Pierwsza mapa całego mikrofalowego tła wykonana przez Plancka

Pierwsza mapa całego mikrofalowego tła wykonana przez Plancka
Pierwsza mapa całego mikrofalowego tła wykonana przez PlanckaOriginal Press Release
Misja sondy Planck Europejskiej Agencji Kosmicznej dostarczyła swej pierwszej mapy całego nieba.

Nie udzielamy odpowiedzi ale otwieramy wrota eldorado, w którym naukowcy mogą poszukiwać skarbów pozwalających lepiej zrozumieć jak powstał i jak obecnie działa Wszechświat. Obraz sam w sobie i jego wyjątkowa doskonałość jest hołdem złożonym inżynierom, którzy zbudowali sondę a obecnie nadzorują jego pracę. Teraz muszą rozpocząć się naukowe żniwa.

Dawid Southwood

„To właśnie to do czego stworzony został Planck „- mówi Dawid Southwood, dyrektor Science and Robotic Exploration w ESA. -” Nie udzielamy odpowiedzi ale otwieramy wrota eldorado, w którym naukowcy mogą poszukiwać skarbów pozwalających lepiej zrozumieć jak powstał i jak obecnie działa Wszechświat. Obraz sam w sobie i jego wyjątkowa doskonałość jest hołdem złożonym inżynierom, którzy zbudowali sondę a obecnie nadzorują jego pracę. Teraz muszą rozpocząć się naukowe żniwa.”

Główny dysk Galaktyki przecina środek mapy. Natychmiast widoczne są strumienie zimnego pyłu wychylające się ponad i poniżej Drogi Mlecznej. Ta galaktyczna sieć to miejsca, w których powstają gwiazdy – Planck wychwycił wiele miejsc gdzie dopiero zaczynają się formować lub już zbliżają do zapłonu protogwiazdy.

Mniej spektakularna ale równie interesujące jest tło widoczne poza Galaktyką, szczególnie w górnej i dolnej części mapy. To reliktowe promieniowanie tła (CMB – Cosmic Microwave Background) – najstarsze światło Wszechświata, echo ognistej kuli, z której 13,7 miliarda lat temu powstał Wszechświat.

Podczas gdy Droga Mleczna ukazuje nam jak lokalny Wszechświat wygląda obecnie, te pochodzące z daleka mikrofale tła pokazują jak Wszechświat wyglądał na początku istnienia, zanim pojawiły się gwiazdy i galaktyki. To tutaj jest serce misji Planck – zrozumienie tego co działo się w tym pierwotnym Wszechświecie na podstawie śladów utrwalonych w CMB.

Wzór zapisany w CMB to kosmologiczna mapa, na podstawie której powstały gromady i supergromady galaktyk. Różne barwy oznaczają mikroskopijne różnice w temperaturze i gęstości materii. W jakiś sposób te niewielkie różnice wyewoluowały tworząc gęste regiony, z których powstały galaktyki.

CMB pokrywa całe niebo, jednak jego większa część jest skryta na mapie przez promieniowanie Drogi Mlecznej, które musi zostać cyfrowo usunięte z ostatecznych danych. To ukaże CMB w całości. Kiedy ta praca zostanie ukończona Planck  ukaże nam najbardziej precyzyjny obraz reliktowego promieniowania tła jakie kiedykolwiek do tej pory uzyskano. Naukowców interesuje, czy CMB ukaże dowody istnienia okresu inflacji – ery, która nastąpiła zaraz po Wielkim Wybuchu, w którym Wszechświat gwałtownie się rozszerzył.

Misja Plancka zostanie ukończona w 2012 roku – do tego czasu sonda czterokrotnie wykona mapę całego nieba. W styczniu 2011 roku zostanie opublikowany katalog obiektów zaobserwowanych w obrębie Galaktyki. Publikacja ostatecznych danych jest zaplanowana na 2012 rok.

Źródła:

Planck unveils the Universe – now and then

ESA’s Planck mission has delivered its first all-sky image. It not only provides new insight into the way stars and galaxies form but also tells us how the Universe itself came to life after the Big Bang.

“This is the moment that Planck was conceived for,” says ESA Director of Science and Robotic Exploration, David Southwood. “We’re not giving the answer. We are opening the door to an Eldorado where scientists can seek the nuggets that will lead to deeper understanding of how our Universe came to be and how it works now. The image itself and its remarkable quality is a tribute to the engineers who built and have operated Planck. Now the scientific harvest must begin.”

From the closest portions of the Milky Way to the furthest reaches of space and time, the new all-sky Planck image is an extraordinary treasure chest of new data for astronomers. 

The main disc of our Galaxy runs across the centre of the image. Immediately striking are the streamers of cold dust reaching above and below the Milky Way. This galactic web is where new stars are being formed, and Planck has found many locations where individual stars are edging toward birth or just beginning their cycle of development.

Less spectacular but perhaps more intriguing is the mottled backdrop at the top and bottom. This is the ‘cosmic microwave background radiation’ (CMBR). It is the oldest light in the Universe, the remains of the fireball out of which our Universe sprang into existence 13.7 billion years ago.

While the Milky Way shows us what the local Universe looks like now, those microwaves show us what the Universe looked like close to its time of creation, before there were stars or galaxies. Here we come to the heart of Planck’s mission to decode what happened in that primordial Universe from the pattern of the mottled backdrop.

The microwave pattern is the cosmic blueprint from which today’s clusters and superclusters of galaxies were built. The different colours represent minute differences in the temperature and density of matter across the sky. Somehow these small irregularities evolved into denser regions that became the galaxies of today.

The CMBR covers the entire sky but most of it is hidden in this image by the Milky Way’s emission, which must be digitally removed from the final data in order to see the microwave background in its entirety.

When this work is completed, Planck will show us the most precise picture of the microwave background ever obtained. The big question will be whether the data will reveal the cosmic signature of the primordial period called inflation. This era is postulated to have taken place just after the Big Bang and resulted in the Universe expanding enormously in size over an extremely short period.

Planck continues to map the Universe. By the end of its mission in 2012, it will have completed four all-sky scans. The first full data release of the CMBR is planned for 2012. Before then, the catalogue containing individual objects in our Galaxy and whole distant galaxies will be released in January 2011.

“This image is just a glimpse of what Planck will ultimately see,” says Jan Tauber, ESA’s Planck Project Scientist.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *