Superkomputery badają zagadki Wszechświata

Superkomputery badają zagadki Wszechświata
Superkomputery badają zagadki WszechświataOriginal Press Release
Astronom Uniwersytetu Stanowego Ohio (OSU) wykorzystuje konstelację superkomputerów by rozwiązywać tajemnice otaczające powstawanie galaktyk i ewolucję masywnych czarnych dziur.

Zlewające się supermasywne czarne dziury wytwarzają najsilniejszy sygnał fal grawitacyjnych we Wszechświecie. Choć jednak Einstein przewidział istnienie fal grawitacyjnych w Ogólnej Teorii Względności jak do tej pory nie udało się zaobserwować

dr Stelios Kazantzidis

Wraz z Simone Callegari z Uniwersytetu w Zurichu Kazantzidis opublikował przyjęty do druku na łamach Astrophysical Journal artykuł dotyczący wzrostu par masywnych czarnych dziur w trakcie zlewania się niewielkich galaktyk. W badaniach naukowcy wykorzystali wysokiej rozdzielczości symulacje hydrodynamiczne zlewających się dysków galaktyk zawierających supermasywne czarne dziury. Symulacje te obejmowały efekty produkcji gwiazd oraz wzrostu czarnych dziur jak i sprzężenia zwrotnego tych procesów.

„Podwójne układy sumpermasywnych czarnych dziur są bardzo ważne ponieważ od momentu kiedy się utworzą pojawia się możliwość, że ostatecznie dojdzie do ich połączenia „- wyjaśnia Kazantzidis. -„Zlewające się supermasywne czarne dziury wytwarzają najsilniejszy sygnał fal grawitacyjnych we Wszechświecie. Choć jednak Einstein przewidział istnienie fal grawitacyjnych w Ogólnej Teorii Względności jak do tej pory nie udało się zaobserwować.”

Astronomowie odkryli, że stosunek mas par supermasywnych czarnych dziur w jądrach połączonych galaktyk nie koniecznie bezpośrednio odpowiada stosunkowi jakie miały do oryginalnych galaktyk macierzystych. Stosunek ten jest raczej wynikiem złożonych oddziaływań pomiędzy akrecją materii (gwiazd i gazu) i dynamiką procesu zlewania się. W efekcie jedna z czarnych dziur może znacznie szybciej przybrać na wadze od drugiej.

Kazantzidis  sądzi, że symulacje powstawania binarnych supermasywnych czarnych dziur pozwolą zrozumieć astrofizyczne i fizyczne zjawiska, których nie można badać za pomocą innych metod i mogą posłużyć do weryfikacji ogólnej teorii względności.

Ponadto Kazantzidis i jego współpracownicy opracowali niedawno zaawansowane modele komputerowe umożliwiające symulację powstawania karłowych galaktyk sferoidalnych, takich jak towarzyszące Drodze Mlecznej. W wyniku analiz naukowcy doszli do wniosku że dyskowe galaktyki karłowe tracą znaczną część masy gdy krążą we wnętrzu masywnych galaktyk macierzystych a dystrybucja ich gwiazd przechodzi dramatyczne zmiany morfologiczne przekształcając dyski w systemy sferyczne.

„Galaktyki te są bardzo ważne dla astrofizyków ponieważ stanowią najsilniej zdominowane przez ciemną materię galaktyki we Wszechświecie „- mówi Kazantzidis. -„Zrozumienie procesów jakie prowadzą do ich powstania może pomóc w poznaniu natury ciemnej materii. Interakcje z ich otoczeniem, takie jak badane przez nas oddziaływania pomiędzy karłami a masywnymi galaktykami macierzystymi powinny być włączone to przyszłych modeli powstawania i ewolucji galaktyk karłowych.”

Centra superkomputerów, takie jak OSC, pozwalają astronomom tworzyć niezwykle złożone modele, których nie można obliczyć na domowych komputerach. Jednocześnie nawet wykorzystując tak potężne komputery Kazantzidis odkrył, że symulowanie zachowania i oddziaływania niezliczonej ilości elementów pozostaje ogromnym wyzwaniem.

„Nasze model mogą analizować jedynie mały podzbiór na przykład gwiazd w galaktyce „- wyjaśnia Kazantzidis. -” Na przykład Droga Mleczna zawiera setki miliardów gwiazd, i nawet najbardziej zaawansowana symulacja numeryczna może badać ułamek tej liczby. Sytuacja staje się jeszcze trudniejsza gdy chcemy w symulacji uwzględnić efekty oddziaływania ciemnej materii. Wynika to stąd, że cząstki ciemnej materii to cząstki elementarne, a zatem są znacznie lżejsze niż gwiazdy. Galaktyka taka jak Droga Mleczna zawiera zapewne 1067 cząstek ciemnej materii.”

Celem Kazantzidisa jest stworzenie modeli galaktyk, które są tak dokładne jak to tylko możliwe. Dostęp do superkomputera Glenn Cluster zwiększa liczbę obiektów jakie mogą być oddane w modelu zwiększając możliwości przeprowadzanie dokładnych i mających fizyczny sens obliczeń.

„Potężne maszyny i oprogramowanie dostępne w OSC wyjątkowo dobrze nadają się do zaawansowanych badań astronomicznych, takich jakie prowadzi dr Kazantzidis „- mówi dyrektor centrum obliczeniowego Ashok Krishnamurthy. -„Wyniki jakie on i jego zespół uzyskali w ich badaniach naukowych robią wrażenie i demonstrują możliwości Centrum pomagające w innowacji i odkryciach.”

Źródła:

Astronomer employs HPC to peer into cosmic mysteries

An Ohio State University astronomer is working to unlock some of the mysteries surrounding the formation of vast galaxies and the evolution of massive black holes with his own large constellation of silicon wafers.

Over the last year, two research teams led by Stelios Kazantzidis, a Long-Term Fellow at the Center for Cosmology and Astro-Particle Physics (CCAPP) at The Ohio State University, have used what would average out to nearly 1,000 computing hours each day on the parallel high performance computing systems of the Ohio Supercomputer Center (OSC). To develop their detailed models and resulting simulations, Kazantzidis and his colleagues tapped OSC’s flagship system, the Glenn IBM Cluster 1350, which features more than 9,600 Opteron cores and 24 terabytes of memory.

Kazantzidis and University of Zurich student Simone Callegari recently authored a paper, “Growing Massive Black Hole Pairs in Minor Mergers of Disk Galaxies,” and submitted it for publication in the Astrophysical Journal. Their study involved a suite of high-resolution, smoothed-particle hydrodynamics simulations of merging disk galaxies with supermassive black holes (SMBHs). These simulations include the effects of star formation and growth of the SMBHs, as well as feedback from both processes.

“Binary SMBHs are very important, because once they form there is always the possibility that the two black holes may subsequently merge,” Kazantzidis explained. “Merging SMBHs will produce the strongest signal of gravitational wave emission in the universe. Gravitational waves have not yet been directly detected, although Einstein predicted them in his Theory of General Relativity.”

The astronomers found that the mass ratios of SMBH pairs in the centers of merged galaxies do not necessarily relate directly to the ratios they had to their original host galaxies, but are “a consequence of the complex interplay between accretion of matter (stars and gas) onto them and the dynamics of the merger process.” As a result, one of the two SMBHs can grow in mass much faster than the other.

Kazantzidis believes simulations of the formation of binary SMBHs have the potential to open a new window into astrophysical and physical phenomena that cannot be studied in other ways and might help to verify general relativity, one of the most fundamental theories of physics.

Kazantzidis and his colleagues also recently developed sophisticated computer models to simulate the formation of dwarf spheroidal galaxies, which are satellites of our own galaxy, the Milky Way. The study concluded that, in a majority of cases, disk-like dwarf galaxies – known in the field as disky dwarfs – experience significant loss of mass as they orbit inside their massive hosts, and their stellar distributions undergo a dramatic morphological, as well as dynamical, transformation: from disks to spheroidal systems.

“These galaxies are very important for astrophysics, because they are the most dark matter-dominated galaxies in the universe,” Kazantzidis said. “Understanding their formation can shed light into the very nature of dark matter. Environmental processes like the interactions between dwarf galaxies and their massive hosts we’ve been investigating should be included as ingredients in future models of dwarf galaxy formation and evolution.”

For this project, Kazantzidis, Callegari, Ewa Lokas of the Nicolaus Copernicus Astronomical Center – all of whom utilized the Glenn Cluster – and the rest of the team have submitted to the Astrophysical Journal an article titled, “On the Efficiency of the Tidal Stirring Mechanism for the Origin of Dwarf Spheroidals: Dependence on the Orbital and Structural Parameters of the Progenitor Disky Dwarfs.”

Supercomputing centers such as OSC allow astronomers to create extremely sophisticated models that are not feasible on desktop systems. However, even with supercomputers, Kazantzidis and his colleagues find that simulating the multitude of elements involved in these galactic processes remains an enormous challenge.

“Our models can only follow a small subset of, say, the stars in a galaxy,” he explained. “For example, a galaxy like our Milky Way contains hundreds of billions of stars, and even the most sophisticated numerical simulations to date can only simulate a tiny fraction of this number. The situation becomes increasingly more difficult in simulations that involve dark matter. This is because the dark matter particle is an elementary particle and, therefore, it is much less massive than a star. A galaxy like the Milky Way contains of the order of 1067 dark matter particles (that is, the number one followed by 67 zeros).”

The goal of Kazantzidis’ team is to develop representations of galaxies that are as accurate as possible. Access to the Glenn Cluster increases the number of objects (or simulation particles) that can be depicted in the model, enhancing their ability to perform accurate and meaningful calculations.

“The powerful hardware and software available at OSC are particularly well-suited for cutting-edge astronomy research, such as that being conducted by Dr. Kazantzidis,” said Ashok Krishnamurthy, interim co-executive director and director of research at OSC. “The results he and his colleagues have been able to achieve through their research projects are impressive and firmly demonstrate the Center’s ability to help accelerate innovation and discovery.”

These projects were funded by CCAPP, the Swiss National Science Foundation, the Polish Ministry of Science and Higher Education, and by an allocation of computing time from OSC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *