Galaktyka w roju gromad kulistych na zdjęciu teleskopu Hubble

Galaktyka w roju gromad kulistych na zdjęciu teleskopu Hubble
Galaktyka w roju gromad kulistych na zdjęciu teleskopu HubbleOriginal Press Release
W centrum bogatej gromady galaktyk leżącej w obrębie gwiazdozbioru Warkocza Bereniki, znajduje się galaktyka otoczona przez rój gromad gwiazdowych.

W tym, wykonanym przez kosmiczny teleskop NASA/ESA Hubble Space Telescope, zdjęciu NGC 4874 to najjaśniejszy obiekt widoczny w prawej części zdjęcia, przypominający jasną gwiazdę otoczoną przez rozległe, mgliste halo. Wokół niej widać również kilka innych galaktyk należących do gromady, przypominających latające spodki tańczące wokół NGC 4874. Jednak naprawdę szczególną cechą tego zdjęcia są punktowe obiekty wokół NGC 4874, ujawniające swą naturę przy bliższym przyjrzeniu: prawie wszystkie z nich są gromady gwiazd, związane z galaktyką grawitacyjnie, a każda z tych gromad kulistych zawiera setki tysięcy gwiazd.

Niedawno astronomowie odkryli, że niektóre z tych punktowych obiektów to nie gromady kuliste, ale bardzo zwarte galaktyki karłowe, także powiązane grawitacyjnie z NGC 4874. Mając średnice rzędu 200 lat świetlnych i w większości składając się ze starych gwiazd, galaktyki te przypominają jaśniejsze i większe wersje gromad kulistych. Uważa się, że są to rdzenie małych galaktyk eliptycznych, które utraciły swój gaz i bardziej odległe gwiazdy w wyniku gwałtownych interakcji z innymi galaktykami gromady.

Na zdjęciu widać również jako małe smugi widoczne w tle wiele innych odległych galaktyk, które nie należą do gromady. Podczas gdy galaktyki gromady leżą w odległości około około 350 milionów lat świetlnych od nas, te inne obiekty są znacznie dalej – w odległościach od kilkuset milionów do miliardów lat świetlnych.

Równie niezwykły jest bardzo słaby niebieski ślad satelity, widoczny jedynie na zdjęciu w pełnej rozdzielczości, biegnący przez cały obraz od jego lewego górnego rogu do prawego dolnego. Ponieważ kamera HST rejestruje bardzo małe fragmenty nieba, ślady  takie na jego zdjęciach są bardzo rzadkie.

Kompozytowe zdjęcie zostało stworzone z połączenia ekspozycji wykonanych w kanale szerokiego pola zaawansowanej kamery przeglądowej (ACS – Advanced Camera for Surveys) teleskopu Hubble. Połączono w nim ekspozycję wykonaną przez filtr optyczny (F675W, za zdjęciu przypisano mu kolor niebieski) i bliskiej podczerwieni (F814W, czerwony), jak również utworzoną z połączenia danych obu filtrów ekspozycję syntetyczną, której przypisano barwę zieloną, tak by uzyskać obraz o barwach zbliżonych do widzialnych. Pole widzenia ma przekątną nieco ponad około 3,3 minuty łuku.

Źródła:

Galaxies in a Swarm of Star Clusters

In the centre of a rich cluster of galaxies located in the direction of the constellation of Coma Berenices, lies a galaxy surrounded by a swarm of star clusters. NGC 4874 is a giant elliptical galaxy, about ten times larger than the Milky Way, at the centre of the Coma Galaxy Cluster. With its strong gravitational pull, it is able to hold onto more than 30 000 globular clusters of stars, more than any other galaxy that we know of, and even has a few dwarf galaxies in its grasp.

In this NASA/ESA Hubble Space Telescope image, NGC 4874 is the brightest object, located to the right of the frame and seen as a bright star-like core surrounded by a hazy halo. A few of the other galaxies of the cluster are also visible, looking like flying saucers dancing around NGC 4874. But the really remarkable feature of this image is the point-like objects around NGC 4874, revealed on a closer look: almost all of them are clusters of stars that belong to the galaxy. Each of these globular star clusters contains many hundreds of thousands of stars.

Recently, astronomers discovered that a few of these point-like objects are not star clusters but ultra-compact dwarf galaxies, also under the gravitational influence of NGC 4874. Being only about 200 light-years across and mostly made up of old stars, these galaxies resemble brighter and larger versions of globular clusters. They are thought to be the cores of small elliptical galaxies that, due to the violent interactions with other galaxies in the cluster, lost their gas and surrounding stars.

This Hubble image also shows many more distant galaxies that do not belong to the cluster, seen as small smudges in the background. While the galaxies in the Coma Cluster are located about 350 million light-years away, these other objects are much further out. Their light took several hundred million to billions of years to reach us.

Most unusually, the image also shows a very faint blue satellite trail, extending across the whole image, from the upper left corner of the frame to the lower right. Because Hubble’s cameras can only see a tiny part of the sky at one time, such trails are very rare.

This picture was created from optical and near-infrared exposures taken with the Wide Field Channel of Hubble’s Advanced Camera for Surveys. The field of view is 3.3 arcminutes across.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *