Most na Marsie

Most na Marsie
Most na MarsieOriginal Press Release
Na zdjęciu wąskiego, meandrującego pomiędzy wzniesieniami Tartarus Colles kanału, wykonanym przez kamerę HiRISE znajdującą się na pokładzie marsjańskiego orbitera Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), odnaleziono skalny most.

Na zdjęciu widoczne są wzniesienia, na których zboczach widać ciemniejsze smugi. Kiedyś sądzono, że smugi takie wskazywały miejsca, w których grunt był nasiąknięty wodą – obecnie naukowcy skłaniają się jednak do uznania tych miejsc za małe lawiny pyłowe. Ślady te zanikają z czasem w miarę jak erozja powietrzna miesza pył z otoczeniem.

Kanał pomiędzy wzniesieniami ma różną głębokość, co można poznać po zróżnicowanej długości cieni. Nie wiadomo jak powstał jednak mało prawdopodobne jest, że jest to wyschnięty kanał rzeczny bowiem nie udało się wskazać jego źródła, jak również brak w nim obszarów osadów. Zapewne jest to utwór, który powstał w wyniku zapadnięcia się kanału.

Sam most jest zapewne pozostałością po oryginalnej powierzchni. Na pełnym zdjęciu widoczna jest depresja przedłużająca kanał w kierunku północnym. Nie jest ona tak głęboka jak większość kanałów. Być może jest to obszar, w którym powierzchnia dopiero zapada się i w przyszłości przedłuży kanał.

Źródła:

Small Winding Channel in Tartarus Colles

This observation shows a thin channel between knobs in the Northern hemisphere. These knobs are part of a local group of knobs called the Tartarus Colles.

Both knobs visible in this image have dark slope streaks. It was originally thought that slope streaks might be locations of surface water wetting and darkening soil, but it is now commonly believed that slope streaks are mini-avalanches of dust. Slope streaks fade over time as wind erosion blends them in with their surroundings.

The channel between the knobs has a variable depth as seen by the varying shadow lengths. The origin of the channel is unknown, but it is probably not a fluvial channel because there are no obvious source or deposit regions. The channel is probably a collapse feature.

One portion of it, (see subimage) contains a bridge, and is probably a remnant of the original surface. A depression that extends from the channel northwards—but which is not as deep as the majority of the channel—might be in the process of collapsing and enlarging the channel.

Kelly Kolb

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *