Eksplozja produkcji gwiazd w młodym Wszechświecie

Eksplozja produkcji gwiazd w młodym Wszechświecie
Eksplozja produkcji gwiazd w młodym WszechświecieOriginal Press Release
Dzięki teleskopom kosmicznym NASA Spitzer i Hubble astronomowie odkryli, że jedna z najodleglejszych znanych dotąd galaktyk produkuje gwiazdy w zaskakująco wysokim tempie.

Odkrycie to jest zaskakujące, bowiem wcześniejsze przeglądy nie dostrzegły galaktyk tak jasny w tak wczesnej historii Wszechświata. Być może badania te obejmowały zbyt małe fragmenty nieba, aby znaleźć galaktyki, takie jak GN-108036. Z drugiej strony może to być także rzadki obiekt, który udało się uchwycić w momencie ekstremum rozbłysku gwiazdotwórczego

Mark Dickinson
National Optical Astronomy Observatory

Międzynarodowy zespół astronomów, kierowany przez Masami Ouchi z Uniwersytetu w Tokio zauważył odległą galaktykę w trakcie przeglądu dużego obszaru nieba za pomocą teleskopu Subaru na szczycie Mauna Kea na Hawajach. Jej ogromna odległość została potwierdzona przez Obserwatorium W.M. Keck znajdujące się także na Mauna Kea.

„Sprawdzaliśmy nasze wyniki przy trzech różnych okazjach w ciągu dwóch lat i za każdym razem potwierdzaliśmy wcześniejsze pomiary „- mówi Yoshiaki Ono z Uniwersytetu w Tokio, główny autor artykuły przedstawiającego odkrycie na łamach The Astrophysical Journal.

GN-108036 obserwujemy u zarania czasu, zaledwie 750 milionów lat po tym, jak Wszechświecie powstał w Wielkim Wybuchu 13,7 miliardów lat temu. Jej światło potrzebowało 12,9 miliardów lat by do nas dotrzeć, więc widzimy ją tak, jak wyglądała w tej odległej przeszłości. W tak wielkich odległościach astronomowie wskazują odległość do obiektu mierząc jego przesunięcie ku czerwieni, który wynika z rozciągania światła przez rozszerzający się Wszechświat. Obiekty o większych przesunięciach ku czerwieni leża dalej i tym samy są postrzegane w coraz odleglejszych epokach. GN-108036 ma przesunięcie ku czerwieni wynoszące 7.2. Tylko dla kilku galaktyk zmierzono (i potwierdzono) przesunięcie ku czerwieni większym niż 7, a tylko dwie z nich leżą dalej niż GN-108036.

Wykonane w podczerwieni przez teleskopy Spitzer i Hubble obserwacje były kluczowe dla pomiaru tempa produkcji gwiazd w galaktyce. Wyniki zaskoczyły astronomów bowiem galaktyka jest małe i młoda. Kilkaset milionów lat po Wielkim Wybuchu, w czasach gdy tworzyły się pierwsze galaktyki były one znacznie mniejsze i mniej masywne niż obecnie.

W epoce tej, gdy Wszechświat rozszerzał się i stygł po Wielkim Wybuchu, atomy wodoru wypełniały przestrzeń tworząc gęstą mgłę, nieprzezroczystą dla promieniowania ultrafioletowego. Okres ten, przed powstaniem pierwszych galaktyk i gwiazdy, które rozświetliły Wszechświat, jest określany mianem ciemnych wieków. Era ta dobiegła końca, gdy światło pierwszych galaktyk przepaliły, zjonizowały nieprzejrzystą mgłę. W efekcie tych procesów stała się ona przezroczysta, rozpoczynając erę wtórnej jonizacji. Galaktyki podobne do GN-108036 być może odegrały kluczową rolę w tym wydarzeniu.

„Wysokie tempo produkcji gwiazd w GN-108036 oznacza, że szybko nabierała masy już około 750 milionów lat po Wielkim Wybuchu, gdy Wszechświat miał tylko około pięć procent obecnego wieku „- mówi Bahram Mobasher, z University of California, Riverside. -” Jest zatem prawdopodobnie przodkiem masywnych, dojrzałych galaktyk współczesnego nam Wszechświata.”

Źródła:

NASA Telescopes Help Find Rare Galaxy at Dawn of Time

Astronomers using NASA's Spitzer and Hubble space telescopes have discovered that one of the most distant galaxies known is churning out stars at a shockingly high rate. The blob-shaped galaxy, called GN-108036, is the brightest galaxy found to date at such great distances.

The galaxy, which was discovered and confirmed using ground-based telescopes, is 12.9 billion light-years away. Data from Spitzer and Hubble were used to measure the galaxy's high star production rate, equivalent to about 100 suns per year. For reference, our Milky Way galaxy is about five times larger and 100 times more massive than GN-108036, but makes roughly 30 times fewer stars per year.

„The discovery is surprising because previous surveys had not found galaxies this bright so early in the history of the universe,” said Mark Dickinson of the National Optical Astronomy Observatory in Tucson, Ariz. „Perhaps those surveys were just too small to find galaxies like GN-108036.  It may be a special, rare object that we just happened to catch during an extreme burst of star formation.”

The international team of astronomers, led by Masami Ouchi of the University of Tokyo, Japan, first identified the remote galaxy after scanning a large patch of sky with the Subaru Telescope atop Mauna Kea in Hawaii. Its great distance was then carefully confirmed with the W.M. Keck Observatory, also on Mauna Kea.

„We checked our results on three different occasions over two years, and each time confirmed the previous measurement,” said Yoshiaki Ono of the University of Tokyo, lead author of a new paper reporting the findings in the Astrophysical Journal.

GN-108036 lies near the very beginning of time itself, a mere 750 million years after our universe was created 13.7 billion years ago in an explosive „Big Bang.” Its light has taken 12.9 billion years to reach us, so we are seeing it as it existed in the very distant past.

Astronomers refer to the object's distance by a number called its „redshift,” which relates to how much its light has stretched to longer, redder wavelengths due to the expansion of the universe. Objects with larger redshifts are farther away and are seen further back in time. GN-108036 has a redshift of 7.2. Only a handful of galaxies have confirmed redshifts greater than 7, and only two of these have been reported to be more distant than GN-108036.

Infrared observations from Spitzer and Hubble were crucial for measuring the galaxy's star-formation activity. Astronomers were surprised to see such a large burst of star formation because the galaxy is so small and from such an early cosmic era. Back when galaxies were first forming, in the first few hundreds of millions of years after the Big Bang, they were much smaller than they are today, having yet to bulk up in mass.

During this epoch, as the universe expanded and cooled after its explosive start, hydrogen atoms permeating the cosmos formed a thick fog that was opaque to ultraviolet light. This period, before the first stars and galaxies had formed and illuminated the universe, is referred to as the „dark ages.” The era came to an end when light from the earliest galaxies burned through, or „ionized,” the opaque gas, causing it to become transparent. Galaxies similar to GN-108036 may have played an important role in this event.

„The high rate of star formation found for GN-108036 implies that it was rapidly building up its mass some 750 million years after the Big Bang, when the universe was only about five percent of its present age,” said Bahram Mobasher, a team member from the University of California, Riverside. „This was therefore a likely ancestor of massive and evolved galaxies seen today.”

Other authors include: Kyle Penner and Benjamin J. Weiner of the University of Arizona, Tucson; Kazuhiro Shimasaku and Kimihiko Nakajima of the University of Tokyo; Jeyhan S. Kartaltepe of the National Optical Astronomy Observatory; Hooshang Nayyeri of the University of California, Riverside; Daniel Stern of NASA's Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, Calif.; Nobunari Kashikawa of the National Astronomical Observatory of Japan; and Hyron Spinrad of University of California, Berkeley.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *