Początek kolejnej misji NASA na Czerwoną Planetę

Początek kolejnej misji NASA na Czerwoną Planetę
Początek kolejnej misji NASA na Czerwoną PlanetęOriginal Press Release
26 listopada NASA rozpoczęła przełomową misję na Marsa wysyłając na Czerwoną Planetę autonomiczny łazik wielkości samochodu – Mars Science Laboratory (MSL) – o nazwie Curiosity.

MSL zbada najważniejsze rzeczy, jakie musimy dowiedzieć się na temat Marsa, a jednocześnie gdy on będzie poszerzał granice wiedzy, my będziemy pracować nad umiejętnościami niezbędnymi do wysłania na Czerwoną Planetę i innye miejsca, gdzie dotąd nie dotarliśmy – ludzi

Charles Bolden, NASA

„Jesteśmy bardzo podekscytowani wysyłając najbardziej zaawansowane laboratorium naukowe jakie kiedykolwiek miało znaleźć się na Marsie „- mówi Charles Bolden zarządzający NASA. -” MSL zbada najważniejsze rzeczy, jakie musimy dowiedzieć się na temat Marsa, a jednocześnie gdy on będzie poszerzał granice wiedzy, my będziemy pracować nad umiejętnościami niezbędnymi do wysłania na Czerwoną Planetę i innye miejsca, gdzie dotąd nie dotarliśmy – ludzi”.

W ramach misji przetestowana zostanie nowa metoda precyzyjnego lądowania wykorzystująca technikę sky-crane (powietrznego dźwigu) w celu umieszczenia Curiosity u podnóża góry we wnętrzu krateru Gale Crater 6 sierpnia 2012 roku. Podczas zaplanowanej na blisko dwa  lata głównej misji, łazik zbada, czy w regionie tym kiedykolwiek istniały warunki korzystne dla życia mikroorganizmów, w tym niezbędne do trwania życia substancje chemiczne.

„Rakieta nośna precyzyjnie umieściła nas na planowanej trajektorii – dzięki czemu jesteśmy już w drodze na Marsa „- mói zarządzający projektem Mars Science Laboratory Peter Theisinger z Jet Propulsion Laboratory w Pasadenie. -” Utrzymujemy łączność ze statkiem kosmicznym, który jest stabilny termicznie i ma odpowiednie zasilanie.”

Atlas V wyniósł sondę na orbitę Ziemi, po czym odpalając drugi stopień, wypchnął go z orbity Ziemi na mającą 567 milionów kilometrów podróż na Marsa.

„Pierwszy manewr korygujący trajektorię będzie miał miejsce za około dwa tygodnie „- mówi Theisinger. -” W ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy sprawdzali instrumenty, i przygotowywali się do lądowania i badań na powierzchni.”

Ambitne cele naukowe Curiosity znacząco wyróżniają łazik od jego poprzedników. Na końcu jego ramienia roboczego zainstalowana została wiertarka i chwytak do zbierania próbek gleby i sproszkowanych wnętrz skał, które zostaną dostarczone na sito i rozdzielone pomiędzy instrumenty analityczne znajdujące się w laboratorium we wnętrzu łazika. Curiosity posiada 10 instrumentów naukowych o łącznej masie 15 razy większej, niż ładunek naukowy łazików Spirit i Opportunity. Niektóre z tych instrumentów po raz pierwszy znajdą się na Marsie: laser do sprawdzania składu pierwiastkowego skał na odległość, oraz rentgenowski spektrograf mający prezycyjnie identyfikować minerały w sproszkowanych próbkach.

By pomieścić tak złożoną aparaturę Curiosity jest dwa razy dłuższy i pięć razy cięższy – waży tonę – od łazików Spirit i Opportunity. Ze względu dużą masę, Curiosity jest zbyt ciężkie by możliwe było wykorzystanie podczas lądowania poduszek powietrznych tak, jak uczyniły to poprzednie marsjańskie łaziki. Część statku kosmicznego Mars Science Laboratory stanowi stopień wykorzystujący napęd rakietowy w trakcie podchodzenia do lądowania, którego silniki precyzyjnie będą regulować szybkość opadania podwieszonego pod nim łazika.

Wybrane dla Curiosity miejsce lądowania pozwoli mu dotrzeć do uwarstwionej góry wewnątrz krateru Gale. Obserwacje z orbity zidentyfikował w tym rejonie minerały z rodziny krzemianów warstwowych (glin) oraz siarczanów w jej niższych warstwach, co może wskazywać na to, że powstały, gdy w rejonie tym występowała woda.

Precyzyjne manewry w trakcie lotu przez marsjańską atmosferę zanim pojazd otworzy spadochrony po raz pierwszy czyni z krateru Gale bezpieczny cel lądowania. Zwiększa ona czterokrotnie dokładność lądowania misji. Bez niej trudny teren na obrzeżach miejsca wybranego do lądowania przez Curiosity sprawiłyby, że wybrane miejsce było by zbyt ryzykowne.

Innowacje wykorzystane do umieszczenia na Marsie cięższego statku kosmicznego z większą precyzją to kroki w rozwoju technologii niezbędnych do wysłania na misje marsjańskie pierwszych ludzi. Ponadto na pokładzie Curiosity znalazł się instrument służący do  monitorowania naturalnego promieniowania środowiska na Marsie, mający zebrać kolejne ważne informacje dotyczące projektowania misji marsjańskich z udziałem ludzi.

Źródła:

NASA Launches Most Capable and Robust Rover to Mars

NASA began a historic voyage to Mars with the Nov. 26 launch of the Mars Science Laboratory, which carries a car-sized rover named Curiosity. Liftoff from Cape Canaveral Air Force Station aboard an Atlas V rocket occurred at 10:02 a.m. EST (7:02 a.m. PST).

„We are very excited about sending the world's most advanced scientific laboratory to Mars,” NASA Administrator Charles Bolden said. „MSL will tell us critical things we need to know about Mars, and while it advances science, we'll be working on the capabilities for a human mission to the Red Planet and to other destinations where we've never been.”

The mission will pioneer precision landing technology and a sky-crane touchdown to place Curiosity near the foot of a mountain inside Gale Crater on Aug. 6, 2012. During a nearly two-year prime mission after landing, the rover will investigate whether the region has ever offered conditions favorable for microbial life, including the chemical ingredients for life.

„The launch vehicle has given us a great injection into our trajectory, and we're on our way to Mars,” said Mars Science Laboratory Project Manager Peter Theisinger of NASA's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. „The spacecraft is in communication, thermally stable and power positive.”

The Atlas V initially lofted the spacecraft into Earth orbit and then, with a second burst from the vehicle's upper stage, pushed it out of Earth orbit into a 352-million-mile (567-million-kilometer) journey to Mars.

„Our first trajectory correction maneuver will be in about two weeks,” Theisinger said. „We'll do instrument checkouts in the next several weeks and continue with thorough preparations for the landing on Mars and operations on the surface.”

Curiosity's ambitious science goals are among the mission's many differences from earlier Mars rovers. It will use a drill and scoop at the end of its robotic arm to gather soil and powdered samples of rock interiors, then sieve and parcel out these samples into analytical laboratory instruments inside the rover. Curiosity carries 10 science instruments with a total mass 15 times as large as the science-instrument payloads on the Mars rovers Spirit and Opportunity. Some of the tools are the first of their kind on Mars, such as a laser-firing instrument for checking the elemental composition of rocks from a distance, and an X-ray diffraction instrument for definitive identification of minerals in powdered samples.

To haul and wield its science payload, Curiosity is twice as long and five times as heavy as Spirit or Opportunity. Because of its one-ton mass, Curiosity is too heavy to employ airbags to cushion its landing as previous Mars rovers could. Part of the Mars Science Laboratory spacecraft is a rocket-powered descent stage that will lower the rover on tethers as the rocket engines control the speed of descent.

The mission's landing site offers Curiosity access for driving to layers of the mountain inside Gale Crater. Observations from orbit have identified clay and sulfate minerals in the lower layers, indicating a wet history.

Precision landing maneuvers as the spacecraft flies through the Martian atmosphere before opening its parachute make Gale a safe target for the first time. This innovation shrinks the target area to less than one-fourth the size of earlier Mars landing targets. Without it, rough terrain at the edges of Curiosity's target would make the site unacceptably hazardous.

The innovations for landing a heavier spacecraft with greater precision are steps in technology development for human Mars missions. In addition, Curiosity carries an instrument for monitoring the natural radiation environment on Mars, important information for designing human Mars missions that protect astronauts' health.

The mission is managed by JPL, a division of the California Institute of Technology in Pasadena, for NASA's Science Mission Directorate in Washington. The rover was designed, developed and assembled at JPL. NASA's Launch Services Program at the Kennedy Space Center in Florida managed the launch. NASA's Space Network provided space communication services for the launch vehicle. NASA's Deep Space Network will provide spacecraft acquisition and mission communication.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *