Teleskop Hubble fotografuje jądro galaktyki M82

Teleskop Hubble fotografuje jądro galaktyki M82
Teleskop Hubble fotografuje jądro galaktyki M82Original Press Release
Teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope pokazuje najbardziej szczegółowy obraz jądra galaktyki Messier 82 (M82), znanej także jako Galaktyka Cygaro, jaki dotąd udało się uzyskać.

Teleskop Hubble nie pierwszy raz sfotografował M82. Wcześniejsze zdjęcia ukazują galaktykę rozpaloną przez miliardy gwiazd. Jednak to zdjęcie wygląda całkiem odmiennie, zdominowane przez świecące gaz i pył, z prawie niewidocznymi gwiazdami. Skąd taka różnica?

Nowe zdjęcie jest bardziej szczegółowe niż wcześniejsze obserwacje Hubble'a – w rzeczywistości jest to najbardziej szczegółowy zdjęcie tej galaktyki  w historii. Jednak przyczyną tego, że tak dramatycznie różni się od wcześniejszych zdjęć wynika z decyzji, jakie astronomowie podejmują projektując obserwacje. Kamery teleskopy Hubble nie widzą barw: choć są one wrażliwe na szeroki zakres długości fal, to rejestrują obrazy w skali szarości. Zdjęcia barwne powstają ze zdjęć wykonywanych przez różne barwne filtry, w wyniku łączenie tak zarejestrowanych obrazów. To właśnie dobór filtrów odpowiada za wygląd końcowego obrazu.

Gdy zdjęcia wykonane są z wykorzystaniem filtrów, które przepuszczają stosunkowo szerokie pasmo kolorów, podobnych do tych, które rejestrują nasze oczy, daje zdjęcia o naturalnych barwach, ukazujące wiele jasnych gwiazd, których światło świeci jasno w szerokim paśmie widma.

Gdy korzysta się z filtrów przepuszczających wyłącznie światło o długości fali emitowanej przez określone pierwiastki chemiczne, tak jak miało to miejsce podczas tworzenia tego zdjęcia, pozwala wyizolować świecące obłoki gazu, jednocześnie blokując większość światła gwiazd. To dlatego gwiazdy są tak słabe na tym zdjęciu, i dlaczego pasma pyłu są tak wyraźnie narysowane na tle jasnych obłoków świecącego gazu.

Kompozytowe zdjęcie pokazuje światło emitowane przez siarkę (SII – na czerwono), promieniowanie ultrafioletowe i widzialne tlenu (pokazane jako niebieskie – OII i zielone – OIII) oraz światło wodoru (H-β – w kolorze jasno niebieskim). Pole widzenia wynosi ma bok około 2,7 minuty łuku.

Źródła:

Smoke Without Fire: a Different View of the Cigar Galaxy

This image shows the most detailed view ever of the core of Messier 82 (M 82), also known as the Cigar Galaxy. Rich with dust, young stars and glowing gas, M 82 is both unusually bright and relatively close to Earth. The starburst galaxy is located around 12 million light-years away in the constellation of Ursa Major (The Great Bear).

This is not the first time Hubble has imaged the Cigar Galaxy. Previous images (for example heic0604) show a galaxy ablaze with stars. Yet this image looks quite unlike them, and is dominated instead by glowing gas and dust, with the stars almost invisible. Why such a difference?

The new image is more detailed than previous Hubble observations – in fact, it is the most detailed image ever made of this galaxy. But the reason it looks so dramatically different is down to the choices astronomers make when designing their observations. Hubble’s cameras do not see in colour: they are sensitive to a broad range of wavelengths which they image only in greyscale. Colour pictures can be constructed by passing the light through different coloured filters and combining the resulting images, but the choice of filters makes a big difference to the end result.

Using filters which allow through relatively broad bands of colours, similar to those our eyes see, results in natural-looking colours and bright stars, as starlight shines brightly across the spectrum.

Using filters transparent only to the wavelengths emitted by specific chemical elements, as in this image, isolates the light from glowing gas clouds, while blocking out much of the starlight. This explains why the stars appear faint in this image, and why the dust lanes are sharply silhouetted against the brightly glowing gas clouds.

The image shows the light emitted by sulphur (shown in red), visible and ultraviolet light from oxygen (shown green and blue, respectively), and light from hydrogen (cyan).

The field of view is approximately 2.7 by 2.7 arcminutes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *