Nawet małą galaktykę stać na supermasywną czarną dziurę

Nawet małą galaktykę stać na supermasywną czarną dziurę
Nawet małą galaktykę stać na supermasywną czarną dziuręOriginal Press Release
Badając odległy Wszechświat za pomocą kosmicznego teleskopu NASA Hubble Space Telescope astronomowie odkryli super masywne czarne dziury rosnące w zaskakująco małych galaktykach.

To pierwszy przegląd, które pozwala badać obecność małych, ciemnych czarnych dziur w odległej przeszłości. Dotychczas, obserwacje odległych galaktyk za każdym razem wspierały odkrycia z naszego bliskiego otoczenie wskazujące, że odległe czarne dziury aktywnie rosły jedynie w dużych galaktykach. Nowe odkrycia stawiają przed nami nową zagadkę – co stało się z tymi galaktykami karłowymi

prof. Sandra Faber
UC Santa Cruz

Wszystkie masywne galaktyki są domem dla położonej centralnie supermasywnej czarnej dziury. Niektóre z tych monstrów świecę intensywnie pożerając otaczające je obłoki materii i tworząc aktywne jądra galaktyk. W lokalnym Wszechświata takie aktywne czarne dziury rzadko obserwuje się w galaktykach karłowych. Galaktyki, które były badane przez zespół Trumpa leżą w odległości około 10 mld lat świetlnych od nas, pozwalając astronomom badać je, gdy Wszechświat miał mniej niż jedną czwartą swojego obecnego wieku.

„Kiedy patrzymy 10 miliardów lat wstecz, widzimy nastoletnie lata Wszechświata. A galaktyki, które tam badaliśmy są bardzo małe i młode” – mówi Trump.

W badaniach, będących częścią przeglądu Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey (CANDELS) naukowcy wykorzystali nowy, potężny instrument zainstalowany w kamerze Wide Field Camera 3 teleskopu Hubble'a. Specjalny spektrograf (Slitless grism) kamery bliskiej podczerwieni dostarczył szczegółowych informacji o różnych długościach fali światła emitowanego przez badane galaktyk. Dzięki wysokiej rozdzielczości przestrzennej Hubble'a, naukowcy byli w stanie uzyskać odrębne widma pochodzące od centralnych i zewnętrznych obszarów każdej z nich. To pozwoliło zidentyfikować emisje z centralnej czarnej dziury.

CANDLES „to pierwszy przegląd, które pozwala badać obecność małych, ciemnych czarnych dziur w odległej przeszłości. Dotychczas, obserwacje odległych galaktyk za każdym razem wspierały odkrycia z naszego bliskiego otoczenie wskazujące, że odległe czarne dziury aktywnie rosły jedynie w dużych galaktykach „- wyjaśnia prof. Sandra Faber z UCSC. Jednak -” nowe odkrycia stawiają przed nami nową zagadkę – co stało się z tymi galaktykami karłowymi”

Jedną z możliwości odpowiedzi jest, że przynajmniej niektóre z nich to protoplaście dzisiejszych masywnych galaktyk, takich jak Droga Mleczna. „Niektóre być może pozostały niewielkie, niektóre mogły rozwinąć się w coś takiego jak Droga Mleczna „- mówi Trump.

Jednak według Faber, obie możliwości rodzą dalsze pytania. Aby przekształcić się we współczesną wielką galaktykę taka karłowa galaktyka musiałby rosnąć w tempie o wiele szybszym niż przewidują to standardowe modele. Jeśli zaś pozostaną małe, to również Współczesne galaktyki karłowe powinny być domem dla masywnych dziur. „Być może istnieje duża populacja małych czarnych dziur w galaktykach karłowych, których jak dotąd nikt nie zauważył „- mówi Faber.

Trump zauważa, że odległe galaktyki karłowate aktywnie produkują nowe gwiazdy: „tempo powstawania gwiazd w tych galaktykach jest około dziesięć razy większa od wydajności Drogi Mlecznej. Być może istnieje związek pomiędzy tą aktywnością, a ich  aktywnymi jądrami. Gdy gaz jest dostępny do produkcji nowych gwiazd, to jest tak samo dostępny do karmienia czarnej dziury.”

W uzupełnieniu obserwacji Hubble'a, naukowcy zebrali dalsze dowody istnienia aktywnych czarnych dziur w galaktykach z danych rentgenowskich uzyskanych przez Obserwatorium Chandra. Badania skoncentrowały się na 28 galaktykach W niewielkim obszarze nieba znanym jako Ultra Głębokie Pole Hubble'a. Ponieważ każdy z badanych obiektów był tak mały i słaby, Trump połączył dane z wszystkich 28 galaktyk w jedno, by poprawić stosunek sygnału do szumu.

„To potężne narzędzie, które możemy w przyszłości wykorzystać do podobnych badań większych próbek obiektów „- podsumował Trump .

Źródła:

Small distant galaxies host supermassive black holes

Using the Hubble Space Telescope to probe the distant universe, astronomers have found supermassive black holes growing in surprisingly small galaxies. The findings suggest that central black holes formed at an early stage in galaxy evolution.

„It's kind of a chicken or egg problem: Which came first, the supermassive black hole or the massive galaxy? This study shows that even low-mass galaxies have supermassive black holes,” said Jonathan Trump, a postdoctoral researcher at the University of California, Santa Cruz. Trump is first author of the study, which has been accepted for publication in the Astrophysical Journal and is currently available online.

All massive galaxies host a central supermassive black hole, which may shine brightly as an active galactic nucleus if the black hole is pulling in nearby gas clouds. In the local universe, however, active black holes are rarely seen in small „dwarf” galaxies. The galaxies studied by Trump and his coauthors are about 10 billion light-years away, giving astronomers a view of galaxies as they appeared when the universe was less than a quarter of its current age.

„When we look 10 billion years ago, we're looking at the teenage years of the universe. So these are very small, young galaxies,” Trump said.

The study, part of the Cosmic Assembly Near-infrared Deep Extragalactic Legacy Survey (CANDELS), used a powerful new instrument on the Hubble Space Telescope. The „slitless grism” on Hubble's WFC3 infrared camera provided detailed information about different wavelengths of light coming from the galaxies. Spectroscopy allows researchers to spread out the light from an object into its component colors or wavelengths. With Hubble's high spatial resolution, the researchers were able to get separate spectra from the center and the outer part of each galaxy. This enabled them to identify the tell-tale emissions from a central black hole.

„This is the first study that is capable of probing for the existence of small, low-luminosity black holes back in time,” said coauthor Sandra Faber, University Professor of astronomy and astrophysics at UC Santa Cruz and CANDELS principal investigator. „Up to now, observations of distant galaxies have consistently reinforced the local findings–distant black holes actively accreting in big galaxies only. We now have a big puzzle: What happened to these dwarf galaxies?”

One possibility is that at least some of them are the progenitors of present-day massive galaxies like the Milky Way. „Some may remain small, and some may grow into something like the Milky Way,” Trump said.

But according to Faber, both possibilities raise further questions. To become big galaxies today, the dwarf galaxies would have to grow at a rate much faster than standard models predict, she said. If they remain small, then nearby dwarf galaxies should also have central black holes. „There might be a large population of small black holes in dwarf galaxies that no one has noticed before,” Faber said.

Trump noted that the distant dwarf galaxies are actively forming new stars. „Their star formation rate is about ten times that of the Milky Way,” he said. „There may be a connection between that and the active galactic nuclei. When gas is available to form new stars, it's also available to feed the black hole.”

In addition to the Hubble observations, the researchers obtained further evidence of active black holes in the galaxies from x-ray data acquired by NASA's Chandra X-ray Observatory. The study focused on 28 galaxies in a small patch of sky known as the Hubble Ultra Deep Field. Because each object was so small and faint, Trump combined the data from all 28 galaxies to improve the signal-to-noise ratio.

„This is a powerful technique that we can use for similar studies in the future on larger samples of objects,” Trump said.

In addition to Trump and Faber, the coauthors of the paper include UC Santa Cruz astronomers Dale Kocevski, Elizabeth McGrath, David Koo, Mark Mozena, and Hassen Yesuf; Benjamin Weiner and Stephanie Juneau of the Steward Observatory; Claudia Scarlata of the University of Minnesota; Eric Bell of the University of Michigan; Elise Laird and Cyprian Rangel of Imperial College London; Renbin Yan of New York University; Hakim Atek and Harry Teplitz of the Spitzer Science Center, Caltech; Mark Dickinson and Jeyhan Kartaltepe of the National Optical Astronomical Observatories; Jennifer Donley, Henry Ferguson, Norman Grogin and Anton Koekemoer of the Space Telescope Science Institute; James Dunlop of the University of Edinburgh; Steven Finkelstein of Texas A&M University; Nimish Hathi of Carnegie Observatories; Kirpal Nandra of the Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics; Jeffrey Newman of the University of Pittsburgh; Steven Rodney of Johns Hopkins University; and Amber Straughn of Goddard Space Flight Center.

This research is funded by NASA and the National Science Foundation.

Tim Stephens

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *