Niezwykła gwiazda

Niezwykła gwiazda
Niezwykła gwiazdaOriginal Press Release
Spektakularne nowe zdjęcie wykonane przez kamerę ESO WFI (Wide Field Imager) w Obserwatorium La Silla w Chile ukazuje niezwykłą, jaśniejącą gwiazdę WR 22 i jej barwne otoczenie.

Masywne gwiazdy żyją intensywnie i umierają młodo. W końcowych etapach życia przez gęste atmosfery niektórych z tych gwiezdnych latarni przepływa tak intensywne promieniowanie, że tracą materię w tempie miliony razy szybszym niż ich bardziej spokojni kuzyni, tacy jak Słońce. Te rzadkie, bardzo masywne i gorące obiekty to gwiazdy Wolfa-Rayeta – nazwa pochodzi od nazwisk dwóch francuskich astronomów, którzy jak pierwsi zidentyfikowali je w połowie XIX wieku. Jedną z najmasywniejszych gwiazd tego typu jest WR 22. Leży ona na środku zdjęcia, wykonanego przez kamerę WFI zainstalowaną na 2,2 metrowym teleskopie MPG/ESO przez filtry RGB. WR 22 jest częścią układu podwójnego a jej masę szacuje się na przynajmniej 70 krotnie większą od masy Słońca.

WR 22 leży w obrębie południowej konstelacji Kila (Carina) – części mitycznej łodzi Argo Jazona. Choć gwiazda leży w odległości 5000 lat świetlnych można ją dostrzec nieuzbrojonym okiem  WR 22 jest jedną z wielu wyjątkowo jasnych gwiazd powiązanych z piękną Mgławicą Kil (NGC 3372), której zewnętrze obszary stanowią barwne tło zdjęcia.

Subtelne barwy tła są wynikiem oddziaływania intensywnego promieniowania ultrafioletowego masywnych, gorących gwiazd – w tym WR 22 – z olbrzymimi obłokami molekularnymi, głównie wodoru, z których gwiazdy te powstały.

Źródła:

Brilliant Star in a Colourful Neighbourhood

A spectacular new image from ESO’s Wide Field Imager at the La Silla Observatory in Chile shows the brilliant and unusual star WR 22 and its colourful surroundings. WR 22 is a very hot and bright star that is shedding its atmosphere into space at a rate many millions of times faster than the Sun. It lies in the outer part of the dramatic Carina Nebula from which it formed.

Very massive stars live fast and die young. Some of these stellar beacons have such intense radiation passing through their thick atmospheres late in their lives that they shed material into space many millions of times more quickly than relatively sedate stars such as the Sun. These rare, very hot and massive objects are known as Wolf–Rayet stars [1], after the two French astronomers who first identified them in the mid-nineteenth century, and one of the most massive ones yet measured is known as WR 22. It appears at the centre of this picture, which was created from images taken through red, green and blue filters with the Wide Field Imager on the MPG/ESO 2.2-metre telescope at ESO’s La Silla Observatory in Chile. WR 22 is a member of a double star system and has been measured to have a mass at least 70 times that of the Sun.

WR 22 lies in the southern constellation of Carina, the keel of Jason’s ship Argo in Greek mythology. Although the star lies over 5000 light-years from the Earth it is so bright that it can just be faintly seen with the unaided eye under good conditions. WR 22 is one of many exceptionally brilliant stars associated with the beautiful Carina Nebula (also known as NGC 3372) and the outer part of this huge region of star formation in the southern Milky Way forms the colourful backdrop to this image.

The subtle colours of the rich background tapestry are a result of the interactions between the intense ultraviolet radiation coming from hot massive stars, including WR 22, and the vast gas clouds, mostly hydrogen, from which they formed. The central part of this enormous complex of gas and dust lies off the left side of this picture as can be seen in image eso1031b. This area includes the remarkable star Eta Carinae and was featured in an earlier press release (eso0905).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *