Zachód słońc nad Tatooine Keplera

Zachód słońc nad Tatooine Keplera
Zachód słońc nad Tatooine KepleraOriginal Press Release
W przeciwieństwie do planety Tatooine z Gwiezdnych Wojen Kepler-16b to planeta gazowa, zimna i raczej nie nadająca się do życia, ale jej odkrycie pokazuje jak różnorodne mogą być egzoplanety.

To odkrycie potwierdza istnienie nowej klasy układów planetarnych, na których mogłyby istnieć życie. Zważywszy, że większość gwiazd w Galaktyce należy do układów podwójnych, to odkrycie wskazuje, że możliwości istnienia życia są znacznie większe niż gdyby planety mogły istnieć wyłącznie wokół samotnych gwiazd. To istotne odkrycie potwierdza hipotezę, w którą astronomowie wierzyli od dawna, jednak nie mogli potwierdzić jej aż do dzisiaj

William Borucki

Zespół naukowców kierowany przez Laurance Doyle z SETI Institute w Mountain View w Kalifornii, wykorzystał dane teleskopu kosmicznego Kepler, która w celu wykrycia tranzytów planet precyzyjnie monitoruje jasność ponad 150.000. Kepler jest pierwszą misją NASA zdolną do znalezienia planet wielkości Ziemi leżących w pobliżu ekosfery – obszaru wokół innych gwiazd, gdzie na powierzchni krążącej wokół gwiazdy planety może istnieć woda w stanie ciekłym.

Naukowcy wykryli nową planetę w układzie Kepler-16, na który składa się para gwiazd krążących wokół siebie w taki sposób, że ich wzajemne zaćmienia są widzenia z Ziemi.

Astronomowie zauważyli, że jasność systemu przygasała również w momentach, gdy same gwiazdy nie zakrywały się nawzajem, co wskazywało na istnienie trzeciego obiektu. Dodatkowe spadki jasności, zwane zaćmieniami trzeciego i czwartego rzędu, pojawiły się w nieregularnych odstępach czasu, w momentach gdy gwiazdy były w różnych miejscach na orbicie. To oznacza, że obiekt ten krąży nie wokół jednej z gwiazd ale po szerokiej orbicie wokół ich obu.

Zmierzone na podstawie zmian w odstępach pomiędzy wzajemnymi zaćmieniami grawitacyjne oddziaływanie pozwoliło stosunkowo precyzyjnie wyznaczyć masę trzeciego ciała. Wykryte bardzo niewielkiego oddziaływanie wskazuje, że egzoplaneta ma niewielką masę.

„Większość tego, co wiemy na temat rozmiarów gwiazd pochodzi z takich podwójnych systemów zaćmieniowych, a większość tego, co wiemy o wielkości planet pochodzi z danych zebranych w trakcie tranzytów „- mówi Doyle. -„Kepler-16 łączy w sobie najlepsze z obu światów, z gwiazd zaćmieniowych oraz tranzytów planet w jednym układzie.”

To odkrycie potwierdza, żeKepler-16b to nienadający się do życia, zimny świat o wielkości Saturna składający się w połowie z gazu, a w drugiej – ze skał. Macierzyste gwiazdy w układzie są mniejsze od Słońca. Jedna z nich ma 69 procent masy Słońca, a druga tylko 20%. Kepler-16b krąży po orbicie wokół obu gwiazd z okresem 229 dni, zbliżonym do 225-dniowego roku Wenus. Jednak znajduje się na zewnątrz ekosfery, ponieważ gwiazdy są chłodniejsze niż Słońce.

Źródła:

NASA’s Kepler Mission Discovers a World Orbiting Two Stars

Unlike Star Wars’ Tatooine, Kepler-16b is cold, gaseous and not thought to harbor life, but its discovery demonstrates the diversity of planets in our galaxy. Previous research has hinted at the existence of circumbinary planets, but clear confirmation proved elusive. Kepler detected such a planet, known as Kepler-16b, by observing transits, where the brightness of a parent star dims from the planet crossing in front of it.

„This discovery confirms a new class of planetary systems that could harbor life,” Kepler principal investigator William Borucki said. „Given that most stars in our galaxy are part of a binary system, this means the opportunities for life are much broader than if planets form only around single stars. This milestone discovery confirms a theory that scientists have had for decades but could not prove until now.”

        A research team led by Laurance Doyle of the SETI Institute in Mountain View, Calif., used data from the Kepler space telescope, which measures dips in the brightness of more than 150,000 stars, to search for transiting planets. Kepler is the first NASA mission capable of finding Earth-size planets in or near the „habitable zone,” the region in a planetary system where liquid water can exist on the surface of the orbiting planet.

Scientists detected the new planet in the Kepler-16 system, a pair of orbiting stars that eclipse each other from our vantage point on Earth.

        Astronomers further observed that the brightness of the system dipped even when the stars were not eclipsing one another, hinting at a third body. The additional dimming in brightness events, called the tertiary and quaternary eclipses, reappeared at irregular intervals of time, indicating the stars were in different positions in their orbit each time the third body passed. This showed the third body was circling, not just one, but both stars, in a wide circumbinary orbit.

The gravitational tug on the stars, measured by changes in their eclipse times, was a good indicator of the mass of the third body. Only a very slight gravitational pull was detected, one that only could be caused by a small mass. The findings are described in a new study published Friday, Sept. 16, in the journal Science.

„Most of what we know about the sizes of stars comes from such eclipsing binary systems, and most of what we know about the size of planets comes from transits,” said Doyle, who also is the lead author and a Kepler participating scientist. „Kepler-16 combines the best of both worlds, with stellar eclipses and planetary transits in one system.”

    This discovery confirms that Kepler-16b is an inhospitable, cold world about the size of Saturn and thought to be made up of about half rock and half gas. The parent stars are smaller than our sun. One is 69 percent the mass of the sun and the other only 20 percent. Kepler-16b orbits around both stars every 229 days, similar to Venus’ 225-day orbit, but lies outside the system’s habitable zone, where liquid water could exist on the surface, because the stars are cooler than our sun.

„Working in film, we often are tasked with creating something never before seen,” said visual effects supervisor John Knoll of Industrial Light & Magic, a division of Lucasfilm Ltd., in San Francisco. „However, more often than not, scientific discoveries prove to be more spectacular than anything we dare imagine. There is no doubt these discoveries influence and inspire storytellers. Their very existence serves as cause to dream bigger and open our minds to new possibilities beyond what we think we 'know.'”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *