NASA publikuje podczerwony katalog nieba misji WISE

NASA publikuje podczerwony katalog nieba misji WISE
NASA publikuje podczerwony katalog nieba misji WISEOriginal Press Release
NASA zaprezentowała nowy, podczerwony atlas i katalog całego nieba ukazujący ponad pół miliarda gwiazd, galaktyk i innych obiektów sfotografowanych przez sondę WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer).

Wraz z publikacją katalogu i atlasu całego nieba  WISE dołącza do panteonu wielkich przeglądów nieba, które doprowadziły do wielu znaczących odkryć dotyczących Wszechświata. Ekscytujące i satysfakcjonujące będzie obserwowanie w jakie innowacyjne sposoby nauka i edukacja wykorzystają dane WISE w swoich badaniach gdy dane misji są dostępne na wyciągnięcie ręki

Roc Cutri, Caltech

Katalog całego nieba WISE wypełnia główne założenia misji. Poszczególne zdjęcia WISE zostały połączone tworząc atlas ponad 18 000 zdjęć pokrywających niebo oraz katalog zawierający listę podczerwonych właściwości ponad 560 mln pojedynczych obiektów znalezionych na zdjęciach. Większość tych obiektów to gwiazdy i galaktyki, obecne w katalogu w z grubsza równych ilościach. Wiele z tych obiektów nie było wcześniej znane.

Obserwacje WISE doprowadziły do licznych odkryć, w tym odkrycia nieuchwytnej, najchłodniejszej klasy gwiazd. Astronomowie polować na te nieudane gwiazdy – karły Y – od ponad dekady. Ponieważ od narodzin obiekty te stygną, w świetle widzialnym nie są widoczne i nie można było ich dostrzec dopóki WISE nie wykonał badań nieba za pomocą swych podczerwonych sensorów.

WISE dokonał także przeglądu asteroid w pobliżu Ziemi, odkrywając tu znacznie mniej liczną populację średniej wielkości obiektów niż wcześniej sądzono. Pozwolił także wykazać, że NASA odnalazła już ponad 90 procent największych asteroid w pobliżu Ziemi.

Inne odkrycia były nieoczekiwane. WISE odkrył pierwszą asteroidę „trojańską” krążącą wokół Słońca po tej samej orbicie co Ziemia. Jedno z opublikowanych dzisiaj zdjęć pokazuje zaskakujące”echo” podczerwonego światła wokół gwiazdy, która wybuchła. Echo to zostało wyryte w obłokach pyłu i gazu, gdy błysk światła z wybuchu supernowej ogrzał otaczające go obłoki. Na podstawie danych misji NASA opublikowano dotąd ponad 100 artykułów. A kolejne odkrycia czekają w kolejce teraz, gdy astronomowie mają dostęp do całego nieba zarejestrowanego przez sondę.

Źródła:

NASA Releases New WISE Mission Catalog of Entire Infrared Sky

NASA unveiled a new atlas and catalog of the entire infrared sky today showing more than a half billion stars, galaxies and other objects captured by the Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) mission.

„Today, WISE delivers the fruit of 14 years of effort to the astronomical community,” said Edward Wright, WISE principal investigator at UCLA, who first began working on the mission with other team members in 1998.

WISE launched Dec. 14, 2009, and mapped the entire sky in 2010 with vastly better sensitivity than its predecessors. It collected more than 2.7 million images taken at four infrared wavelengths of light, capturing everything from nearby asteroids to distant galaxies. Since then, the team has been processing more than 15 trillion bytes of returned data. A preliminary release of WISE data, covering the first half of the sky surveyed, was made last April.

The WISE catalog of the entire sky meets the mission's fundamental objective. The individual WISE exposures have been combined into an atlas of more than 18,000 images covering the sky and a catalog listing the infrared properties of more than 560 million individual objects found in the images. Most of the objects are stars and galaxies, with roughly equal numbers of each. Many of them have never been seen before.

WISE observations have led to numerous discoveries, including the elusive, coolest class of stars. Astronomers hunted for these failed stars, called „Y-dwarfs,” for more than a decade. Because they have been cooling since their formation, they don't shine in visible light and could not be spotted until WISE mapped the sky with its infrared vision.

WISE also took a poll of near-Earth asteroids, finding there are significantly fewer mid-size objects than previously thought. It also determined NASA has found more than 90 percent of the largest near-Earth asteroids.

Other discoveries were unexpected. WISE found the first known „Trojan” asteroid to share the same orbital path around the sun as Earth. One of the images released today shows a surprising view of an „echo” of infrared light surrounding an exploded star. The echo was etched in the clouds of gas and dust when the flash of light from the supernova explosion heated surrounding clouds. At least 100 papers on the results from the WISE survey already have been published. More discoveries are expected now that astronomers have access to the whole sky as seen by the spacecraft.

„With the release of the all-sky catalog and atlas, WISE joins the pantheon of great sky surveys that have led to many remarkable discoveries about the universe,” said Roc Cutri, who leads the WISE data processing and archiving effort at the Infrared and Processing Analysis Center at the California Institute of Technology in Pasadena. „It will be exciting and rewarding to see the innovative ways the science and educational communities will use WISE in their studies now that they have the data at their fingertips.”

NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL) in Pasadena, Calif., manages and operates WISE for NASA's Science Mission Directorate in Washington. The mission was competitively selected under NASA's Explorers Program, which is managed by NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md. The science instrument was built by the Space Dynamics Laboratory in Logan, Utah, and the spacecraft was built by Ball Aerospace and Technologies Corp., in Boulder, Colo. Science operations, data processing and archiving take place at the Infrared Processing and Analysis Center at the California Institute of Technology in Pasadena. Caltech manages JPL for NASA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *