Galaktyczna fontanna wiecznej młodości

Galaktyczna fontanna wiecznej młodości
Galaktyczna fontanna wiecznej młodościOriginal Press Release
Pokazane obok zdjęcie wykonane przez teleskop kosmiczny NASA/ESA Hubble Space Telescope (HST) ukazuje profil widzianej z boku, a przez to smukłej galaktyki spiralnej NGC 5775.

Już wcześniej astronomowie wykorzystali wysoką inklinację tej właśnie galaktyki spiralnej by badać właściwości halo gorącego gazu widocznego na zdjęciach rentgenowskich galaktyki. Mechanizm prowadzący do powstania takich halo nie jest w pełni zrozumiany, jednak obserwuje się je przede wszystkim wokół galaktyk intensywnie produkujących gwiazdy – takich jak NGC 5775. Niektórzy astronomie sądzą, że gorący gaz jest wyrzucany z dysku do halo przez eksplozje supernowych, po czym stygnąc opada na galaktykę na podobieństwo ogromnej, galaktycznej fontanny.

Póki co dysk NGC 5775 jest zniekształcany w wyniku znajdującego się na wczesnym etapie zlewania się galaktyki z sąsiadującą (niewidoczną na zdjęciu) galaktyką spiralną NGC 5774. Astronomowie odkryli pomosty wodoru łączące obie galaktyki. Jednak żadna z nich nie wytworzyła jeszcze pływowego ogona – strumienia gazu i gwiazd, które pod wpływem oddziaływań są wyrywane z galaktyki w przestrzeń międzygalaktyczną – zjawiska typowe w silnie oddziałujących parach takich jak na przykład Galaktyki Czułki (Antennae).

NGC 5775 i 5774 należą do Gromady Panny i leżą w odległości około 85 milionów lat świetlnych.

Prezentowane kompozytowe zdjęcie zostało złożone z zdjęć wykonanych w kanale szerokiego pola (Wide Field Channel) zaawansowanej kamery przeglądowej (ACS – Advanced Camera for Surveys) teleskopu Hubble przez filtry – czerwony (F625W, na zdjęciu barwa niebieska, czas naświetlania 2292 sekundy) oraz izolujący światło wodoru (F658N, czerwona, 6848 sek.). Przedstawione pole  ma przekątną 3.2 minuty łuku.

Źródła:

Galactic Fountain of Youth

This NASA/ESA Hubble Space Telescope image shows the edge-on profile of the slender spiral galaxy NGC 5775. Although the spiral is tilted away from us, with only a thin slither on view, such a perspective can be advantageous for astronomers because the regions above and below the galaxy’s disc can be seen much more clearly.

For instance, astronomers have previously used the high inclination of this spiral to study the properties of the halo of hot gas that is visible when the galaxy is observed at X-ray wavelengths. The mechanism behind such haloes is unclear, but they are found around spirals that have a high star formation rate, like NGC 5775. Some astronomers think that hot gas from the disc is driven into the halo by supernova explosions, which is then returned to the disc as it cools — like a massive galactic fountain.

Meanwhile, there is further disruption taking place in the disc of NGC 5775, as it is in the early stages of a galactic merger. Astronomers have observed bridges of hydrogen gas connecting this edge-on galaxy with a neighbouring face-on spiral (NGC 5774). But neither galaxy yet features a tidal tail — a disrupted stream of gas and stars that extends into space — which are commonplace in strongly interacting pairs, such as the Antennae Galaxies.

NGC 5775 and 5774 are members of the Virgo Cluster and lie at a distance of about 85 million light-years. This colour picture was created from images taken using the Wide Field Channel of Hubble’s Advanced Camera for Surveys. Images through a red filter (F625W) were coloured blue and images through a filter that isolates the glow from hydrogen gas (F658N) have been coloured red. The exposure times were 2292 s and 6848 s, respectively, and the field of view is 3.2 arcminutes across.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *