Obserwatorium Chandra bada ciemną materię w gromadzie Abell 520

Obserwatorium Chandra bada ciemną materię w gromadzie Abell 520
Obserwatorium Chandra bada ciemną materię w gromadzie Abell 520Original Press Release
Pokazane obok kompozytowe zdjęcie przedstawia rozkład ciemnej materii, galaktyk i gorącego gazu w jądrze leżącej w odległości około 2,4 miliarda lat świetlnych od Ziemi gromady galaktyk Abell 520, która powstała w wyniku  gwałtownej kolizji i zlania się ze sobą masywnych gromad galaktyk.

Zabarwione na niebiesko obszary wskazują lokalizację większość masy gromady, która jest zdominowana przez ciemną materię. Ciemna materia to niewidzialna substancja, która stanowi większość masy Wszechświata. Mapa dystrybucji ciemnej materii pochodzi z obserwacji wykonanych za pomoc teleskopu Hubble i analizy zniekształcenia światła odległych galaktyk przez masę galaktyk gromady, w wyniku oddziaływania soczewkowania grawitacyjnego. Zmieszane w centrum zdjęcia barwy niebieska i zielona pokazują, że duża ilość ciemnej materii znajduje się blisko większości gorącego gazu, w regionie, gdzie jest niewiele galaktyki.

Odkrycie to potwierdza wcześniejsze obserwacje jądra ciemnej materii w gromadzie ogłoszone w 2007 roku. Wynik stanowi wyzwanie dla teorii dotyczących ciemnej materii, które przewidują, że galaktyki powinny pozostawać związane z nią nawet w trakcie silnych zderzeń.

Całkowity czas ekspozycji rentgenowskiej przedstawionego zdjęcia wyniósł blisko 150 godzin. Obserwacje prowadzono w okresie od października 2000 roku do stycznia 2008 roku.

Źródła:

Abell 520: Dark Matter and Galaxies Part Ways in Collision between Hefty Galaxy Clusters

This composite image shows the distribution of dark matter, galaxies, and hot gas in the core of the merging galaxy cluster Abell 520, formed from a violent collision of massive galaxy clusters that is located about 2.4 billion light years from Earth.

Data from NASA's Chandra X-ray Observatory show the hot gas in the colliding clusters colored in green. The gas provides evidence that a collision took place. Optical data from NASA's Hubble Space Telescope and the Canada-France-Hawaii Telescope (CFHT) in Hawaii are shown in red, green, and blue. Starlight from galaxies within the clusters, derived from observations by the CFHT and smoothed to show the location of most of the galaxies, is colored orange.

The blue-colored areas pinpoint the location of most of the mass in the cluster, which is dominated by dark matter. Dark matter is an invisible substance that makes up most of the universe's mass. The dark-matter map was derived from the Hubble observations, by detecting how light from distant objects is distorted by the cluster galaxies, an effect called gravitational lensing. The blend of blue and green in the center of the image reveals that a clump of dark matter (which can be seen by mousing over the image) resides near most of the hot gas, where very few galaxies are found.

This finding confirms previous observations of a dark-matter core in the cluster announced in 2007. The result could present a challenge to basic theories of dark matter, which predict that galaxies should be anchored to dark matter, even during the shock of a powerful collision.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *