Dymiące jądro mgławicy Omega

Dymiące jądro mgławicy Omega
Dymiące jądro mgławicy OmegaOriginal Press Release
Nowe zdjęcie Mgławicy Omega wykonane przez teleskop ESO VLT jest jednym z najostrzejszych fotografii tego obiektu, jakie do tej pory uzyskano z powierzchni Ziemi.

Barwny gaz i ciemny pył Mgławicy Omega stanowią surowiec do produkcji kolejnych generacji gwiazd. Sfotografowany fragment rozświetlają młode gwiazdy – oślepiająco świecące na biało-niebiesko. Wyglądające jak dym wstęgi pyłu są podkreślone przez świecący obłok gazu w tle. Dominujące czerwono- różowe kolory tego fragmentu obłoku to gaz wodorowy, pobudzony przez intensywne promieniowanie ultrafioletowe młodych, gorących gwiazd.

Mgławica Omega znana jest pod wieloma nazwami. Jej inne nazwy to Mgławica Łabędź, Mgławica Podkowa, a nawet Mgławica Homar. Obiekt zajmuje 17 miejsce w katalogu Messiera (M17) oraz NGC 6618. Mgławica oddalona jest od nas o około 6500 lat  świetlnych i leży w obrębie gwiazdozbioru Strzelca. Ten popularny obiekt obserwacji jest jednym z najmłodszych i najaktywniejszych gwiezdnych żłobków produkujących masywne gwiazdy w Drodze Mlecznej.

Zdjęcie wykonano za pomocą instrumentu FORS (FOcal Reducer and Spectrograph), który jest zainstalowany na Antu, jednym z czterech głównych teleskopów VLT. Poza olbrzymim teleskopem, w uzyskaniu świetnego obrazu pomogła wyjątkowo stabilna atmosfera w trakcie obserwacji. W efekcie fotografia należy do najostrzejszych zdjęć tej części Mgławicy Omega, jakie kiedykolwiek uzyskano z Ziemi.

Zdjęcie jest jednym z pierwszych stworzonych w ramach programu ESO Cosmic Gems (kosmicznych klejnotów).

Źródła:

The Smoky Pink Core of the Omega Nebula

A new image of the Omega Nebula, captured by ESO's Very Large Telescope (VLT), is one of the sharpest of this object ever taken from the ground. It shows the dusty, rose-coloured central parts of this famous stellar nursery and reveals extraordinary detail in the cosmic landscape of gas clouds, dust and newborn stars.

The colourful gas and dark dust in the Omega Nebula serve as the raw materials for creating the next generation of stars. In this particular section of the nebula, the newest stars on the scene — dazzlingly bright and shining blue-white — light up the whole ensemble. The nebula's smoky-looking ribbons of dust stand in silhouette against the glowing gas. The dominant reddish colours of this portion of the cloud-like expanse, arise from hydrogen gas, glowing under the influence of the intense ultraviolet rays from the hot young stars.

The Omega Nebula goes by many names, depending on who observed it when and what they thought they saw. These other titles include the Swan Nebula, the Horseshoe Nebula and even the Lobster Nebula. The object has also been catalogued as Messier 17 (M17) and NGC 6618. The nebula is located about 6500 light-years away in the constellation of Sagittarius (The Archer). A popular target of astronomers, this illuminated gas and dust field ranks as one of the youngest and most active stellar nurseries for massive stars in the Milky Way.

The image was taken with the FORS (FOcal Reducer and Spectrograph) instrument on Antu, one of the four Unit Telescopes of the VLT. In addition to the huge telescope, exceptionally steady air during the observations, despite some clouds, also helped make the crispness of this image possible. As a result this new picture is among the sharpest of this part of the Omega Nebula ever taken from the ground.

This image is one of the first to have been produced as part of the ESO Cosmic Gems programme.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *