galaktyką Andromedy możemy stać się sami mieszkańcami kwadratowej galaktyki”.

Źródła:

Astronomers discover 'emerald-cut' galaxy

An international team of astronomers has discovered a rare square galaxy with a striking resemblance to an emerald cut diamond.

The astronomers – from Australia, Germany, Switzerland and Finland – discovered the rectangular shaped galaxy within a group of 250 galaxies some 70 million light years away.

„In the Universe around us, most galaxies exist in one of three forms: spheroidal, disc-like, or lumpy and irregular in appearance,” said Associate Professor Alister Graham from Swinburne University of Technology

He said the rare rectangular-shaped galaxy was a very unusual object. „It's one of those things that just makes you smile because it shouldn't exist, or rather you don't expect it to exist.

„It's a little like the precarious Leaning Tower of Pisa or the discovery of some exotic new species which at first glance appears to defy the laws of nature.”

The unusually shaped galaxy was detected in a wide field-of-view image taken with the Japanese Subaru Telescope for an unrelated program by Swinburne astrophysicist Dr Lee Spitler.

The astronomers suspect it is unlikely that this galaxy is shaped like a cube. Instead, they believe that it may resemble an inflated disc seen side on, like a short cylinder.

Support for this scenario comes from observations with the giant Keck Telescope in Hawaii, which revealed a rapidly spinning, thin disc with a side on orientation lurking at the centre of the galaxy. The outermost measured edge of this galactic disc is rotating at a speed in excess of 100,000 kilometres per hour.

„One possibility is that the galaxy may have formed out of the collision of two spiral galaxies,” said Swinburne's Professor Duncan Forbes, co author of the research.

„While the pre-existing stars from the initial galaxies were strewn to large orbits creating the emerald cut shape, the gas sank to the mid plane where it condensed to form new stars and the disc that we have observed.”

Despite its apparent uniqueness, partly due to its chance orientation, the astronomers have managed to glean useful information for modelling other galaxies.

While the outer boxy shape is somewhat reminiscent of galaxy merger simulations which don't involve the production of new stars, the disc-like structure is comparable with merger simulations involving star formation.

„This highlights the importance of combining lessons learned from both types of past simulation for better understanding galaxy evolution in the future,” said Associate Professor Graham.

„One of the reasons this emerald cut galaxy was hard to find is due to its dwarf-like status: it has 50 times less stars than our own Milky Way galaxy, plus its distance from us is equivalent to that spanned by 700 Milky Way galaxies placed end-to-end.

„Curiously, if the orientation was just right, when our own disc-shaped galaxy collides with the disc-shaped Andromeda galaxy about three billion years from now we may find ourselves the inhabitants of a square looking galaxy.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *