Radar sondy Mars Express wskazuje obecność dawnego oceanu

Radar sondy Mars Express wskazuje obecność dawnego oceanu
Radar sondy Mars Express wskazuje obecność dawnego oceanuOriginal Press Release
Sonda Mars Express Europejskiej Agencji Kosmicznej zgromadziła mocne dowody na to, że znaczą część Marsa dawno temu  pokrywał ocean.

Wcześniejsze wyniki misji Mars Express dotyczące wody na Marsie pochodziły z analizy obrazów i danych mineralogicznych, a także pomiarów atmosferycznych. Teraz otrzymaliśmy widoki z radaru zaglądającego pod powierzchnię Czerwonej Planety. W ten sposób uzupełniamy brakujące fragmenty układanki, jednak nadal pozostaje otwarte pytanie: gdzie podziała się cała ta woda?

Olivier Witasse
naukowiec misj Mars Express

„Interpretujemy ten materiał jako osady, być może bogate w lód „- mówi dr Mouginot. -” To kolejny silny dowód na to, że istniał tu kiedyś ocean.”

Od dawna przypuszcza się, że na na starożytnym Marsie istniały oceany. Na zdjęciach wykonanych przez różne sondy odnaleziono struktury topograficzne przypominające linię brzegową. Jednak hipoteza pozostaje kwestią kontrowersyjną.

Proponuje się istnienie dwóch okresów istnienia oceanu. Pierwszy – 4 miliardy lat temu – kiedy na Marsie panowały cieplejsze warunki. Drugi – 3 miliardy lat temu – kiedy w wyniku olbrzymiego zderzenia doszło do stopienia lodu znajdującego się pod powierzchnią, co doprowadziło do wytworzenie kanałów odpływowych i spłynięcia wody na niżej położone obszary.

„MARSIS zagląda wgłąb gruntu, ujawniając pierwsze 60 do 80 metrów struktur pod powierzchnią planety „- mówi Wlodek Kofman, lider zespołu radaru w IPAG. -” Na tych głębokościach widzimy dowody obecności osadów i lodu.”

Osady ujawnione przez MARSIS to obszary niskiego echa radarowego. Takie osady składają się zwykle z niskiej gęstości sypkich materiałów, które zostały zerodowane przez wodę i przetransportowane do miejsca spoczynku. Jednak późniejszy ocean miał zapewne charakter tymczasowy. Dr Mouginot szacuje, że w czasie kilku milionów lat lub krótszym woda uległa albo powtórnemu zamrożeniu i zniknęła ponownie pod ziemię albo odparowała i uniosła do atmosfery: -„Nie sądzę, by ocean ten istniał wystarczająco długo, aby mogło w nim powstać życie.”

W celu znalezienia dowodów istnienia życia, astrobiolodzy będą musieli spojrzeć jeszcze dalej wstecz w historię Marsa – do okresu, w którym ciekła woda było obecna znacznie dłużej. Niemniej jednak nowe wyniki dostarczają póki co najlepszych dowodów, że  na Marsie istniały duże zbiorniki wody i oraz ich roli w geologicznej historii Marsa.

Źródła:

ESA's Mars Express radar gives strong evidence for former Mars ocean

ESA's Mars Express has returned strong evidence for an ocean once covering part of Mars. Using radar, it has detected sediments reminiscent of an ocean floor within the boundaries of previously identified, ancient shorelines on Mars. 

The MARSIS radar was deployed in 2005 and has been collecting data ever since. Jérémie Mouginot, Institut de Planétologie et d'Astrophysique de Grenoble (IPAG) and the University of California, Irvine, and colleagues have analysed more than two years of data and found that the northern plains are covered in low-density material.

„We interpret these as sedimentary deposits, maybe ice-rich,” says Dr Mouginot. „It is a strong new indication that there was once an ocean here.”

The existence of oceans on ancient Mars has been suspected before and features reminiscent of shorelines have been tentatively identified in images from various spacecraft. But it remains a controversial issue.

Two oceans have been proposed: 4 billion years ago, when warmer conditions prevailed, and also 3 billion years ago when subsurface ice melted following a large impact, creating outflow channels that drained the water into areas of low elevation.  

„MARSIS penetrates deep into the ground, revealing the first 60–80 metres of the planet's subsurface,” says Wlodek Kofman, leader of the radar team at IPAG.

„Throughout all of this depth, we see the evidence for sedimentary material and ice.”

The sediments revealed by MARSIS are areas of low radar reflectivity. Such sediments are typically low-density granular materials that have been eroded away by water and carried to their final destination.

This later ocean would however have been temporary. Within a million years or less, Dr Mouginot estimates, the water would have either frozen back in place and been preserved underground again, or turned into vapour and lifted gradually into the atmosphere.

„I don't think it could have stayed as an ocean long enough for life to form.”

In order to find evidence of life, astrobiologists will have to look even further back in Mars' history when liquid water existed for much longer periods.

Nevertheless, this work provides some of the best evidence yet that there were once large bodies of liquid water on Mars and is further proof of the role of liquid water in the martian geological history.

„Previous Mars Express results about water on Mars came from the study of images and mineralogical data, as well as atmospheric measurements. Now we have the view from the subsurface radar,” says Olivier Witasse, ESA's Mars Express Project Scientist.

„This adds new pieces of information to the puzzle but the question remains: where did all the water go?”

Mars Express continues its investigation.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *