Nowe gromady kuliste odkryte przez teleskop VISTA

Nowe gromady kuliste odkryte przez teleskop VISTA
Nowe gromady kuliste odkryte przez teleskop VISTAOriginal Press Release
Do znanych wcześniej 158 gromad kulistych w Drodze Mlecznej można dopisać kolejne dwa, odnalezione na zdjęciach wykonanych w ramach przeglądu Zmiennych Drogi Mlecznej (Variables in Via Lactea – VV) prowadzonego przez Europejskie Obserwatorium Południowe za pomocą teleskopu VISTA.

Świetlista gromada kulista UKS 1 dominuje prawą połowę pierwszego z nowych podczerwonych zdjęć wykonanych za pomocą teleskopu VISTA w Obserwatorium Paranal w Chile. Jednak jeżeli oderwiesz od niej swój wzrok, w bogatym pole gwiezdnym czeka na ciebie niespodzianka – słaba gromada VVV CL001 widoczna w lewej części zdjęcia.

Jednak VVV CL001 to tylko pierwsza z odkrytych przez teleskop VISTA gromad. Ten sam zespół odnalazł drugą – VVV CL002 –  widoczną na zdjęciu obok. To małe i słabe zgrupowanie gwiazd może być gromadą kulistą – jeżeli zostanie to potwierdzone będzie to tego rodzaju gromada leżąca najbliżej jądra Drogi Mlecznej. Odkrycia nowych gromad kulistych w Drodze Mlecznej są bardzo rzadkie – poprzednia została odkryta w roku 2010.

Nowe gromady są wczesnymi odkryciami przeglądu VISTA VVV, w ramach którego centrum Drogi Mlecznej jest systematycznie badane w świetle podczerwonym. Kierownikami zespołu VVV są Dante Minniti z Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Chile  oraz Philip Lucas z Centrum Badań Astrofizycznych Uniwersytetu Hertfordshire w Wielkiej Brytania

VISTA znajduje także wiele gromad otwartych, zawierających znacznie młodsze gwiazdy niż gromady kuliste. Są to również obiekty znacznie powszechniejsze. Jest wśród nich VVV CL003, która wydaje się być gromadą otwartą leżącą około 15 000 lat świetlnych za jądrem Drogi Mlecznej. To pierwsza gromada odkryta po przeciwnej stronie Drogi Mlecznej.

Biorąc pod uwagę jak słabe jest światło nowo odkrytych gromad trudno się dziwić, że tak długo pozostawały ukryte. Jeszcze kilka lat temu widoczna na zdjęciu gromada UKS 1, znacznie przewyższająca blaskiem nowo odkryte obiekty, była najsłabszą znaną gromadą kulistą w Drodze Mlecznej.  Z powodu absorpcji i poczerwienienia światła gwiazd przez międzygwiezdny pył, obiekty te można dostrzec jedynie w świetle podczerwonym. VISTA, największy na świecie teleskop do przeglądów nieba, doskonale nadaje się do poszukiwania nowych obiektów skrywających się za pyłem w centralnych częściach Drogi Mlecznej.

Być może VVV CL001 jest grawitacyjnie związana z UKS 1 – to uczyniłoby te dwie gromady pierwszą podwójną gromadą kulistą w Drodze Mlecznej. Jednak może to też być jedynie pozorne wrażenie podczas gdy gromady w rzeczywistości dzieli ogromna odległość, a jedynie z naszego punktu widzenia zdają się leżeć niedaleko.

Zaprezentowane zdjęcia kompozytowe zostały wykonane ze złożenia ekspozycji wykonanych przez filtry bliskiej podczerwieni J (na zdjęciach w kolorze niebieskim), H (zielonym) oraz Ks (czerwonym). Rozmiary zdjęć pokazują jedynie niewielki wycinek pełnego pola widzenia VISTA.

Źródła:

VISTA Finds New Globular Star Clusters

Two newly discovered globular clusters have been added to the total of just 158 known globular clusters in our Milky Way. They were found in new images from ESO’s VISTA survey telescope as part of the Via Lactea (VVV) survey. This survey has also turned up the first star cluster that is far beyond the centre of the Milky Way and whose light has had to travel right through the dust and gas in the heart of our galaxy to get to us.

The dazzling globular cluster called UKS 1 dominates the right-hand side of the first of the new infrared images from ESO’s VISTA survey telescope at the Paranal Observatory in Chile. But if you can drag your gaze away, there is a surprise lurking in this very rich star field — a fainter globular cluster that was discovered in the data from one of VISTA’s surveys. You will have to look closely to see the other star cluster, which is called VVV CL001: it is a small collection of stars in the left half of the image.

But VVV CL001 is just the first of VISTA’s globular discoveries. The same team has found a second object, dubbed VVV CL002, which appears in image b [1]. This small and faint grouping may also be the globular cluster that is the closest known to the centre of the Milky Way. The discovery of a new globular cluster in our Milky Way is very rare. The last one was discovered in 2010, and only 158 globular clusters were known in our galaxy before the new discoveries.

These new clusters are early discoveries from the VISTA Variables in the Via Lactea (VVV) survey that is systematically studying the central parts of the Milky Way in infrared light. The VVV team is led by Dante Minniti (Pontificia Universidad Católica de Chile) and Philip Lucas (Centre for Astrophysics Research, University of Hertfordshire, UK).

As well as globular clusters, VISTA is finding many open, or galactic clusters, which generally contain fewer, younger, stars than globular clusters and are far more common (eso1128). Another newly announced cluster, VVV CL003, seems to be an open cluster that lies in the direction of the heart of the Milky Way, but much further away, about 15 000 light-years beyond the centre. This is the first such cluster to be discovered on the far side of the Milky Way.

Given the faintness of the newly found clusters, it is no wonder that they have remained hidden for so long; up until a few years ago, UKS 1 (seen in image a), which easily outshines the newcomers, was actually the dimmest known globular cluster in the Milky Way. Because of the absorption and reddening of starlight by interstellar dust, these objects can only be seen in infrared light and VISTA, the world’s largest survey telescope, is ideally suited to searching for new clusters hidden behind dust in the central parts of the Milky Way [2].

One intriguing possibility is that VVV CL001 is gravitationally bound to UKS 1 — making these two stellar groups the Milky Way’s first binary globular cluster pair. But this could just be a line-of-sight effect with the clusters actually separated by a vast distance.

These VISTA pictures were created from images taken though near-infrared filters J (shown in blue), H (shown in green), and Ks (shown in red). The size of the images show only a small fraction of the full VISTA field of view.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *