Nowa zagadka zapomnianych równin Marsa

Nowa zagadka zapomnianych równin MarsaOriginal Press Release
Zdawałaby się najlepiej zrozumiany a przez to uważany dotąd za jednej z najmniej ciekawych krajobrazów Marsie ukrywa coć, co może zmusić naukowców do powtórnego napisania historii Czerwonej Planety.

Wszyscy założyli, że to były ogromne wypływy lawy. Ale okazuje się, że są to raczej osady denny powstałe w jeziorach. To zmienia obraz Marsa z tego okresu

Tracy Gregg
University at Buffalo

„Większość naukowców nie chce pracować z płaskimi rzeczami „- mówi geolog Tracy Gregg z Uniwersytetu w Buffalo. Tak więc po tym, gdy pierwsi naukowcy zdecydowali, że Hesperia Planum wygląda jak wypełniona lawą równina, nikt więcej nie powrócił do tego regionu i miejsce to pozostało jedynie znane jako ilustracja innego ważnego zjawiska: jednego z głównych okresów przejściowych w geologicznej skali czasu Marsa. Okres ten nazywany jest epoką Hesperyjską, która trwała od 3,7 do 3,1 miliarda lat temu.

Jednak gdy Gregg wraz ze swoją studentką Carolyn Roberts zaczęły przyglądać się tej klasycznej wulkanicznej równinie Marsa korzystając z nowoczesnych danych, okazało się, że coś jest nie tak. „Na Hesperia Planum znajduje się wulkan, jednak mało kto zwraca na niego uwagę, ponieważ jest bardzo mały „- mówi Gregg. -” Jednak gdy zacząłem oglądać okolice szerzej nie potrafiłem  znaleźć innych wulkanicznych otworów, czy jakichkolwiek przepływów. Wciąż szukałem dowodów przepływu lawy? To frustrujące, ale niczego takiego nie znalazłem w Hesperia Planum. Prawdopodobną przyczyną kłopotów jest gruby pył, okrywający grubą powłoką Hesperia Planum. Pokrywa on wszystko jak gruby opad śniegu.”

Niebawem jej uwagę przyciągnęło to, co można było dostrzec na Hesperia Planum: kilkanaście wąskich, wijących się kanały, rilli, o szerokości kilkuset metrów i setek kilometrów długości. Rille te nie mają oczywistych źródeł czy miejsc do których zmierzają i nie wiadomo czy są to twory pochodzenia wulkanicznego.

„Pojawiło się zatem pytanie, co stworzyło kanały „- mówi Gregg. Czy była to woda, lawa, czy może coś innego? -” Istnieją rodzaje lawy, które mogą być naprawdę mało lepki. Podobnie jak woda, lawa ta to ciecz, które chce płynąć w dół”. Aby rozwiązać problem, Gregg i Roberts szukają pomocy na Księżycu. Swoje wstępne wyniki zaprezentują 12 października, na spotkaniu Geological Society of America w Minneapolis.

„Na Księżycu widzimy te same formy topograficzne a wiemy, że tam woda nie mogła odpowiadać za ich powstanie „- mówi Gregg. Porównują zatem kanały na Księżycu i na Marsie, wykorzystując podobne zestawy danych z różnych sond kosmiczny, aby zobaczyć, czy rzucą one światło na te kwestie i umożliwią znalezieniu dowodów wykluczających działanie wody lub lawy na Hesperia Planum.

Wszyscy założyli, że to były ogromne wypływy lawy „- mówi Gregg. -„Ale okazuje się, że są to raczej osady denny powstałe w jeziorach. To zmienia obraz Marsa z tego okresu.” Uczyniłoby to z Hesperia Planum dobre miejsce do poszukiwania śladów życia, ponieważ woda, ciepło wulkaniczne i minerały, to według większości naukowców zwycięska kombinacja do powstania życia.

„'Wulkaniczna' część interpretacji zaczyna się kruszyć „- podsumowała Gregg. -” Tym co trzeyma się pewnie, to fakt, epoka Hesperyjska wyznacza okres przejściwoy pomiędzy epoką Noachijską (czasy dy na powierzchni Marsa istniała ciekła woda oraz powstało wiele kraterów) i Amazośką (erą zimniejszego, suchego Mars).”

Również inni naukowcy są zainteresowani wynikami jej badań ze względu na możliwe konsekwencje dla geologicznego skali czasu Marsa. Gregg nie martwi się tym, czy będzie konieczne przepisanie na nowo historii Czerwonej Planety, jednak podejrzewa, że Hesperia Planum jest dużo bardziej skomplikowanym obszarem, niż dotąd sądzono.

Źródła:

New Mystery on Mars' Forgotten Plains

One of the supposedly best understood and least interesting landscapes on Mars is hiding something that could rewrite the planet’s history. Or not. In fact, about all that is certain is that decades of assumptions regarding the wide, flat Hesperia Planum are not holding up very well under renewed scrutiny with higher-resolution, more recent spacecraft data.

„Most scientists don't want to work on the flat things,” noted geologist Tracy Gregg of The University at Buffalo, State University of New York. So, after early Mars scientists decided Hesperia Planum looked like a lava-filled plain, no one really revisited the matter and the place was used to exemplify something rather important: The base of a major transitional period in the geologic time scale of Mars. The period is aptly called the Hesperian and it is thought to have run from 3.7 to 3.1 billion years ago.

But when Gregg and her student Carolyn Roberts started looking at this classic Martian lava plain with modern data sets, they ran into trouble.

„There's a volcano in Hesperia Planum that not many people pay attention to because it's very small,” Gregg said. „As I started looking closer at the broader region — I can't find any other volcanic vents, any flows. I just kept looking for evidence of lava flows. It's kind of frustrating. There is nothing like that in the Hesperia Planum.”

„A likely cause of this trouble is the thick dust that blankets Hesperia Planum,” she said. „It covers everywhere like a snowfall.”

So she turned her attention to what could be discerned on Hesperia Planum: about a dozen narrow, sinuous channels, called rilles, just a few hundred meters wide and up to hundreds of kilometers long. These rilles have no obvious sources or destinations and it is not at all clear they are volcanic.

„The question I have is what made the channels,”; said Gregg. Was it water, lava, or something else? „There are some lavas that can be really, really runny. And both are liquids that run downhill.” So either is a possibility.

To begin to sort the matter out, Gregg and Roberts are now looking for help on the Moon. Their preliminary findings will be presented Wednesday, 12 Oct., at the meeting of The Geological Society of America in Minneapolis.

„On the Moon we see these same kinds of features and we know that water couldn't have formed them there,” Gregg said. So they are in the process of comparing channels on the Moon and Mars, using similar data sets from different spacecraft, to see if that sheds any light on the matter. She hopes to find evidence that will rule out water or lava on Hesperia Planum.

„Everybody assumed these were huge lava flows,” said Gregg. „But if it turns out to be a lake deposit, it's a very different picture of what Mars was doing at that time.” It would also make Hesperia Planum a good place to look for life, because water plus volcanic heat and minerals is widely believed to be a winning combination for getting life started.

„The 'volcanic' part is an interpretation that's beginning to fall apart,” said Gregg. „What is holding up is that the Hesperian marks a transition between the Noachian (a time of liquid water on the surface and the formation of lots of impact craters) and the Amazonian (a drier, colder Mars).”

She has found that other scientists are interested in her work because of its possible implications on the Mars geological time scale. Gregg is not worried that Mars history will need to be rewritten, but she does suspect that Hesperia Planum is a lot more complicated than people has long thought.

Written by admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *