Super-Ziemia w ekosferze potrójnej gwiazdy

Super-Ziemia w ekosferze potrójnej gwiazdy
Super-Ziemia w ekosferze potrójnej gwiazdyOriginal Press Release
Międzynarodowy zespół naukowców odkrył super-Ziemię krążącą w ekostrefie leżącej stosunkowo niedaleko gwiazdy.

Planeta ta jest obecniej najlepszym kandydatem na obiekt, na którym może być obecna ciekła wodę i – być może – życie, podobne do nam znanego

Guillem Anglada-Escudé
Carnegie Institution for Science

Naukowcy wykorzystali dane z publicznych archiwum Europejskiego Obserwatorium Południowego i zbadali je za pomocą nowej metody analizy danych. Wykorzystali także pomiary spektrografu wysokiej rozdzielczości (HiRES – High Resolution Echelle Spectrograph) Obserwatorium W.M. Kec oraz nowego spektrografu Carnegie Planet Finder Spectrograph zainstalowanego na teleskopie Magellan II. Zastosowana metoda pomiaru prędkości radialnej wykorzystuje analizę ruchu gwiazd pod wpływem oddziaływania grawitacyjnego towarzyszących im egzoplanet.

Gwiazda macierzysta układu jest częścią potrójnego układu gwiazd. Znacząco rożni się od Słońca zawierając znacznie mniej pierwiastków cięższych od helu, takich jak żelazo, węgiel i krzem (tzw. metali). Odkrycie to wskazuje, że potencjalnie nadające się do życia planety mogą powstawać w bardziej zróżnicowanym środowisku, niż dotąd sądzono.

Gwiazda  – GJ 667C – jest karłem typu M. Dwie pozostałe gwiazdy potrójnego układu (GJ 667AB) to para pomarańczowych karłów typu K, o 75% mniejszej metaliczności od Słońca. Uważa się, że cięższe pierwiastki są niezbędne do powstania planet typu ziemskiego, dlatego dotąd sądzono, że w układach gwiezdnych ubogich w metale powstanie planet jest mniej prawdopodobne.

„Uważano za mało prawdopodobne, by wokół tej gwiazd krążyły planety. Ale są tam, krążąc wokół bardzo bliskiej, ubogiej w metale gwiazdy należącej do najpopularniejszego typu gwiazd w Galaktyce „, mówi Steven Vogt, profesor astronomii i astrofizyki na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz. -” Wykrycie tej egzoplanety, tak blisko i jednocześnie tak szybko, oznacza, że Galaktyka musi być wypełniona miliardami potencjalnie nadających się do życia skalistych planet.”

Już wcześniej wokół GJ 667C zaobserwowano super-Ziemię (GJ 667Cb) z okresem obiegu 7,2 dni. Obserwacja ta nie została opublikowany. Planeta krąży tak blisko gwiazdy, że jest zdecydowanie zbyt gorąca by na jej powierzchni mogła być obecna woda w stanie ciekłym. Obecne badania rozpoczęto z zamiarem uzyskania precyzyjnych parametrów orbity tej super-Ziemi.

Jednak obok pierwszego kandydata, zespół badawczy wykrył wyraźny sygnał nowej planety (GJ 667Cc) o okresie orbitalnym wynoszącym 28,15 dni i minimalnej masie 4,5 razy większej od Ziemi. Nowa planeta otrzymuje 90 procent światła, które dociera do Ziemi. Jednak ponieważ większość tego światła dociera w paśmie podczerwieni, zatem większa jego część zostaje pochłonięta przez egzoplanetę. Gdy uwzględni się oba efekty, okazuje się, że planeta otrzymuje taką samą ilości energii od swojej gwiazdy, co Ziemia od słońca.

Zespół podejrzewa, że w układzie tym może również znajdować się gazowy olbrzym podobny do Jowisza, oraz kolejna super-Ziemia o okresie orbitalnym 75 dni. Ich potwierdzenie wymaga jednak dalszych obserwacji.

„Wraz z pojawieniem się nowej generacji instrumentów, naukowcy będą mogli badać wiele gwiazd karłowych typu M szukając podobnych planet. Być może badania spektroskopowe pozwolą odnaleźć ślady życia na jednym z tych światów „- podsumowuje Anglada-Escude.

Źródła:

Super-Earth Detected in Habitable Zone of Nearby Star

An international team of scientists has discovered a potentially habitable super-Earth orbiting a nearby star. With an orbital period of about 28 days and a minimum mass 4.5 times that of the Earth, the planet orbits within the star’s “habitable zone,” where temperatures are neither too hot nor too cold for liquid water to exist on the planet’s surface. The researchers found evidence of at least one and possibly two or three additional planets orbiting the star, which is about 22 light years from Earth.

The researchers used public data from the European Southern Observatory and analyzed it with a novel data-analysis method. They also incorporated new measurements from the W. M. Keck Observatory’s High Resolution Echelle Spectrograph (HiRES) and the new Carnegie Planet Finder Spectrograph at the Magellan II Telescope. Their planet-finding technique involved measuring the small wobbles in a star’s motion caused by the gravitational tug of a planet.

The team includes UC Santa Cruz astronomers Steven Vogt and Eugenio Rivera and was led by Guillem Anglada-Escudé and Paul Butler of the Carnegie Institution for Science. Their work will be published by Astrophysical Journal Letters, and the manuscript will be posted online at arxiv.org/archive/astro-ph.

The host star is a member of a triple-star system and has a different makeup than our sun, with a much lower abundance of elements heavier than helium, such as iron, carbon, and silicon. This discovery indicates that potentially habitable planets can occur in a greater variety of environments than previously believed.

The host star, called GJ 667C, is an M-class dwarf star. The other two stars in the triple-star system (GJ 667AB) are a pair of orange K dwarfs, with a concentration of heavy elements only 25 percent that of our sun’s. Such elements are the building blocks of terrestrial planets, so it was thought to be less likely for metal-depleted star systems to have an abundance of low-mass planets.

“This was expected to be a rather unlikely star to host planets. Yet there they are, around a very nearby, metal-poor example of the most common type of star in our galaxy,” said Vogt, a professor of astronomy and astrophysics at UC Santa Cruz. “The detection of this planet, this nearby and this soon, implies that our galaxy must be teeming with billions of potentially habitable rocky planets.”

GJ 667C had previously been observed to have a super-Earth (GJ 667Cb) with a period of 7.2 days, although this finding was never published. This planet orbits so close to the star that it would be too hot for liquid water. The new study started with the aim of obtaining the orbital parameters of this super-Earth.

But in addition to this first candidate, the research team found the clear signal of a new planet (GJ 667Cc) with an orbital period of 28.15 days and a minimum mass of 4.5 times that of Earth. The new planet receives 90 percent of the light that Earth receives. However, because most of its incoming light is in the infrared, a higher percentage of this incoming energy should be absorbed by the planet. When both these effects are taken into account, the planet is expected to absorb about the same amount of energy from its star that the Earth absorbs from the sun.

“This planet is the new best candidate to support liquid water and, perhaps, life as we know it,” Anglada-Escudé said.

The team found that the system might also contain a gas-giant planet and an additional super-Earth with an orbital period of 75 days. However, further observations are needed to confirm these two possibilities.

“With the advent of a new generation of instruments, researchers will be able to survey many M dwarf stars for similar planets and eventually look for spectroscopic signatures of life in one of these worlds,” said Anglada-Escudé, who was with Carnegie when he conducted the research, but has since moved on to the University of Gottingen.

In addition to Anglada-Escudé, Butler, Vogt, and Rivera, the coauthors include Jeffrey Crane, Stephen Shectman, and Ian Thompson at Carnegie; Pamela Arriagada and Dante Minniti of Pontificia Universidad Catolica de Chile; Nader Haghighipour of the University of Hawaii-Monoa; Brad Carter of University of Southern Queensland; C. G. Tinney, Robert Wittenmyer, and Jeremy Bailey of the University of New South Wales; Simon J. O’Toole of the Australian Astronomical Observatory; Hugh Jones of the University of Hertfordshire; and James Jenkins of the Universidad de Chile, Camino El Observatorio.

The W. M. Keck Observatory operates two 10-meter optical/infrared telescopes on the summit of Mauna Kea on the Big Island of Hawaii. The twin telescopes feature a suite of advanced instruments including imagers, multi-object spectrographs, high-resolution spectrographs, integral-field spectroscopy and a world-leading laser guide star adaptive optics system which cancels out much of the interference caused by Earth’s turbulent atmosphere. The Observatory is a private 501(c) 3 non-profit organization and a scientific partnership of the California Institute of Technology, the University of California and NASA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *