Planck ukazuje nowy obraz Wszechświata

Planck ukazuje nowy obraz Wszechświata
Planck ukazuje nowy obraz WszechświataOriginal Press Release
W trakcie konferencji prasowej w Paryżu zaprezentowano pierwsze naukowe wyniki oparte na danych zbieranych przez misję Planck Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Dzisiaj zaprezentowane wyniki to czubek naukowej lodowej góry. Planck przekracza oczekiwania dzięki zaangażowaniu wszystkich członków projektu

David Southwood

Katalog Early Release Compact Source Catalogue zawiera tysiące bardzo zimnych obiektów, obserwowanych przez sondę w paśmie promieniowania o długości fali sub- i milimetrowej. „To ważna chwila dla misji Planck. Do tej pory koncentrowaliśmy się na zbieraniu danych i ukazywaniu jaki w nich drzemie potencjał. Teraz, w końcu, możemy zacząć odkrywać „- mówi Jan Tauber.

Gdyby Wszechświat porównać do sztuki teatralnej w trzech aktach, wówczas teleskopy optyczne potrafią dostarczyć obraz obejmujący niewiele więcej niż ostatni akt tej sztuki: obraz otaczających nas galaktyk. Wykonując pomiary w zakresie promieniowania pomiędzy falami radiowymi a podczerwienią Planck pozwala nam ujrzeć poprzednie dwa akty.  Opublikowane dzisiaj dane zawierają ważne nowe informacje o środkowym akcie, okresie, w którym powstawały galaktyki.

Planck dostarczył dowodów istnienia niewidzialnej w innych pasmach widma populacji galaktyk, otoczonych pyłem, istniejących miliardy lat temu, w których gwiazdy powstają 10 – 1000 razy szybciej niż w Galaktykach w lokalnym Wszechświecie. To pierwsze pomiary tej populacji. „To pierwszy krok, dopiero uczymy się jak pracować z tymi danymi, i sądzimy, że uzyskamy z nich jeszcze więcej informacji „- mówi Jean-Loup Puget z CNRS-Université Paris Sud.

Docelowo Planck dostarczy nam najdokładniejszego widoku pierwszego aktu Wszechświata – powstania pierwszych wielkoskalowych struktur Wszechświata, w których później narodziły się galaktyki. Struktury te zaznaczają się w kosmicznym promieniowaniu tła (CMB), uwolnionym gdy stygnący Wszechświat miał zaledwie 380 000 lat. Jednak obserwacje CMB utrudnia promieniowanie niezliczonych obiektów leżących bliżej. Ten szum należy usunąć a pomóc może zarówno katalog Early Release Compact Source Catalogue jak i zrozumienie źródła promieniowania rozproszonego.

Dane zbierane przez sondę Planck w bardzo szerokim zakresie widma pozwoliły również w kwestii źródeł rozproszonego promieniowania poczynić znaczący krok do przodu, potwierdzając, że jest ono emitowane przez drobiny pyłu rozkręconego do prędkości miliardy razy na sekundę przez zderzenia z cząstkami atomowymi i promieniowaniem ultrafioletowym. Zrozumienie przyczyn ułątwi usunięcie lokalnej mgły mikrofalowej z danych Plancka, pozwalając lepiej dostrzec kosmiczne promieniowania tła.

Źródła:

Planck’s new view of the cosmic theatre

The first scientific results from ESA’s Planck mission were released at a press briefing today in Paris. The findings focus on the coldest objects in the Universe, from within our Galaxy to the distant reaches of space.

If William Shakespeare were an astronomer living today, he might write that “All the Universe is a stage, and all the galaxies merely players.” Planck is bringing us new views of both the stage and players, revealing the drama of the evolution of our Universe.

Following the publication by ESA of the first full-sky Planck image in July last year, today sees the release of the first scientific results from the mission.

These results are being presented by the Planck Collaboration at a major scientific conference in Paris this week, based on 25 papers submitted to the journal Astronomy & Astrophysics. 

The basis of many of these results is the Planck mission’s ‘Early Release Compact Source Catalogue’, the equivalent of a cast list.

Drawn from Planck’s continuing survey of the entire sky at millimetre and submillimetre wavelengths, the catalogue contains thousands of very cold, individual sources which the scientific community is now free to explore.

“This is a great moment for Planck. Until now, everything has been about collecting data and showing off their potential. Now, at last, we can begin the discoveries,” says Jan Tauber, ESA Project Scientist for Planck.

We can think of the Universe as a stage on which the great cosmic drama plays out over three acts.

Visible-light telescopes see little more than the final act: the tapestry of galaxies around us. But by making measurements at wavelengths between the infrared and radio, Planck is able to work back in time and show us the preceding two acts. The results released today contain important new information about the middle act, when the galaxies were being assembled.

Planck has found evidence for an otherwise invisible population of galaxies shrouded in dust billions of years in the past, which formed stars at rates some 10–1000 times higher than we see in our own Galaxy today. Measurements of this population had never been made at these wavelengths before. “This is a first step, we are just learning how to work with these data and extract the most information,” says Jean-Loup Puget, CNRS-Université Paris Sud, Orsay, France.

Eventually, Planck will show us the best views yet of the Universe’s first act: the formation of the first large-scale structures in the Universe, where the galaxies were later born. These structures are traced by the cosmic microwave background radiation, released just 380 000 years after the Big Bang, as the Universe was cooling.

However, in order to see it properly, contaminating emission from a whole host of foreground sources must first be removed. These include the individual objects contained in the Early Release Compact Source Catalogue, as well as various sources of diffuse emission.

Today, an important step towards removing this contamination was also announced. The ‘anomalous microwave emission’ is a diffuse glow most strongly associated with the dense, dusty regions of our Galaxy, but its origin has been a puzzle for decades.

However, data collected across Planck’s unprecedented wide wavelength range confirm the theory that it is coming from dust grains set spinning at several tens of billion times a second by collisions with either fast-moving atoms or packets of ultraviolet light.

This new understanding helps to remove this local microwave ‘fog’ from the Planck data with greater precision, leaving the cosmic microwave background untouched.

“This is a great result made possible by the exceptional quality of the Planck data,” says Clive Dickinson, University of Manchester, UK.

Among the many other results presented today, Planck has shown new details of yet other actors on the cosmic stage: distant clusters of galaxies. These show up in the Planck data as compact silhouettes against the cosmic microwave background.

The Planck Collaboration has identified 189 so far, including 20 previously unknown clusters that are being confirmed by ESA’s XMM-Newton X-ray observatory.

By surveying the whole sky, Planck stands the best chance of finding the most massive examples of these clusters. They are rare and their number is a sensitive probe of the kind of Universe we live in, how fast it is expanding, and how much matter it contains.

“These observations will be used as bricks to build our understanding of the Universe,” says Nabila Aghanim, CNRS-Université Paris Sud, Orsay, France.

“Today’s results are the tip of the scientific iceberg. Planck is exceeding expectations thanks to the dedication of everyone involved in the project,” says David Southwood, ESA Director of Science and Robotic Exploration.

“However, beyond those announced today, this catalogue contains the raw material for many more discoveries. Even then, we haven’t got to the real treasure yet, the cosmic microwave background itself.”

Planck continues to survey the Universe. Its next data release is scheduled for January 2013 and will reveal the cosmic microwave background in unprecedented detail, the opening act of the cosmic drama, a picture of the beginning of everything.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *