Kartka pocztowa zza międzygalakycznego oceanu

Kartka pocztowa zza międzygalakycznego oceanu
Kartka pocztowa zza międzygalakycznego oceanuOriginal Press Release
Astronomowie Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) wykorzystali kamerę szerokiego pola (Wide Field Imager) zainstalowaną na 2,2 metrowym teleskopie MPG/ESO by wykonać ukazane obok zdjęcie galaktyki NGC 6744 leżącej w odległości 30 milionów lat świetlnych w południowej konstelacji Pawia.

Galaktykę NGC 6744 widzimy w tym ujęciu z góry, dzięki czemu otrzymujemy spektakularny widok jej struktury. Gdybyśmy dysponowali technologią umożliwiającą nam ucieczkę z Drogi Mlecznej i spojrzenie na nią z przestrzeni międzygalaktycznej, to widok obok przypomina to co byśmy ujrzeli – efektowne ramiona spiralne owijające się wokół gęstego, wydłużonego jądra i pyłowego dysku. Na zdjęciu widoczna jest nawet sąsiednia zniekształcona galaktyka satelitarna – NGC 6744A, widoczna tutaj jako smuga na prawo i w dół od NGC 6744, przypominająca jeden z Obłoków Magellana sąsiadujących z Drogą Mleczną.

To co różni NGC 6744 i a Drogę Mleczną, to ich rozmiary. Podczas gdy nasza Galaktyka ma średnicę około 100 tysięcy lat świetlnych, galaktyka na zdjęciu jest prawie dwukrotnie większa. Mimo to NGC 6744 daje nam pewne wyobrażenie o tym, jak odległy obserwator może widzieć nasz własny galaktyczny dom.

NGC 6744 to jedna z największych i najbliższych galaktyk spiralnych. Chociaż ma jasność około 60 miliardów Słońc, jej światło rozciąga się na olbrzymim obszarze nieba – około dwóch trzecich średnicy Księżyca w pełni, czyniąc z galaktyki mglistą poświatą o nieco jaśniejszym centrum, gdy obserwujemy ją przez mały teleskop. Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów nieba południowego, a miłośnicy astronomii rozpoznają go jako owalny kształt kontrastujący z bogatym tłem gwiazd.

Używając profesjonalne teleskopy, takie jak 2,2 mtrowy teleskop MPG/ESO w La Silla, za pomocą którego wykonano to zdjęcie, można dostrzec pełnię wspaniałości NGC 6744. Pyłowe ramiona spiralne są domem dla wielu świecących regionów gwiazdotwórczych (widocznych jako czerwone plamy) podkreślające wspaniałość spiralnej formy tego sobowtóra Drogi Mlecznej.  

Zdjęcie uzyskano za pomocą instrumentu Wide Field Imager, zamontowanego na 2,2-metrowym teleskopie MPG/ESO, który znajduje się w Obserwatorium La Silla w Chile. Zdjęcie zostało złożone z ekspozycji wykonanych przez cztery różne filtry, które przepuszczały światło niebieskie, żółto-zielone, czerwone oraz filtr izolujący światło gazu wodorowego. Na zdjęciu poszczególnym ekspozycjom odpowiadają kolory: niebieski, zielony, pomarańczowy oraz czerwony.

Źródła:

A Postcard from Extragalactic Space?

ESO astronomers have used the Wide Field Imager on the MPG/ESO 2.2-metre telescope to capture an image of NGC 6744. This impressive spiral galaxy lies about 30 million light-years away in the southern constellation of Pavo (The Peacock). But this view could almost be a picture postcard of our own Milky Way, taken and sent by an extragalactic friend, as this galaxy closely resembles our own.

We see NGC 6744 almost face on, meaning we get a dramatic bird’s eye view of the galaxy’s structure. If we had the technology to escape the Milky Way and could look down on it from intergalactic space, this view is close to the one we would see — striking spiral arms wrapping around a dense, elongated nucleus and a dusty disc. There is even a distorted companion galaxy — NGC 6744A, seen here as a smudge to the lower right of NGC 6744, which is reminiscent of one of the Milky Way’s neighbouring Magellanic Clouds.

One difference between NGC 6744 and the Milky Way is their size. While our galaxy is roughly 100 000 light-years across, the galaxy pictured here extends to almost twice this diameter. Nevertheless, NGC 6744 gives us a tantalising sense of how a distant observer might see our own galactic home.

This dramatic object is one of the largest and nearest spiral galaxies. Although it has a brightness of about 60 billion Suns, its light spreads across a large area in the sky — about two thirds the width of the full Moon, making the galaxy appear as a hazy glow with a bright centre through a small telescope. Still, it is one of the most beautiful objects in the southern sky, and it can be identified by amateur astronomers as an oval shape contrasting with a rich background of stars.

With professional telescopes such as the MPG/ESO 2.2-metre telescope at La Silla, which captured this image, NGC 6744 can be seen in all its glory. The dusty spiral arms are home to many glowing star-forming regions (seen in red) and give this Milky Way look-alike its striking spiral form.

This picture was taken by the Wide Field Imager attached to the MPG/ESO 2.2-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile. The picture was created from exposures taken through four different filters that passed blue, yellow-green and red light and the glow coming from hydrogen gas. These are shown in this picture as blue, green, orange and red, respectively.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *