Obserwatorium Chandra uczestnicy w sekcji czarnej dziury

Obserwatorium Chandra uczestnicy w sekcji czarnej dziury
Obserwatorium Chandra uczestnicy w sekcji czarnej dziuryOriginal Press Release
Cygnus X-1 leży wśród dużych, aktywnych obszarów produkcji gwiazd w Drodze Mlecznej.

Trzy publikacje zawierające analizę danych uzyskanych przez teleskopy radiowe, optyczne i rentgenowskie, wśród nich z obserwatorium Chandra X-ray Observatory, prezentują nowe informacje na temat narodzin tej słynnej czarnej dziury, zdarzenia, które miało miejsce miliony lat temu. Korzystając z dane rentgenowskich zebranych przez Obserwatorium Chandra oraz satelity Rossi X-ray Timing Explorer i Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics, naukowcy byli w stanie określić tempo rotacji Cygnus X-1 z niespotykaną dokładnością, wykazując, że czarna dziura wiruje bardzo blisko maksymalnej szybkości. Horyzont zdarzeń – punkt bez powrotu dla materii i światła opadających w kierunku czarnej dziury – wiruje ponad 800 razy na sekundę.

Korzystając z obserwacji optycznych towarzyszącej jej gwiazdy i jej ruchu wokół niewidzialnego towarzysza, zespół był również w stanie dokonać najbardziej precyzyjnego jak dotąd pomiaru masy Cygnus X-1 – określając ją 14,8 mas Słońca. Prawdopodobnie masa tego olbrzyma w chwili narodzin była bardzo zbliżona bowiem w skali kosmicznej upłynęło zbyt mało czasu, by znacząco zdążyła wzrosnąć.

Naukowcy ogłosili także, że – stosując szereg radioteleskopowy NRAO VLBA – dokonali najdokładniejszego jak dotąd określenia odległości do Cygnus X-1. Nowa odległości to około 6070 lat świetlnych od Ziemi. Ten pomiar był kluczem do wyznaczenia dokładnych pomiarów masy i tempa rotacji czarnej dziury.

Źródła:

Cygnus X-1: NASA's Chandra Adds to Black Hole Birth Announcement

Cygnus X-1 is located near large active regions of star formation in the Milky Way, as seen in this image that spans some 700 light years across. An artist's illustration on the right depicts what astronomers think is happening within the Cygnus X-1 system. Cygnus X-1 is a so-called stellar-mass black hole, a class of black holes that comes from the collapse of a massive star. The black hole pulls material from a massive, blue companion star toward it. This material forms a disk (shown in red and orange) that rotates around the black hole before falling into it or being redirected away from the black hole in the form of powerful jets.

A trio of papers with data from radio, optical and X-ray telescopes, including NASA's Chandra X-ray Observatory, has revealed new details about the birth of this famous black hole that took place millions of years ago. Using X-ray data from Chandra, the Rossi X-ray Timing Explorer, and the Advanced Satellite for Cosmology and Astrophysics, scientists were able to determine the spin of Cygnus X-1 with unprecedented accuracy, showing that the black hole is spinning at very close to its maximum rate. Its event horizon — the point of no return for material falling towards a black hole — is spinning around more than 800 times a second.

Using optical observations of the companion star and its motion around its unseen companion, the team also made the most precise determination ever for the mass of Cygnus X-1, of 14.8 times the mass of the Sun. It was likely to have been almost this massive at birth, because of lack of time for it to grow appreciably.

The researchers also announced that they have made the most accurate distance estimate yet of Cygnus X-1 using the National Radio Observatory's Very Long Baseline Array (VLBA). The new distance is about 6,070 light years from Earth. This accurate distance was a crucial ingredient for making the precise mass and spin determinations.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *