Obserwatorium Chandra fotografuje niezwykły pulsar

Obserwatorium Chandra fotografuje niezwykły pulsar
Obserwatorium Chandra fotografuje niezwykły pulsarOriginal Press Release
Jak co roku w trakcie Świąt astronomowie kierują teleskopy w stronę pięknych niebiańskich zjawisk poszukując niezwykłych kosmicznych ornamentów.

Na kompozytowym zdjęciu dane rentgenowskie obserwatoriów Chandra i XMM-Newton zostały ukazane w kolorze niebieskim a zdjęcie wykonane w paśmie optycznym w Cerro Tololo Inter-American Observatory w Chile – czerwonym i zielonym. Pulsar, znany jako SXP 1062, to jasne białe źródło znajdujące się na prawej stronie zdjęcia po środku rozproszonych emisji rentgenowskich otoczonych przez delikatne czerwone powłoki. Rozproszone promieniowanie rentgenowskie i optyczne są emitowane przez pozostałość po supernowej, w której powstał pulsar. Zdjęcie w pasmie optycznym ukazuje również spektakularne formacje gazu i pyłu w obszarze produkcji gwiazd widocznym w lewej części zdjęcia. Porównanie danych Chandry z optycznymi wskazuje, że pulsarowi towarzyszą tam gorące, masywne gwiazdy.

SXP 1062 interesuje astronomów, bowiem dane rentgenowskie wskazują, że obraca się niezwykle wolno – mniej więcej raz na 18 minut – co wyróżnia ten obiekt na tle większości pulsarów wirujących kilka do kilku tysięcy razy na sekundę, do których należy większość nowo narodzonych pulsarów. Ze swym statecznym tempem SXP 1062 jest jednym z najwolniej wirujących pulsarów rentgenowskich w Małym Obłoku Magellana.

Wg dwóch niezależnych opracowań naukowych, wiek pozostałości po supernowej SXP 1062 oszacowany został na pomiędzy 10 000  a 40 000 lat. Oznacza to, że z astronomicznego punktu widzenia pulsar jest bardzo młody, bowiem prawie na pewno powstał w tej samej eksplozji, która stworzyła widoczną pozostałość po supernowej. Zatem jeżeli powstał szybko rotując, tak jak większość młodych pulsarów, tajemnicą jest, dlaczego rotacja SXP 1062 tak szybko zwolniła. Trwają prace nad modelami teoretycznymi mającymi wyjaśnić ewolucję tego niezwykłego obiektu.

Źródła:

SXP 1062: Celestial Bauble Intrigues Astronomers

With the holiday season in full swing, a new image from an assembly of telescopes has revealed an unusual cosmic ornament. Data from NASA's Chandra X-ray Observatory and ESA's XMM-Newton have been combined to discover a young pulsar in the remains of a supernova located in the Small Magellanic Cloud, or SMC. This would be the first definite time a pulsar, a spinning, ultra-dense star, has been found in a supernova remnant in the SMC, a small satellite galaxy to the Milky Way.

In this composite image, X-rays from Chandra and XMM-Newton have been colored blue and optical data from the Cerro Tololo Inter-American Observatory in Chile are colored red and green. The pulsar, known as SXP 1062, is the bright white source located on the right-hand side of the image (roll your mouse over the image above) in the middle of the diffuse blue emission inside a red shell. The diffuse X-rays and optical shell are both evidence for a supernova remnant surrounding the pulsar. The optical data also displays spectacular formations of gas and dust in a star-forming region on the left side of the image. A comparison of the Chandra image with optical images shows that the pulsar has a hot, massive companion.

Astronomers are interested in SXP 1062 because the Chandra and XMM-Newton data show that it is rotating unusually slowly – about once every 18 minutes. (In contrast, some pulsars are found to revolve multiple times per second, including most newly born pulsars.) This relatively leisurely pace of SXP 1062 makes it one of the slowest rotating X-ray pulsars in the SMC.

Two different teams of scientists have estimated that the supernova remnant around SXP 1062 is between 10,000 and 40,000 years old, as it appears in the image. This means that the pulsar is very young, from an astronomical perspective, since it was presumably formed in the same explosion that produced the supernova remnant. Therefore, assuming that it was born with rapid spin, it is a mystery why SXP 1062 has been able to slow down by so much, so quickly. Work has already begun on theoretical models to understand the evolution of this unusual object.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *