Teleskop Hubble ukazuje podwójne jądro Andromedy

Teleskop Hubble ukazuje podwójne jądro Andromedy
Teleskop Hubble ukazuje podwójne jądro AndromedyOriginal Press Release
Nowe zdjęcie wykonane przez teleskop kosmiczny NASA Hubble Hubble Space Telescope koncentruje się na mającej 100 milionów razy większą od Słońca masę czarnej dziurze w centrum sąsiedniej galaktyki spiralnej – M31, znanej też jako Galaktyka Andromedy.

Horyzont zdarzeń, wyznaczający granicę wokół czarnej dziury, spoza którego nawet światło nie może już uciec, jest zbyt mały, by można go było dostrzec, jednak leży w pobliżu centrum niewielkiej gromady niebieskich gwiazd w środku obrazu. Tę gromadę niebieskich gwiazd otacza większe podwójne jądro M31, odkryte przez teleskop Hubble w 1992 roku. Owo podwójne jądro jest w rzeczywistości eliptycznym pierścieniem starych, czerwonych gwiazd krążących wokół czarnej dziury, bardziej oddalonych niż niebieskie gwiazdy gromady centralnej. Kiedy gwiazdy są w najdalszym punkcie swych orbit poruszają się wolniej i dając złudzenie drugiego jądra.

Niebieskie gwiazdy w pobliżu czarnej dziury mają nie więcej niż 200 milionów lat, zatem musiały powstać tam gdzie je obserwujemy w nagłym wybuchu produkcji gwiazd. Masywne niebieskie gwiazdy zbyt krótko, by miały czas na migrację w kierunku czarnej dziury, gdyby powstały gdzieś indziej.

Astronomowie starają się zrozumieć, jak wyraźnie młode gwiazd powstały tak głęboko w grawitacyjnej przepaści czarnej dziury oraz jak przetrwały w tak ekstremalnym środowisku.

Fakt, że młode gwiazdy są również ściśle związane z czarną dziurą w jądrze Drogi Mlecznej sugeruje, że może to być powszechne występujące w galaktykach spiralnych zjawisko.

Tod R. Lauer z National Optical Astronomy Observatory w Tucson, w Arizonie, stworzył to zdjęcie jądra M31 łącząc wiele eksopzycji wykonancyh w paśmie niebieskim oraz ultrafioletowe w kanale wysokiej rozdzielczości  kamery ACS (Advanced Camera for Surveys). Zdjęcia zostały wykonane w okresie od września 2005 do lutego 2006, za każdym nieznacznie przemieszczając teleskop, tak by zmienić sposób w jaki sensory rejestrowały ten region. Następnie dzięki połączeniu uzyskanych zdjęć, był w stanie stworzyć bardzo ostry widok jądra Galaktyki Andromeda.

Nowe zdjęcie wykonane przez teleskop Hubble zostało zaprezentowane podczas spotkania Amerykańskiego Towarzystwa Astronomicznego (American Astronomical Society), które odbywa się w Austin w Teksasie.

Źródła:

Hubble Zooms in on Double Nucleus in Andromeda Galaxy

A new Hubble Space Telescope image centers on the 100-million-solar-mass black hole at the hub of the neighboring spiral galaxy M31, or the Andromeda galaxy, one of the few galaxies outside the Milky Way visible to the naked eye and the only other giant galaxy in the Local Group. This is the sharpest visible-light image ever made of the nucleus of an external galaxy.

This is the sharpest visible-light image ever made of the nucleus of an external galaxy.

The event horizon, the closest region around the black hole where light can still escape, is too small to be seen, but it lies near the middle of a compact cluster of blue stars at the center of the image. The compact cluster of blue stars is surrounded by the larger „double nucleus” of M31, discovered with the Hubble Space Telescope in 1992. The double nucleus is actually an elliptical ring of old reddish stars in orbit around the black hole but more distant than the blue stars. When the stars are at the farthest point in their orbit they move slower and give the illusion of a second nucleus.

The blue stars surrounding the black hole are no more than 200 million years old, and therefore must have formed near the black hole in an abrupt burst of star formation. Massive blue stars are so short-lived that they would not have enough time to migrate to the black hole if they were formed elsewhere.

Astronomers are trying to understand how apparently young stars were formed so deep inside the black hole's gravitational grip and how they survive in an extreme environment.

The fact that young stars are also closely bound to the central black hole in our Milky Way galaxy suggests this may be a common phenomenon in spiral galaxies.

Tod R. Lauer of the National Optical Astronomy Observatory in Tucson, Ariz., assembled this image of the nuclear region by taking several blue and ultraviolet light exposures of the nucleus with Hubble's Advanced Camera for Surveys high-resolution channel during September 2005 and February 2006, each time slightly moving the telescope to change how the camera sampled the region. By combining these pictures, he was able to construct an ultra-sharp view of the galaxy's core.The Hubble image is being presented today at the meeting of the American Astronomical Society in Austin, Texas.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *