Ekskluzywne gwiezdne towarzystwo

Ekskluzywne gwiezdne towarzystwo
Ekskluzywne gwiezdne towarzystwoOriginal Press Release
Bardzo masywne gwiazdy są niezwykle ważne dla życia i ewolucji Galaktyki, bowiem są one odpowiedzialne za znaczną część energii, która w tracie jej istnienia zostaje w nią wpompowana.

Kompozytowe zdjęcie NGC 281 zawiera dane rentgenowskie teleskopu Chandra (w kolorze fioletowym) połączone z wykonanymi w podczerwienie obserwacjami teleskopu kosmicznego NASA Spitzer (czerwony, zielony, niebieski). Masywne gwiazdy NGC 281 napędzają wiele aspektów ich galaktycznego otoczenie poprzez silne wiatry wypływające z ich powierzchni oraz intensywne promieniowanie, które ogrzewa otaczający gaz odparowując go w przestrzeń międzygwiezdną. Proces ten prowadzi do powstania ogromnych kolumn gazu i pyłu widocznych w lewej stronie zdjęcia. Struktury te zapewne zawierają w swym wnętrzu nowo formujące się gwiazdy. Nieuchronna śmierć  masywnych gwiazd w wybuchach supernowych w przyszłości dostarczy Galaktyce materię i energię do tworzenia kolejnych pokoleń gwiazd.

NGC 281 jest nieformalnie znana jako Mgławica Pacman, ponieważ przypomina postać z gry arkadowej na zdjęciach wykonanych w paśmie optycznym. Na zdjęciach tych  usta postaci Pacman tworzy pył przesłaniający tło. Jednak na podczerwonych zdjęciach Spitzera pył w tym regionie świeci bardzo jasno.

Źródła:

NGC 281: Living the High Life

High-mass stars are important because they are responsible for much of the energy pumped into our galaxy over its lifetime. Unfortunately, these stars are poorly understood because they are often found relatively far away and can be obscured by gas and dust. The star cluster NGC 281 is an exception to this rule. It is located about 9,200 light years from Earth and, remarkably, almost 1,000 light years above the plane of the Galaxy, giving astronomers a nearly unfettered view of the star formation within it.

This composite image of NGC 281 contains X-ray data from Chandra (purple) with infrared observations from Spitzer (red, green, blue). The high-mass stars in NGC 281 drive many aspects of their galactic environment through powerful winds flowing from their surfaces and intense radiation that heats surrounding gas, „boiling it away” into interstellar space. This process results in the formation of large columns of gas and dust, as seen on the left side of the image. These structures likely contain newly forming stars. The eventual deaths of massive stars as supernovas will also seed the galaxy with material and energy.

NGC 281 is known informally as the „Pacman Nebula” because of its appearance in optical images. In optical images the „mouth” of the Pacman character appears dark because of obscuration by dust and gas, but in the infrared Spitzer image the dust in this region glows brightly.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *