Kepler przedstawia najmniejszy układ planetarny

Kepler przedstawia najmniejszy układ planetarny
Kepler przedstawia najmniejszy układ planetarnyOriginal Press Release
Astronomowie wykorzystujący dane zbierane przez misję NASA Kepler odkryli najmniejszy jak dotąd układ planetarny: trzy egzoplanety, najmniejsze jakie dotąd odkryto jeszcze znaleźć, krążące wokół czerwonego karła.

Astronomowie dopiero rozpoczęli badanie tysięcy obiektów, wskazanych jako kandydaci na planety przez Keplera. Odnalezienie wśród nich obiektów tak małych, jak Mars jest niesamowite. Pokazuje, że wokół nas może być masa skalistych planet.

Doug Hudgins
NASA

Naukowcy sądzą, że wszystkie trzy planety są skaliste podobnie jak Ziemia. Jednak krążąc bardzo blisko gwiazdy są zbyt gorące, aby mogło się na nich rozwinąć życie takie jakie znamy – bowiem na ich powierzchni nie może być obecna woda w stanie ciekłym. Z ponad 700 obecnie znanych egzoplanet jedynie garstka to obiekty skaliste.

Kepler poszukuje planet w sposób ciągły monitorując jasność ponad 150 000 gwiazd. Rejestruje spadki ich jasności, które mogą być powodowane przez przejście przed ich tarczą – tranzyt – planety. Co najmniej trzy tranzyty są wymagane w celu potwierdzenia sygnału. Aby zweryfikować odkrycia konieczne są dodatkowe obserwacje za pomocą teleskopów naziemnych.

Najnowsze odkrycie dokonał zespół kierowany przez astronomów z California Institute of Technology w Pasadenie (Caltech). Zespół wykorzystał opublikowane dane misji Kepler, wraz z obserwacjami wykonanymi przez teleskopy w Obserwatorium Palomar w pobliżu San Diego oraz W.M. Keck Observatory na Mauna Kea na Hawajach. Te pomiary radykalnie zmodyfikowały wstępne oszacowania rozmiarów planet, ujawniając ich niewielkie rozmiary.

Trzy planety znajdują się bardzo blisko swojej gwiazdy, okrążając ją w niecałe 48 godzin. KOI-961 to czerwony karzeł o średnicy jednej szóstej średnicy Słońce – zaledwie 70 procent większy niż Jowisz.

„To jest najmniejszy układ planetarny jaki do tej pory odkryto „- mówi John Johnson, kierujący badaniami w NASA Exoplanet Science Institute w California Institute of Technology w Pasadenie. -„Właściwie – jeżeli chodzi o skalę, to bardziej przypomina układ Jowisza i jego księżyców niż jakikolwiek inny system planetarny. Odkrycie jest kolejnym dowodem na różnorodność systemów planetarnych w Galaktyce.”

Czerwone karły to najczęstszy rodzaj gwiazd w Drodze Mlecznej. Odkrycie trzech planet skalistych wokół jednego z nich sugeruje, że galaktyka może roić się od podobnych skalistych planet.

„Tego typu układy mogą być wszechobecne we Wszechświecie „- mówi Phil Muirhead, główny autor odkrycia z Caltech. -„To naprawdę ekscytujące czasy dla łowców planet”.

Odkrycie jest kolejnym z serii kamieni milowych misji Kepler. W grudniu 2011 roku naukowcy ogłosili potwierdzenie odkrycia planety w strefie sprzyjającej rozwojowi życia wokół gwiazdy podobnej do Słońca: 2,4 razy większej od Ziemi  Kepler-22b. W tym samym miesiącu zespół ogłosił odkrycie pierwszych egzoplanet wielkości Ziemi krążących wokół podobnej do Słońca gwiazdy poza naszym Układem Słonecznym – planet Kepler-20e i Kepler-20f.

Przed te potwierdzeniem tych planet jedyni sześć innych kandydatów zostało potwierdzonych w oparciu o publicznie dostępne dane Keplera.

Źródła:

KOI-961: A Mini-Planetary System

Astronomers using data from NASA's Kepler mission have discovered the cutest planet system yet: three planets, the smallest yet found, orbiting a red dwarf, the system being comparable to the size of the Jupiter-moon system. The planets orbit a single star, called KOI-961, and are 0.78, 0.73 and 0.57 times the radius of Earth. The smallest is about the size of Mars. This is a remarkable demonstration of the exquisite planet-finding capability of the Kepler instrument.

All three planets are thought to be rocky like Earth but orbit close to their star, making them too hot to be in the habitable zone, which is the region where liquid water could exist. Of the more than 700 planets confirmed to orbit other stars, called exoplanets, only a handful are known to be rocky.

„Astronomers are just beginning to confirm the thousands of planet candidates uncovered by Kepler so far,” said Doug Hudgins, Kepler program scientist at NASA Headquarters in Washington. „Finding one as small as Mars is amazing, and hints that there may be a bounty of rocky planets all around us.”

Kepler searches for planets by continuously monitoring more than 150,000 stars, looking for telltale dips in their brightness caused by crossing, or transiting, planets. At least three transits are required to verify a signal as a planet. Follow-up observations from ground-based telescopes also are needed to confirm the discoveries.

The latest discovery comes from a team led by astronomers at the California Institute of Technology in Pasadena. The team used data publicly released by the Kepler mission, along with follow-up observations from the Palomar Observatory, near San Diego, and the W.M. Keck Observatory atop Mauna Kea in Hawaii. Their measurements dramatically revised the sizes of the planets from what was originally estimated, revealing their small nature.

The three planets are very close to their star, taking less than two days to orbit around it. The KOI-961 star is a red dwarf with a diameter one-sixth that of our sun, making it just 70 percent bigger than Jupiter.

„This is the tiniest solar system found so far,” said John Johnson, the principal investigator of the research from NASA's Exoplanet Science Institute at the California Institute of Technology in Pasadena. „It's actually more similar to Jupiter and its moons in scale than any other planetary system. The discovery is further proof of the diversity of planetary systems in our galaxy.”

Red dwarfs are the most common kind of star in our Milky Way galaxy. The discovery of three rocky planets around one red dwarf suggests that the galaxy could be teeming with similar rocky planets.

„These types of systems could be ubiquitous in the universe,” said Phil Muirhead, lead author of the new study from Caltech. „This is a really exciting time for planet hunters.”

The discovery follows a string of recent milestones for the Kepler mission. In December 2011, scientists announced the mission's first confirmed planet in the habitable zone of a sun-like star: a planet 2.4 times the size of Earth called Kepler-22b. Later in the month, the team announced the discovery of the first Earth-size planets orbiting a sun-like star outside our solar system, called Kepler-20e and Kepler-20f.

Prior to these confirmed planets, only six other planets had been confirmed using the Kepler public data.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *