Spirala w Lwie

Spirala w Lwie
Spirala w LwieOriginal Press Release
Prezentowane obok zdjęcie wykonane przez teleskop VLT Europejskiego Obserwatorium Południowego przedstawia galaktykę spiralną NGC 3521 leżącą w odległości około 35 milionów lat świetlnych w obrębie konstelacji Lwa.

RA 11 05 48.593
Dek -00 02 09.24

Najbardziej wyróżniającą cechą galaktyki NGC 3521 są jej długie spiralne ramiona bogate w regiony produkcji gwiazd, rozdzielone ciemnymi żyłami pyłu. Ramiona są raczej dość nieregularne i pofragmentowane, czyniąc z NGC 3521 dobry przykład  kłaczkowatej galaktyki spiralnej. Struktura ramion tego rodzaju galaktyk wyraźnie różni się od zamaszystych ramion spiral rodzaju grand-design (porządnie zaprojektowanych), takich jak słynna M51 (zwana też galaktyką Wir), odkryta przez Charlesa Messiera.

NGC 3521 jest stosunkowo bliskim i jasnym obiektem, możliwym do dostrzeżenia nawet przez niewielki teleskop, taki jak ten, który w Charles Messier wykorzystał do skatalogowania serii mglistych, podobnych do komet obiektów. Jednak francuski astronom przeoczył NGC 3521, pomimo, że w gwiazdozbiorze Lwa zidentyfikował kilka innych o podobnej jasności.

W tym samym 1784 roku, w którym Messier opublikował końcową wersję swojego katalogu, inny słynny astronom, William Herschel, odkrył NGC 3521 jako jeden z pierwszych obiektów gdy rozpoczął tworzenie dokładniejszego przeglądu nieba północnego wykorzystując w tym celu większy teleskop o średnicy 47 cm . Jak opisał ją w swoich notatkach obserwacyjnych astronom dostrzegł „jasne jądro otoczone przez mgławicę”.

Na zdjęciu z VLT, barwne, ale niezbyt dobrze zdefiniowane ramiona spiralne są widoczne w miejscu mgławicy Herschela. Starsze gwiazdy dominują czerwonawy obszar w rejonie jądra, podczas gdy młode, gorące, niebieskie gwiazdy wypełniają ramiona spiralne w większej odległości od jądra.

Oleg Maliy, który wziął udział w konkursie ESO Hidden Treasures 2010 2010, wybrał dane zebrane przez instrument FORS1 zainstalowany na teleskopie VLT w Obserwatorium ESO Pranal w Chile. Dane te zostały wykorzystane do utworzenia prezentowanego kompozytowego zdjęcia, na którym połączono ekspozycje wykonane przez trzy różne filtry: niebieski (na zdjęciu przypisano im barwę niebieską), żółto-zielony (zieloną) oraz bliskiej podczerwieni (czerwoną). Czas ekspozycji wynosił po 300 sekund dla każdego z filtrów.

Źródła:

A Spiral in Leo

This new picture from ESO’s Very Large Telescope shows NGC 3521, a spiral galaxy located about 35 million light years away in the constellation of Leo (The Lion). Spanning about 50 000 light-years, this spectacular object has a bright and compact nucleus, surrounded by richly detailed spiral structure.

The most distinctive features of the bright galaxy NGC 3521 are its long spiral arms that are dotted with star-forming regions and interspersed with veins of dust. The arms are rather irregular and patchy, making NGC 3521 a typical example of a flocculent spiral galaxy. These galaxies have “fluffy” spiral arms that contrast with the sweeping arms of grand-design spirals such as the famous Whirlpool galaxy or M 51, discovered by Charles Messier.

NGC 3521 is bright and relatively close-by, and can easily be seen with a small telescope such as the one used by Messier to catalogue a series of hazy and comet-like objects in the 1700s. Strangely, the French astronomer seems to have missed this flocculent spiral even though he identified several other galaxies of similar brightness in the constellation of Leo.

It was only in the year that Messier published the final version of his catalogue, 1784, that another famous astronomer, William Herschel, discovered NGC 3521 early on in his more detailed surveys of the northern skies.  Through his larger, 47-cm aperture, telescope, Herschel saw a “bright center surrounded by nebulosity,” according to his observation notes.

In this new VLT picture, colourful, yet ill defined, spiral arms replace Herschel’s “nebulosity”. Older stars dominate the reddish area in the centre while young, hot blue stars permeate the arms further away from the core.

Oleg Maliy, who participated ESO’s Hidden Treasures 2010 competition [1], selected the data from the FORS1 instrument on ESO’s VLT at the Paranal Observatory in Chile that were used to create this dramatic image. Exposures taken through three different filters that passed blue light (coloured blue), yellow/green light (coloured green), and near-infrared light (coloured red) have been combined to make this picture. The total exposure times were 300 seconds per filter. Oleg’s image of NGC 3521 was a highly ranked entry in the competition, which attracted almost 100 entries.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *