Teleskop Hubble fotografuje młodą gwiazdę Sh 2-106

Teleskop Hubble fotografuje młodą gwiazdę Sh 2-106
Teleskop Hubble fotografuje młodą gwiazdę Sh 2-106Original Press Release
Szerokokątna kamera WFC3 teleskopu kosmicznego Hubble wykonała pokazane obok zdjęcie olbrzymiego obłoku wodoru oświetlonego przez jasną, młodą gwiazdę.

Póki co S106 IR wciąż pozostaje osadzona w jego rodzicielskim obłoku, przeciwko któremu się buntuje. Materiał wypływający z gwiazdy nie tylko nadaje jej kształt klepsydry, ale także sprawia, że wodór w niej jest bardzo gorący i zaburzony. Powstałe w ten sposób skomplikowane wzory są wyraźnie widoczne na zdjęciu Hubble'a. Młoda gwiazda podgrzewa otaczający gaz do temperatury 10 000 stopni Celsjusza. Jej promieniowanie jonizuje płaty wodoru, wywołując świecenie, które na zdjęciu widoczne jest w kolorze niebieskim.

Regiony świecącego gazu rozdziela grube pasmo chłodnego pyłu, widocznego na zdjęciu w odcieniach czerwieni. Ten ciemny materiał prawie całkowicie zakrywa jonizującą gwiazdę, choć można ją dostrzec w najszerszej części pyłowego pasa.

S106 to 106 obiekt skatalogowany w 1950 roku przez astronoma Stewarda Sharplessa. Jest oddalony od Ziemi o kilka tysięcy lat świetlnych i leży w obrębie konstelacji Łabędzia. Mając około 2 lat świetlnych wzdłuż dłuższej osi obłok ten sam w sobie jest stosunkowo niewielki jak na standardy obszarów produkcji gwiazd. Nie zmienia to faktu, że jest to połowa odległości między Słońcem a najbliższą gwiazdą – Proximą Centauri.

Kompozytowe zdjęcie uzyskano za pomocą kamery Wide Field Camera 3 teleskopu kosmicznego NASA/ESA Hubble Space Telescope. Jest efektem połączenia dwóch zdjęć wykonanych w podczerwieni i trzeciego, które wyizolowało określoną długość fali światła widzialnego emitowaną przez podekscytowane atomy wodoru, znaną jako H-alfa. Taki dobór długości fali jest idealny do wskazywania okolic produkcji gwiazd. Filtr H-alfa izoluje światło emitowane przez wodór w gazowym obłoku, podczas gdy światło podczerwone zagląda przez pył, który często zakrywa szczegóły w tych regionach.

Źródła:

Young star rebels against its parent cloud

Hubble’s Wide Field Camera 3 has captured this image of a giant cloud of hydrogen gas illuminated by a bright young star. The image shows how violent the end stages of the star-formation process can be, with the young object shaking up its stellar nursery. 

Despite the celestial colours of this picture, there is nothing peaceful about star forming region Sh 2-106, or S106 for short. A devilish young star, named S106 IR, lies in it and ejects material at high speed, which disrupts the gas and dust around it. The star has a mass about 15 times that of the Sun and is in the final stages of its formation. It will soon quieten down by entering the main sequence, the adult stage of stellar life.

For now, S106 IR remains embedded in its parent cloud, but it is rebelling against it. The material spewing off the star not only gives the cloud its hourglass shape but also makes the hydrogen gas in it very hot and turbulent. The resulting intricate patterns are clearly visible in this Hubble image.  

The young star also heats up the surrounding gas, making it reach temperatures of 10 000 degrees Celsius. The star’s radiation ionises the hydrogen lobes, making them glow. The light from this glowing gas is coloured blue in this image.

Separating these regions of glowing gas is a cooler, thick lane of dust, appearing red in the image. This dark material almost completely hides the ionising star from view, but the young object can still be seen peeking through the widest part of the dust lane.

S106 was the 106th object to be catalogued by the astronomer Steward Sharpless in the 1950s. It is a few thousand light-years distant in the direction of Cygnus (The Swan). The cloud itself is relatively small by the standards of star-forming regions, around 2 light-years along its longest axis. This is about half the distance between the Sun and Proxima Centauri, our nearest stellar neighbour.

This composite picture was obtained with the Wide Field Camera 3 on the NASA/ESA Hubble Space Telescope. It results from the combination of two images taken in infrared light and one which is tuned to a specific wavelength of visible light emitted by excited hydrogen gas, known as H-alpha. This choice of wavelengths is ideal for targetting star-forming regions. The H-alpha filter isolates the light emitted from hydrogen in gas clouds while the infrared light can shine through the dust that often obscures these regions.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *