Superbąbel w Wielkim Obłoku Magellana

Superbąbel w Wielkim Obłoku Magellana
Superbąbel w Wielkim Obłoku MagellanaOriginal Press Release
Teleskop VLT (Very Large Telescope) Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) uchwycił niezwykły nowy obraz mgławicy otaczające otwartą gromadę gwiazd NGC 1929 leżącą w Wielkim Obłoku Magellana, galaktyce satelitarnej towarzyszącej Drodze Mlecznej.

Wielki Obłok Magellana to niewielka galaktyka sąsiadująca z Drogą Mleczną. Znajduje się w niej wiele obszarów, w których gaz i pył jest przetwarzany w nowe gwiazdy. Jeden z takich regionów, otaczający gromadę NGC 1929 jest pokazany w zbliżeniu na nowym zdjęciu wykonanym przez teleskop ESO VLT. Mgławica ta nosi oficjalne oznaczenie katalogowe LHA 120-N 44 (lub w skrócie N 44). Młode, gorące gwiazdy w NGC 1929 emitują intensywne promieniowanie ultrafioletowe, które pobudza do świecenia otaczający je gaz. Efekt ten podkreśla strukturę superbąbla, ogromnej gazowej powłoki o wymiarach 235 x 250 lat świetlnych (dla porównania – najbliższa gwiazda jest oddalona o nieco ponad cztery lata świetlne od Słońca).

Superbąbel N 44 powstał w wyniku wspólnego działania dwóch sił. Pierwszym był wiatr gwiezdny – strumień naładowanych cząstek emitowanych przez gwiazdy, tym silniejszy im gwiazdy są gorętsze i masywniejsze, takie jak te w centralnie położonej gromadzie – oczyścił centralną część bąbla. Następnie jako supernowe eksplodowały najmasywniejsze gwiazdy gromady tworząc potężne fale uderzeniowe rozpychając gaz tak, że utworzyła się świetlista bańka.

Choć struktura ta powstała w wyniku działania niszczących procesów to naukowcy wskazują, że na jej krawędzi, w wyniku zaburzeń i kompresji gazu, zaczynają formować się nowe gwiazdy. I tak, na podobieństwo recyklingu w kosmicznej skali, następna generacja gwiazd odświeży życie w NGC 1929.

Zdjęcie zostało stworzone z danych wybranych przez Manu Mejiasa z Argentyny w ramach konkursu Hidden Treasures 2010 orgranizowanego przez ESO.

Źródła:

A Cosmic Superbubble

ESO’s Very Large Telescope captured this striking view of the nebula around the star cluster NGC 1929 within the Large Magellanic Cloud, a satellite galaxy of our own Milky Way. A colossal example of what astronomers call a superbubble dominates this stellar nursery. It is being carved by the winds from bright young stars and the shockwaves from supernova explosions.

The Large Magellanic Cloud is a small neighbouring galaxy to the Milky Way. It contains many regions where clouds of gas and dust are forming new stars. One such region, surrounding the star cluster NGC 1929, is shown in close-up in this new image from ESO’s Very Large Telescope. This nebula is officially known as LHA 120–N 44, or just N 44 for short. Hot young stars in NGC 1929 are emitting intense ultraviolet light and causing the gas to glow. This effect highlights the aptly-named superbubble, a vast shell of material around 325 by 250 light-years across. For comparison, the nearest star to our Sun is just over four light-years distant.

The N 44 superbubble has been produced by the combination of two processes. Firstly, stellar winds — streams of charged particles from the very hot and massive stars in the central cluster — cleared out the central region. Then massive cluster stars exploded as supernovae creating shockwaves and pushing the gas out further to form the glowing bubble.

Although the superbubble is shaped by destructive forces, new stars are forming around the edges where the gas is being compressed. Like recycling on a cosmic scale, this next generation of stars will breathe fresh life into NGC 1929.

The image was created by ESO from observational data identified by Manu Mejias, from Argentina [1], who participated in ESO’s Hidden Treasures 2010 astrophotography competition [2]. The competition was organised by ESO in October–November 2010, for everyone who enjoys making beautiful images of the night sky using astronomical data obtained using professional telescopes.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *