Teleskop VLT ukazuje dramatyczne narodziny gwiazd

Teleskop VLT ukazuje dramatyczne narodziny gwiazd
Teleskop VLT ukazuje dramatyczne narodziny gwiazdOriginal Press Release
Nowe zdjęcie wykonane przez telskop VLT (Very Large Telescope) Europejskiego Obserwatorium Południowego ukazuje z bliska dramatyczne oddziaływania, jakie nowo powstałe gwiazdy mają na gaz i pył, z których powstały.

NGC 6729 jest częścią jednej z leżących najbliżej fabryk produkujących gwiazdy. To dzięki temu jest też jednym z najdokładniej zbadanych. Nowe zdjęcie VLT ukazuje w zbliżeniu mały fragment tego niezwykłego, fascynującego regionu. Obraz powstał z danych zgromadzonych w archiwum ESO w ramach konkursu Hidden Treasures. Wybrał je i przetworzył Sergey Stepanenko, zajmując trzecie miejsce w konkursie.

Gwiazdy powstają głęboko we wnętrzu obłoków molekularnych a najwcześniejsze fazy ich powstawania, ze względu na gęstą zasłonę pyłu, nie mogą być badanie w świetlne widzialnym. Na prezentowanym zdjęciu młode gwiazdy są skryte w lewej, górnej części zdjęcia. Choć same są niewidoczne, zniszczenia jakich dokonały w otoczeniu dominują na zdjęciu. Dżety materii o prędkościach milionów kilometrów na godzinę wbijają się otaczający je gaz tworząc fale uderzeniowe. Fale te ogrzewają gaz, który zaczyna świecić tworząc niezwykle zabarwione, świetliste łuki i plamy znane jako obiekty Herbiga-Haro.

Na zdjęciu obiekty Herbiga-Haaro tworzą dwie linie wskazujące prawdopodobny kierunek przepływu materii w dżetach. Pierwszy rozciąga się z górnego lewego rogu w  kierunku centrum zdjęcia, kończąc się okrągła grupą świecących plam i łuków poniżej środka zdjęcia. Druga linia zaczyna się przy górnej krawędzi zdjęcia i rozciąga na prawo od środka. Niezwykła podobna do miecza struktura  w lewej górnej części zdjęcia raczej nie jest obiektem Herbiga-Haro, ale powstała w wyniku odbicia światła gwiazd od cząstek pyłu.

Kompozytowe zdjęcie powstało z obrazów wykonanych przez instrument FORS przez filtry izolujące światło wodoru (ukazane na pomarańczowo) i zjonizowanej siarki (niebieskie). Odmienne barwy w poszczególnych częściach zdjęcia odzwierciedlają odmienne warunki. Na przykład miejsca, gdzie wyjątkowo jasno świeci zjonizowana siarka (widoczne niebieskie struktury), prędkości zderzającej się materii są stosunkowo małe. Zdjęcia takie jak to pomagają astronomom lepiej zrozumieć procesy zachodzące w obrębie mgławicy.

Źródła:

The Drama of Starbirth

A new image from ESO’s Very Large Telescope gives a close-up view of the dramatic effects new-born stars have on the gas and dust from which they formed. Although the stars themselves are not visible, material they have ejected is colliding with the surrounding gas and dust clouds and creating a surreal landscape of glowing arcs, blobs and streaks.

The star-forming region NGC 6729 is part of one of the closest stellar nurseries to the Earth and hence one of the best studied. This new image from ESO’s Very Large Telescope gives a close-up view of a section of this strange and fascinating region (a wide-field view is available here: eso1027). The data were selected from the ESO archive by Sergey Stepanenko as part of the Hidden Treasures competition. Sergey’s picture of NGC 6729 was ranked third in the competition.

Stars form deep within molecular clouds and the earliest stages of their development cannot be seen in visible-light telescopes because of obscuration by dust. In this image there are very young stars at the upper left of the picture. Although they cannot be seen directly, the havoc that they have wreaked on their surroundings dominates the picture. High-speed jets of material that travel away from the baby stars at velocities as high as one million kilometres per hour are slamming into the surrounding gas and creating shock waves. These shocks cause the gas to shine and create the strangely coloured glowing arcs and blobs known as Herbig–Haro objects.

In this view the Herbig–Haro objects form two lines marking out the probable directions of ejected material. One stretches from the upper left to the lower centre, ending in the bright, circular group of glowing blobs and arcs at the lower centre. The other starts near the left upper edge of the picture and extends towards the centre right. The peculiar scimitar-shaped bright feature at the upper left is probably mostly due to starlight being reflected from dust and is not a Herbig–Haro object.

This enhanced-colour picture was created from images taken using the FORS1 instrument on ESO’s Very Large Telescope. Images were taken through two different filters that isolate the light coming from glowing hydrogen (shown as orange) and glowing ionised sulphur (shown as blue). The different colours in different parts of this violent star formation region reflect different conditions — for example where ionised sulphur is glowing brightly (blue features) the velocities of the colliding material are relatively low — and help astronomers to unravel what is going on in this dramatic scene.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *