Teleskop kosmiczny Hubble odkrywa czwarty księżyc Plutona

Teleskop kosmiczny Hubble odkrywa czwarty księżyc Plutona
Teleskop kosmiczny Hubble odkrywa czwarty księżyc PlutonaOriginal Press Release
Dzięki niezwykłej rozdzielczości teleskop kosmiczny NASA Hubble Space Telescope (HST) odkrył kolejny – czwarty – księżyc krążący wokół odległej planety karłowej, Plutona.

Uważam za nadzwyczajne, że kamera Hubble'a pozwoliła nam zobaczyć tak maleńki obiekt tak wyraźnie z odległości ponad 5 miliardów kilometrów

Mark Showalter, SETI Institute

Odkrycie jest jednym z wyników prowadzonych na bieżąco badań mających wspomagać misję NASA New Horizons, która przeleci przez system Plutona w 2015 roku. Misja ta ma dostarczyć nowych informacji na temat światów leżących na peryferiach Układu Słonecznego. Mapy powierzchni Plutona wykonane przez HST oraz odkrycie jego satelitów były bezcenne dla planowania misji New Horizons.

„To fantastyczne odkrycie „- mówi Alan Stern z Southwest Research Institute, kierujący badaniami misji New Horizons. -” Teraz, gdy wiemy że w układzie Plutona jest kolejny księżyc możemy zaplanować jego obserwacje z bliska w trakcie przelotu.”

Nowy księżyc obiega Plutona pomiędzy orbitami Nix i Hydry, które zostały odkryte w 2005 roku. Charon został odkryty w 1978 roku przez Obserwatorium Marynarki Wojennej USA, jednak po raz pierwszy rozdzielony na zdjęciach Hubble'a w 1990 roku.

Naukowcy sądzą, że wszystkie księżyce Plutona powstały w trakcie zderzenia karłowej planety z inną ciałem o rozmiarach planetarnych w początkowym okresie formowania się Układu Słonecznego. Zderzenie wyrzuciło materię na orbitę planety gdzie szczątki połączyły się tworząc rodzinę księżyców, które dziś obserwujemy.

Skały księżycowe przywiezione na Ziemię przez misje Apollo doprowadziły do powstania teorii że również nasz Księżyc jest efektem podobnego zderzenia Ziemi z planetą o wielkości Marsa 4,4 miliarda lat temu. Naukowcy wirzą, że materia wyrzucona w przestrzeń w trakcie uderzeń mikrometeorytów w księżyce Plutona mogła utworzyć pierścienie wokół karłowej planety jednak jak dotąd zdjęcia Hubble'a nie potwierdziły tej hipotezy.

„Ta zaskakująca obserwacja jest ważnym przypomnieniem możliwości Hubble'a jako obserwatorium astronomicznego dokonywania nieplanowanych, zdumiewających odkryć „- mówi Jon Morse z NASA.

P4 po raz pierwszy zauważono na zdjęciach wykonanych za pomocą kamery szerokiego pola (WFC3) 28 czerwca 2011. Jako księżyc został potwierdzony dzięki zdjęciom wykonanych 3 i 18 lipca. Wcześniej nie został zarejestrowany bowiem czasy ekspozycji nie były wystarczająco długie (być może widoczny jest jako smuga na zdjęciu z 2006 roku ale w większości ginie w artefakcie dyfrakcyjnym zdjęcia).

Źródła:

NASA's Hubble Discovers Another Moon Around Pluto

Hubble Space Telescope's keen vision has found yet another moon orbiting the distant, icy dwarf planet Pluto. This discovery expands the size of Pluto's known satellite system to four moons. The tiny, new satellite — temporarily designated P4 — was uncovered in a Hubble survey searching for rings around the frigid dwarf planet.

The new moon is the smallest moon yet discovered around Pluto. It has an estimated diameter of 8 to 21 miles (13 to 34 km). By comparison, Charon, Pluto's largest moon, is 648 miles (1,043 km) across, and the other moons, Nix and Hydra are in the range of 20 to 70 miles in diameter (32 to 113 km).

„I find it remarkable that Hubble's cameras enabled us to see such a tiny object so clearly from a distance of more than 3 billion miles (5 billion km),” said Mark Showalter of the SETI Institute in Mountain View, Calif., who led this observing program with Hubble.

The finding is a result of ongoing work to support NASA's New Horizons mission, scheduled to fly through the Pluto system in 2015. The mission is designed to provide new insights about worlds at the edge of our solar system. Hubble's mapping of Pluto's surface and discovery of its satellites have been invaluable to planning for New Horizons' close encounter.

„This is a fantastic discovery,” said New Horizons' principal investigator Alan Stern of the Southwest Research Institute in Boulder, Colo. „Now that we know there's another moon in the Pluto system, we can plan close-up observations of it during our flyby.”

The new moon is located between the orbits of Nix and Hydra, which Hubble discovered in 2005. Charon was discovered in 1978 at the U.S. Naval Observatory and first resolved using Hubble in 1990 as a separate body from Pluto.

The dwarf planet's entire moon system is believed to have formed by a collision between Pluto and another planet-sized body early in the history of the solar system. The smashup flung material into orbit around Pluto, which then coalesced into the family of satellites now seen.

Lunar rocks returned to Earth from the Apollo missions led to the theory that our Moon was the result of a similar collision between Earth and a Mars-sized body 4.4 billion years ago. Scientists believe material blasted off Pluto's moons by micrometeoroid impacts may form rings around the dwarf planet, but the Hubble photographs have not detected any so far.

„This surprising observation is a powerful reminder of Hubble's ability as a general purpose astronomical observatory to make astounding, unintended discoveries,” said Jon Morse, astrophysics division director at NASA Headquarters in Washington.

P4 was first seen in a photo taken with Hubble's Wide Field Camera 3 on June 28, 2011. It was confirmed in subsequent Hubble pictures taken on July 3 and July 18. The moon was not seen in earlier Hubble images because the exposure times were shorter. There is a chance it appeared as a very faint smudge in 2006 images, but was overlooked because it was largely obscured by an imaging artifact, called a diffraction spike.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *