Mapa przepływu lodowców Antarktydy

Mapa przepływu lodowców Antarktydy
Mapa przepływu lodowców AntarktydyOriginal Press Release
W latach 2007 – 2008, w trakcie Międzynarodowego Roku Polarnego (ang.

Zrozumienie i ocena wpływu utraty pokrywy lodowej na zmiany poziomu morza jest globalnym wyzwaniem naukowym wykraczającym poza możliwości jednego kraju lub jednej agencji kosmicznej. Uzyskane wyniki są jednym z najważniejszych osiągnięć dokonanych w trakcie MRP dzięki intensywnej koordynacji narodów mających możliwości badań kosmicznych. Uzbrojeni w te informacje, jesteśmy w stanie poprawić modele przepływu lądolodu, a także zmniejszyć błędy prognoz wpływu ocieplenia klimatu na globalny poziom morza

Mark Drinkwater, ESA

Zakrojone na ogromną skalę badania, w których brało udziale ponad 60 krajów, dostarczyły bezprecedensowej ilości informacji na temat regionów polarnych. Wyniki tych badań pozwalają lepiej poznać relacje między tymi wrażliwymi obszarami a klimatem. Dzięki połączeniu sił i koordynowaniu prac satelitów w celu optymalizacji zbierania danych, agencje kosmiczne na całym świecie odegrały kluczową rolę w MRP.

Ostrożnie łącząc w całość miliardy pomiarów radarowych, które zostały zebrane nad Antarktydą przez satelity ESA Envisat, Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej (CSA) Radarsat i Japońskiej Agencji Badań Kosmicznych (JAXA) ALOS, zespół naukowców stworzył pierwszą mapę ruchu lodu na obszarze całego kontynentu Antarktydy – która pozwoliła dokonać zdumiewające odkrycia.

Do czasu MRP brakowało wysokiej jakości danych dotyczących znacznych obszarów lądolodu Antarktydy, okrywającego 77% powierzchni kontynentu. Ponadto wcześniejsze wielokrotne mapowania części niektórych regionów ze względu na ograniczenia geometrii instrumentów, pozostawiła lukę w centrum Antarktydy. Dzięki skoordynowaniu wysiłków satelity CSA, JAXA i ESA, skupiły się na tych lukach, a naukowcy po raz pierwszy byli w stanie wyznaczyć ruch lądolodu na całym kontynencie.

Mapa, stworzona przez naukowców z UCI (University of California Irvine) i Laboratorium Napędu Rakietowego NASA JPL (Jet Propulsion Laboratory), ujawnia nie tylko przepływ dużych lodowców, ale także ich dopływy – stanowiące rzeki lodu – docierające na tysiące kilometrów w głąb kontynentu.

Z powietrza Antarktyda zdaje się pustkowiem – statyczną lodową pamiątką przeszłości. Niezwykła nowa mapa obejmująca lądolodów od bieguna do wybrzeży ujawnia rozmiar falistych rzek i strumieni lodu oraz szybkość transportu lodu od centrum Antarktydy ku jej wybrzeżom.

Główny autor badań, Eric Rignot, mówi: -” To tak, jak byśmy po raz pierwszy oglądali mapę prądów oceanicznych. Wyniki te zmieniają oblicze glacjologii. Dostrzegamy niesamowite spływy z serca kontynentu, nigdy wcześniej nie opisane.”

Wśród odkryć był nowy grzbiet dzielący 14 milionów kilometrów kwadratowych lądu ze wschodu na zachód. Naukowcy odkryli również formacje wędrujące nawet do 250 m każdego roku przez ogromne równiny opadające w kierunku Oceanu Południowego.

Źródła:

Revealed: an ice sheet on the move

A huge network of glaciers, carrying ice thousands of kilometres across Antarctica, has been discovered as a result of space agencies' efforts to focus their satellites on Earth's icy regions during the International Polar Year. These new findings are critical to understanding sea-level rise. 

The International Polar Year (IPY) was an ambitious science programme carried out in 2007 and 2008.

Involving more than 60 countries, this large-scale campaign yielded an unprecedented wealth of information about the polar regions, much of which is being used to examine the relationship between these fragile environments and climate.

By joining forces and coordinating their various satellites to optimise data acquisitions, space agencies around the world played a crucial role in IPY.

Carefully piecing together billions of radar data points that were collected over Antarctica by satellites such as ESA's Envisat, the Canadian Space Agency's (CSA) Radarsat and Japan Aerospace Exploration Agency’s (JAXA) ALOS, a team of scientists has created the first map of ice motion over the entire continent of Antarctica – and made some astonishing discoveries.  

Until IPY, there had been little quality data acquired over the vast extent of East Antarctica, which makes up 77% of the continent. Previous repeat mappings of parts of some regions had also left a gap in central Antarctica owing to the limitations of the viewing geometry of some of the instruments.

Thanks to the coordinated effort made by CSA, JAXA and ESA to programme their satellites to focus on these gaps, polar scientists have been able to chart ice sheet movement across the entire continent for the first time. 

The map, which was created by scientists from the University of California Irvine and NASA's Jet Propulsion Laboratory, reveals not only the flow of the large glaciers, but also their tributaries – effectively rivers of ice – that reach thousands of kilometres inland.

From the air, the Antarctic continent appears a featureless, static icy remnant of the past. However, this remarkable new satellite-based pole-to-coast map reveals the extent of the sinuous, river-like streams of ice and the speed of discharge from central Antarctica into the ocean.

Essentially redefining our understanding of ice sheet dynamics, a paper outlining the results was published this week in Science.

Lead author, Eric Rignot said, „This is like seeing a map of all the oceans' currents for the first time.

„It's a game changer for glaciology. We're seeing amazing flows from the heart of the continent that have never been described before.”

Like viewing a completed jigsaw puzzle, Prof. Rignot said that they were stunned when they stood back and took in the full picture.

For example, they discovered a new ridge splitting the 14 million sq km landmass from east to west. They also found formations moving up to 250 m each year across the immense plains that slope towards the Southern Ocean – differently to how ice had been modelled before.

Mark Drinkwater from ESA said, „The challenge to understand and quantify the impact of ice sheet mass loss on sea level is a global scientific endeavour spanning the capabilities of more than one single country or space agency.

„This result is one of the scientific highlights stemming from the intense international coordination amongst the spacefaring nations during IPY.

„Armed with this information, scientists are now able to improve models of ice sheet flow, and to reduce uncertainty in predictions of the impact of climate warming on global sea level.”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *