Teleskop Herschel odkrywa oceany wody w dysku wokół gwiazdy

Teleskop Herschel odkrywa oceany wody w dysku wokół gwiazdy
Teleskop Herschel odkrywa oceany wody w dysku wokół gwiazdyOriginal Press Release
Dzięki danym zebranym przez europejskie obserwatorium kosmiczne Herschel astronomowie po raz pierwszy odkryli obłok zimnej pary wodnej otaczający pyłowy dysku wokół młodej gwiazdy.

Nasze obserwacje zimnej pary wodnej w dysku TW Hydrae wskazują na obecność wody w ilościach, które umożliwiłyby wypełnienie tysięcy ziemskich oceanów

Michiel Hogerheijde
Leiden Observatory

Naukowcy już wcześniej odkryli ciepłą parę wodną w dyskach formujących się planet blisko gwiazdy centralnej. Jednak to tej pory nie było dowodów obserwacyjnych na występowanie ogromnych ilości wody sięgającej zimniejszych, odleglejszych części dysków, tam gdzie nabierają kształtów komety. Im więcej wody dyski oferują na stworzenie lodowych komet, tym większe są szanse, że duże ilości tego cennego płynu dotrą na nowo powstałe planety w wyniku uderzeń komet.

Gwiazda, którą otacza ów pełen wody dysk, o nazwie TW Hydrae, ma zaledwie 10 mln lat i znajduje się około 175 lat świetlnych od Ziemi w obrębie gwiazdozbioru Hydry. Zimna, wodnista mgiełka wykryte przez zespół Hogerheijde prawdopodobnie pochodzi z pokrytych lodem ziaren pyłu w pobliżu powierzchni dysku. Ultrafioletowe światło gwiazdy powoduje, że niektóre cząsteczki wody uwalniają się z tej lodowej skorupy, tworząc warstwę rozrzedzonego gazu, którego obecność zapisana jest w świetle wykrytym przez instrument HIFI (Heterodyne Instrument for the Far-Infrared) obserwatorium Herschel.

„Te są najczulsze jak dotąd obserwacje wykonane przez HIFI „- mówi Paul Goldsmith z NASA JPL. -„To, że tak słaby sygnał mógł zostać zarejestrowany jest niezwykłym świadectwem umiejętności konstruktorów tego instrumentu.”

TW Hydrae to pomarańczowy karzeł, gwiazda nieco mniejsza i chłodniejsza od naszego żółto białego Słońca. Olbrzymi dysk materii otaczający gwiazdę ma średnicę około 200 razy większą niż odległość dzieląca Ziemię i Słońce. Astronomowie sądzą, że w ciągu najbliższych kilku milionów lat materia dysku będzie się zderzać, zlepiać aż utworzy planety, planetoidy i inne ciała kosmiczne. Pył i cząstki lodu utworzy w nim komety.

W miarę jak nowy układ planetarny będzie się rozwijał lodowe komety  w wyniku zderzeń dostarczą znaczną część wody, jaką zawierają na świeżo stworzone światy, dając początek oceanom. Astronomowie sądzą, że TW Hydrae i jej lodowy dysk mogą być reprezentatywne dla wielu innych systemów wokół młodych gwiazd, dostarczając nowych informacji na temat tego, jak powszechne mogą być we Wszechświecie planety z dużą ilością wody na powierzchni – takie jak Ziemia.

Źródła:

Herschel Finds Oceans of Water in Disk of Nearby Star

Using data from the Herschel Space Observatory, astronomers have detected for the first time cold water vapor enveloping a dusty disk around a young star. The findings suggest that this disk, which is poised to develop into a solar system, contains great quantities of water, suggesting that water-covered planets like Earth may be common in the universe. Herschel is a European Space Agency mission with important NASA contributions.

Scientists previously found warm water vapor in planet-forming disks close to a central star. Evidence for vast quantities of water extending out into the cooler, far reaches of disks where comets take shape had not been seen until now. The more water available in disks for icy comets to form, the greater the chances that large amounts eventually will reach new planets through impacts.

„Our observations of this cold vapor indicate enough water exists in the disk to fill thousands of Earth oceans,” said astronomer Michiel Hogerheijde of Leiden Observatory in The Netherlands. Hogerheijde is the lead author of a paper describing these findings in the Oct. 21 issue of the journal Science.

The star with this waterlogged disk, called TW Hydrae, is 10 million years old and located about 175 light-years away from Earth, in the constellation Hydra. The frigid, watery haze detected by Hogerheijde and his team is thought to originate from ice-coated grains of dust near the disk's surface. Ultraviolet light from the star causes some water molecules to break free of this ice, creating a thin layer of gas with a light signature detected by Herschel's Heterodyne Instrument for the Far-Infrared, or HIFI.

„These are the most sensitive HIFI observations to date,” said Paul Goldsmith, NASA project scientist for the Herschel Space Observatory at the agency's Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, Calif. „It is a testament to the instrument builders that such weak signals can be detected.”

TW Hydrae is an orange dwarf star, somewhat smaller and cooler than our yellow-white sun. The giant disk of material that encircles the star has a size nearly 200 times the distance between Earth and the sun. Over the next few million years, astronomers believe matter within the disk will collide and grow into planets, asteroids and other cosmic bodies. Dust and ice particles will assemble as comets.

As the new solar system evolves, icy comets are likely to deposit much of the water they contain on freshly created worlds through impacts, giving rise to oceans. Astronomers believe TW Hydrae and its icy disk may be representative of many other young star systems, providing new insights on how planets with abundant water could form throughout the universe.

Herschel is a European Space Agency cornerstone mission launched in 2009, carrying science instruments provided by consortia of European institutes. NASA's Herschel Project Office based at JPL contributed mission-enabling technology for two of Herschel's three science instruments. The NASA Herschel Science Center, part of the Infrared Processing and Analysis Center at the California Institute of Technology in Pasadena, supports the U.S. astronomical community. Caltech manages JPL for NASA.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *