Okolice krateru Magellana na Marsie

Okolice krateru Magellana na Marsie
Okolice krateru Magellana na MarsieOriginal Press Release
Gdy sonda Mars Express skierowała swe kamery na okolice krateru Magellan, nazwanego na cześć portugalskiego nawigatora i odkrywcy, ujrzała smagany wiatrem płaskowyż i tajemnicze skaliste wzniesienia.

Noszący nazwisko słynnego portugalskiego badacza i nawigatora Ferdynanda Magellana krater ma średnicę około 100 kilometrów. Jedynie niewielki fragment krawędzi tego krateru jest widoczny w górnej prawej części zdjęcia, bowiem wysokiej rozdzielczości kamera przestrzenna sondy – HRSC – skupiła swą uwagę na intrygujących formacjach leżących poniżej krateru.

W zachodniej części obszaru (w lewej części zdjęcia) widać jasne, nieregularne występy. Obiekty te mają wysokość sięgającą dwóch kilometrów i są fragmentami lub wzgórzami skalnymi, których pochodzenie pozostaje zagadką. Być może wierzchnia warstwa skalna uległa spękaniu w wyniku uderzenia meteorytu, który utworzył krater. Innym możliwym procesem mogła być erozja podpowierzchniowa – zjawisko powszechne w rejonach Marsa, w których unosząca się w stronę powierzchni magma roztopiła wody gruntowe, a te topiąc się uniosły ze sobą skały i grunt. W wyniku tego procesu powstają kawerny, których stropy w końcu zapadają się pod ciężarem leżących wyżej skał, i pozostawiają nieregularne wzniesienia.

W północnej część (górnej) zdjęcia widać liniowe cechy terenu skierowane o podobnej orientacji. Prowadzą one do głębokich, dobrze zdefiniowanych dolin, które są zapewne uskokami powstałymi w wyniku albo uderzenia meteorytu, albo w wyniku zjawisk tektonicznych w regionie Tharsis, które poddały skorupę planety ogromnym naprężeniom. Badanie geometrii stref uskoków pozwala określić wielkość i kierunek tych naprężeń.

W centralnej części zdjęcia widoczny jest mało spękany płaskowyż, być może zbudowany z tych samych skał co mocno spękany obszar na zachodzie. Widać na nim ślady erozji powietrznej wygładzającej ten rejon.

Zdjęcie o rozdzielczości 25 metrów na piksel zostało wykonane w trakcie 6547 orbity sondy Mars Express 6 lutego 2009 roku.

Źródła:

Rocky mounds and a plateau on Mars

When Mars Express set sail for the crater named after Portuguese navigator Ferdinand Magellan, it found a windblown plateau and mysterious rocky mounds nearby.

Stretching across 190 x 112 km, this region of Mars covers an area of about 21 280 sq km, which is roughly the size of Slovenia. It is located to the southwest of the volcanic region Tharsis on the southern highlands of Mars, near the crater Magellan. 

Named after the famous Portuguese navigator and explorer Ferdinand Magellan, the impact crater is about 100 km across. Only a small portion of the crater rim is visible in this image, sitting at the lower right, because the Mars Express High-Resolution Stereo Camera (HRSC) has zeroed in on some intriguing features nearby.

In the west of this region (at the upper edge of the main image) there are light-coloured, irregular protrusions. These features are up to 2 km tall and are probably large rock fragments or mounds of rock. However, their formation is still debated.

One possibility is that the top layer of rock was shattered by the shockwaves from an impact. Another possible explanation would be from a process called subrosion. On Mars, subrosion is widely observed when rising magma heats frozen ground water, which melts and removes subsurface material as it flows away. This leads to a honeycomb of cavities that eventually collapse due to the weight of the overlying rock layers, leaving the irregular mounds standing.

The northern part of the region (to the right of the main image) displays linear features with a preferential northwest–southeast orientation. These eventually lead to deep, well-defined valleys and are likely to be faults, formed during either an impact event or the upsurge of the Tharsis region that created enormous stresses in the planet’s crust. Examining the geometry of fault zones offers clues to the level and the direction of the stress exerted on the rock.

A rather smooth, barely fractured plateau is located almost in the centre of the main image. It is possible the plateau is made up of the same material as the highly fractured mounds in the west. Fine trails run from southwest to northeast across here. These could be an indication of erosion by fine dust particles carried on the wind, sandblasting the plateau smooth.

With a ground resolution of about 25 m per pixel, the data were acquired for the region of Magellan Crater at about 34°S/185°E, during Mars Express’s orbit 6547 on 6 February 2009. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *