Supernowa w słoiku

Supernowa w słoiku
Supernowa w słoikuOriginal Press Release
Niektóre typy supernowych, detonacja rozpoczyna się od kuli ognia powstającej głęboko we wnętrzu białego karła – pozostałości po gwieździe.

Niezwykle trudno jest obserwować wnętrze prawdziwej eksplozji gwiazdy oddalonej o lata świetlne więc eksperyment ten dostarcza nowych informacji na temat przepływów materii, jakie zachodzą w trakcie takiego zdarzenia. A badania tych eksplozji są krytycznie ważne dla zrozumienia rozmiarów i ewolucji całego Wszechświata

prof. Stephen Morris

„Stworzyliśmy mniejszą wersję procesu inicjując – w zamkniętym zbiorniku – specjalne reakcje chemiczne generujące podobne pióropusze i pierścienie wiru „- mówi prof. Stephen Morris z Uniwersytetu Toronto.

Autokatalityczne procesy chemiczne uwalniają ciepło i zmieniają skład roztworu. To prowadzi do powstania sił wyporu, które dodatkowo mieszają płyn prowadząc do zintensyfikowania reakcji i łańcuchowego procesu wybuchowego. „Supernowa to dramatyczny przykład tego rodzaju samopodtrzymującej się eksplozji w której grawitacja i siły wyporności stanowią ważne czynniki. Chcieliśmy zobaczyć jak wyglądają ruchy płynów w trakcie takiej samopodtrzymujacej się reakcji „- mówi Michael Rogers, kierujący eksperymentem w ramach swojej pracy doktorskiej, której promotorem jest prof Morris.

Wyniki badań zostały przyjęte do druku na łamach Physics Review E.

Źródła:

University of Toronto physicists create supernova in a jar

A team of physicists from the University of Toronto and Rutgers University have mimicked the explosion of a supernova in miniature.

A supernova is an exploding star. In a certain type of supernova, the detonation starts with a flame ball buried deep inside a white dwarf. The flame ball is much lighter than its surroundings, so it rises rapidly making a plume topped with an accelerating smoke ring.

“We created a smaller version of this process by triggering a special chemical reaction in a closed container that generates similar plumes and vortex rings,” said Professor Stephen Morris of U of T’s physics department.

Autocatalytic chemical reactions release heat and change the composition of a solution, which can create buoyancy forces that can stir the liquid, leading to more reaction and a runaway explosive process. “A supernova is a dramatic example of this kind of self-sustaining explosion in which gravity and buoyancy forces are important effects. We wanted to see what the liquid motion would look like in such a self-stirred chemical reaction,” said Michael Rogers, who led the experiment as part of his PhD research, under the supervision of Morris.

„It is extremely difficult to observe the inside of a real exploding star light years away so this experiment is an important window into the complex fluid motions that accompany such an event,” Morris explained. “The study of such explosions in stars is crucial to understanding the size and evolution of the universe.”

The research will appear in Physics Review E in the next few weeks. In addition to Morris and Rogers, the research team included Abdelfattah Zebib from Rutgers. The work was funded by the Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada.

Kim Luke

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *