50 rocznica działalności Europejskiego Obserwatorium Południowego

50 rocznica działalności Europejskiego Obserwatorium Południowego
50 rocznica działalności Europejskiego Obserwatorium PołudniowegoOriginal Press Release
W roku 2012 przypada 50.

50. rocznica ESO przypada na najbardziej ekscytujący okres dla europejskiej i międzynarodowej astronomii naziemnej. ESO przeszło długą drogę od momentu założenia w 1962 roku. Pięćdziesiąt lat później nasza organizacja jest liderem  społeczności astronomów będąc najbardziej produktywnym obserwatorium astronomicznym na świecie

Tim de Zeeuw
dyrektor generalny ESO

Pierwsze obserwatorium ESO zostało zbudowany na górze La Silla o wysokości 2400 metrów, 600 km na północ od Santiago de Chile. Obserwatorium La Silla jest obecnie wyposażone w kilka teleskopów optycznych o średnicach lustra sięgających 3,6 metrów. Tutaj znajduje się teleskop NTT (New Technology Telescope), który przecierał nowe technologie dla projektowania i inżynierii optycznej i był pierwszym na świecie teleskopem wyposażonym w komputerowo sterowaną aktywną optykę głównego zwierciadła – technologię opracowaną w ESO, a obecnie stosowaną w większości wielkich teleskopów świata. 3,6-metrowy teleskop ESO w La Silla jest obecnie domem dla jednego z najskuteczniejszych łowców egzoplanet – instrumentu HARPS.

Kolejne obserwatorium ESO w Chile powstało na Paranal, stając się domem teleskopu VLT (Very Large Telescope), na który składają się cztery teleskopy główne oraz kilka mniejszych, mogących pracować razem jako ogromny interferometr optyczny (VLTI). VLT rozpoczął badania w 1999 a obecnie jest flagowym instrumentem europejskiej astronomii i jedynym regularnie pracującym optycznym interferometrem na świecie. W Obserwatorium Paranal zainstalowano także teleskop największy na świecie teleskop do przeglądów nieba – VISTA – obserwujący niebo w podczerwieni. Współpracuje on z VLT w trybie przeglądowym (VLT Survey – VST), największym teleskopem przeznaczonym do badania nieba wyłącznie w świetle widzialnym.

Na płaskowyżu Chajnantor w północnym Chile, wraz z partnerami Ameryki Północnej i Azji, ESO buduje rewolucyjny teleskop – ALMA (Atacama Large Millimeter / Submillimeter Array), największy projekt astronomiczny w historii. Na szereg ALMA złoży się 66 anten o wysokiej precyzji, umożliwiający badanie materii, z której powstają gwiazdy, układy planetarne, galaktyki i samo życie. Budowa ALMA zostanie ukończona w 2013 r., jednak już od 2011 roku prowadzone są wczesne obserwacje naukowe wykorzystujące obecnie zainstalowane anteny.

ESO planuje aktualnie budowę 40-metrowego teleskopu optycznego i  bliskiej podczerwieni – E-ELT (European Extremely Large Telescope), który stanie się „największym okiem świata na niebo”, gdy jego budowa zostanie ukończona na początku następnej dekady.

Na rok 2012 ESO zaplanowało wiele wydarzeń i pragnie zaprosić wszystkich do udziału w uroczystościach, albo poprzez udział w tych, które są już zaplanowane lub poprzez aktywne inicjowanie innych działań.

 • W dniach 3-7 września 2012 roku w siedzibie ESO odbędzie się sympozjum naukowe dotyczące egzoplanet, Układu Słonecznego, formowania się i ewolucji gwiazdo oraz kosmologii.
 • W dniu rocznicy – 5 października 2012 r. – ESO zamierza zorganizowanie skoordynowanych imprez publicznych w 15 państwach członkowskich. Zorganizowane z pomocą ESO Science Outreach Network oraz Outreach Partner Organisations, wydarzenia te będą doskonałym sposobem powiązania na poziomie krajowym środowisk astronomicznych ESO i zapierających dech w piersiach obserwatoriów w Chile.
 • 11 października 2012 dyrektor generalny ESO, prof. Tim de Zeeuw oraz przewodniczący rady ESO, prof. Xavier Barcons powita ministrów państw członkowskich i kraju goszczącego obserwatoria ESO – Chile, przedstawicieli komitetów ESO, byłych dyrektorów generalnych ESO, znanych astronomów i wszystkich tych, którzy odegrali kluczową rolę w ESO na rocznicowej gali, która odbędzie się w Monachium.
 • W ciągu roku w wybranych miejscach w państwach członkowskich będzie można oglądać wystawę jubileuszową. Zainteresowane instytucje mogą zwrócić się do gospodarza wystawy poprzez kontakty na stronach ESO.
 • W dniu rocznicy zostanie zaprezentowany film dokumentalny oraz bogato ilustrowana książka. Kolejne epizody filmu ukażą na ESOcast. Wkrótce Książka ESO Early History Adriaana Blaauwa, zostanie uzupełniona w 2012 drugą, napisaną przez Clausa Madsena.
 • Pierwsze zdjęcie tygodnia każdego miesiąca 2012 roku będzie specjalną publikacją „kiedyś i teraz”, przedstawiającą  obserwatoria ESO w przeszłości i to, jak wyglądają dziś.
 • Dla tych, którzy byli świadkami ESO od wewnątrz, czy to jako członkowie personelu czy jako odwiedzający nasze strony, rozszerzyliśmy zakres zdjęć publikowanych w serwisie Flickr o zdjęcia historyczne. Zapraszamy do dzielenia się wspomnieniami.

„Z niecierpliwością patrzę w przyszłość, na następne 50 lat z ESO, które – dzięki VLT i VLTI, ALMA i E-ELT i innym flagowym projektom – niewątpliwie przyniosą przełomowe badania, wykraczające poza wyobrażenia. To dzięki zaangażowaniu, pasji i profesjonalizmowi pracowników ESO stało się ono liderem naziemnej astronomii. Szczęśliwego 50-lecia dla wszystkich! ” – życzy wszyskim dyrektor ESO Tim de Zeeuw.

Źródła:

ESO Celebrates 50 Years of Reaching New Heights in Astronomy

The year 2012 marks the 50th anniversary of the European Southern Observatory (ESO), the foremost intergovernmental astronomy organisation in the world. The anniversary year is an opportunity to look back at ESO’s history, celebrate its scientific and technological achievements and look forward to its next ambitious programmes. ESO is planning several exciting activities during the year.

On 5 October 1962, representatives from five European countries — Belgium, France, Germany, the Netherlands and Sweden — signed the ESO Convention in Paris. Their signatures represented a formal commitment to establish the European Organisation for Astronomical Research in the Southern Hemisphere, today commonly referred to as the European Southern Observatory.

“ESO’s 50th anniversary comes in the middle of the most exciting period for European and international ground-based astronomy. ESO has come a long way since it was established in 1962. Fifty years later, ESO is now a leader in the astronomical research community as the most productive astronomical observatory in the world,” says Tim de Zeeuw, ESO’s Director General.

ESO's first observatory was built on La Silla, a 2400 metre-high mountain, 600 kilometres north of Santiago de Chile. The La Silla Observatory is equipped with several optical telescopes with mirror diameters of up to 3.6 metres. These include the New Technology Telescope, which broke new ground for telescope engineering and design and was the first in the world to have a computer-controlled, active optics main mirror, a technology developed at ESO and now applied to most of the world's large telescopes. The ESO 3.6-metre telescope is now home to the world's foremost exoplanet hunter, HARPS.

The second site established by ESO was the Paranal Observatory, home of the Very Large Telescope array (VLT). Scientific operations began in 1999 and today the VLT is the flagship facility of European astronomy and with the VLT Interferometer (VLTI) the only regularly operated large interferometric telescope in the world. Also on Paranal, the VISTA telescope works in the infrared and is the world’s largest survey telescope, while the VLT Survey Telescope (VST) is the largest telescope designed to survey the skies exclusively in visible light.

On the Chajnantor plateau in Northern Chile, together with North American and East Asian partners, ESO is building a revolutionary astronomical telescope — ALMA, the Atacama Large Millimeter/submillimeter Array, the largest astronomical project in existence. ALMA will be a single telescope composed of 66 high-precision antennas that will study the building blocks of stars, planetary systems, galaxies and life itself. ALMA's construction will be completed in 2013, but early scientific observations with a partial array began in 2011.

ESO is currently planning a 40-metre-class optical/near-infrared telescope, the European Extremely Large Telescope or E-ELT, which will become “the world’s biggest eye on the sky”. With the start of operations planned for early in the next decade, the E-ELT will tackle the biggest scientific challenges of our time.

Several events and public initiatives are planned for 2012. ESO would like to invite everyone to join the celebrations, either by taking part in events that are already planned or by proactively initiating other activities.

 • From 3–7 September 2012, ESO’s Headquarters will host a scientific symposium to cover topics such as exoplanets, the Solar System, star formation and stellar evolution, cosmology and more.
 • On the day of the anniversary, 5 October 2012, ESO aims to organise coordinated public events in the 15 Member States. Organised with the help of ESO’s Science Outreach Network and Outreach Partner Organisations, the events will be an excellent way to put the public at national venues directly in touch with ESO's astronomy community and its breathtaking observatory sites in Chile.
 • On 11 October 2012, ESO’s Director General, Professor Tim de Zeeuw, and the Council President, Professor Xavier Barcons, will welcome Ministers from the Member States and the host country Chile, the ESO Council, representatives of ESO committees, past ESO Director Generals, renowned astronomers and other people who have played key roles for ESO at a gala anniversary event to take place in Munich.
 • During the year an anniversary exhibition will be on display at selected locations in the Member States. Interested venues may apply to host an exhibition via the contacts below.
 • A documentary movie will be released on the anniversary day, together with a sumptuously illustrated book. The movie will also be released as episodes in ESO’s popular ESOcast video podcast series. Adriaan Blaauw’s book, ESO’s Early History, will be followed this year by a second history book written by Claus Madsen to complete the 50 years of ESO’s history.
 • The first Picture of the Week of every month in 2012 will be a special Then and Now feature, presenting ESO sites as they looked in the past and as they look today.
 • For those who have witnessed ESO’s historical voyage from the inside, either as members of staff or simply as visitors to our sites, we have expanded the Your ESO Pictures Flickr Group to include historical images. Please share your photo memories of ESO with us and everyone else by posting these “postcards from the past” to the group (ann12001).
 • To mark the anniversary, some commemorative merchandise items have also been released in the ESOshop, also at bulk rates.
 • Send anniversary messages to ESO on ESO’s Facebook Page or on Twitter @ESO_Observatory using the hashtag #ESO50years.

“I look forward to the next 50 years of ESO, which will undoubtedly present ground-breaking science beyond the imaginable, thanks to the VLT and the VLTI, ALMA and the E-ELT and future flagship projects. It is thanks to the dedication, passion and professionalism of the ESO staff that ESO is leading ground-based astronomy today. Happy 50th anniversary to everyone!,” wishes Tim de Zeeuw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *