Radiowe halo wokół zderzających się gromad galaktyk

Radiowe halo wokół zderzających się gromad galaktyk
Radiowe halo wokół zderzających się gromad galaktykOriginal Press Release
Kompozytowe zdjęcie północnego fragmentu gromady galaktyk Abell 1758 leżącej w odległości około 3,2 miliarda lat świetlnych od Ziemi przedstawia efekty zderzenia dwóch mniejszych grup galaktyk.

Badanie tej i 31 innych gromad galaktyk przeprowadzone z wykorzystaniem Chandry i GMRT pokazały, że w wyniku kolizji gromad galaktyk powstają gigantyczne halo radiowe. Wyniki te dowodzą, że gromady galaktyk, otoczone przez takie halo są obiektami w trakcie powstawania, podczas gdy te pozbawione emisji radiowych nie akumulują materii. Ponadto naukowcy sądzą że relatywistyczne elektrony są przyspieszane przez turbulencje generowane w trakcie zlewania się gromad galaktyk.

Gromady galaktyk to największe struktury Wszechświata powiązane grawitacyjnie. Powstają, gdy mniejsze grupy zderzają się ze sobą i zlewają. Zderzenie takie jak to pokazane na zdjęciu, czy najsłynniejsze znane jako Gromada Pocisk, to zdarzenia o największych energiach mniejsze jedynie od Wielkiego Wybuchu. Ich wzrost w ciągu ostatnich 7 miliardów lat został spowolniony w wyniku oddziaływania ciemnej energii.

Źródła:

Abell 1758: Cluster Collisions Switch on Radio Halos

This is a composite image of the northern part of the galaxy cluster Abell 1758, located about 3.2 billion light years from Earth, showing the effects of a collision between two smaller galaxy clusters.  Chandra X-ray data (blue) reveals hot gas in the cluster and data from the Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) in India (pink) shows huge „halos” generated by ultra-relativistic particles and magnetic fields over vast scales. Optical data from the Digitized Sky Survey are colored gold.

A study of this galaxy cluster and 31 others with Chandra and the GMRT shows that huge radio halos are generated during collisions between galaxy clusters. This result implies that galaxy clusters with radio halos are still forming, while clusters without this radio emission are not still accumulating large amounts of material. The result also implies that relativistic electrons are likely accelerated by turbulence generated by mergers between clusters

Galaxy clusters are the largest structures in the Universe that are bound together by gravity. They form when smaller clusters or groups of galaxies collide and merge. Collisions between galaxy clusters, such as this one in Abell 1758 and its more famous cousin the Bullet Cluster, are the most energetic events in the Universe since the Big Bang. Their growth rate over the last 7 billion years has been slowed by the effects of dark energy, as shown by previous studies with Chandra.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *