Astronomowie obserwują narodziny gwiazdy

Astronomowie obserwują narodziny gwiazdy
Astronomowie obserwują narodziny gwiazdyOriginal Press Release
Astronomom Uniwersytetu Yale, Centrum Astrofizyki Harvard_Smithsonian i Instytutu Astronomii Maxa Plancka udało się dostrzec coś, co może być najmłodszą protogwiazdą w momencie kiedy zaczyna przyciągać materię z otaczającej otoczki pyłowo gazowej.

Niezwykle trudno jest wykryć obiekty w tej fazie produkcji gwiazdy, ponieważ etap tej trwa bardzo krótko, a obiekty takie emitują niewiele światła.

Xuepeng Chen

Gwiazdy powstają z ogromnych zimnych, gęstych regionów gazu i pyłu nazwanych obłokami molekularnymi występującymi w wielu miejscach Galaktyki. Astronomowie sądzą, że L1448-IRS2E jest w przejściowej fazie pomiędzy fazą przed-gwiazdową, w której szczególnie gęsty obszar obłoku molekularnego zaczyna się zapadać, a fazą protogwiazdy, w której grawitacja zdążyła wytworzyć we wnętrzu gazowej otoczki gęste i gorące jądro.

„Niezwykle trudno jest wykryć obiekty w tej fazie produkcji gwiazdy, ponieważ etap tej trwa bardzo krótko, a obiekty takie emitują niewiele światła „- wyjaśnia Xuepeng Chen z Yale, główny autor publikacji prezentującej odkrycie. Zespół wykrył słabą poświatę emitowaną przez pył otaczający obiekt.

Większość znanych protogwiazd emituje od 1 do 10 razy więcej światła niż Słońce. Są także otoczone przez pyłowe kokony świecące w paśmie podczerwonym. L1448-IRS2E jest dziesięciokrotnie ciemniejszy od Słońca, dlatego zespół uważa, że jest zbyt ciemny by mógł być  uznany za prawdziwą protogwiazdę. Jednocześnie zespół odkrył, że obiekt wyrzuca z centrum strugi gazu o dużej prędkości, co potwierdza podejrzenie, że w jego wnętrzu zgromadziła się wystarczająca ilość masy, by obiekt opuścił fazę przed gwiazdową. Tego rodzaju wypływy, powstające w wyniku działania pól magnetycznych otaczających rodzącą się gwiazdę, są obserwowane dla protogwiazd, jednak nie były dotąd obserwowane w tak wczesnej fazie powstawania gwiazdy.

Zespół ma nadzieję wykorzystać teleskop kosmiczny Herschel, umieszczony na orbicie w maju 2009 roku, w celu poszukiwania podobnych obiektów. To pozwoli lepiej zrozumieć procesy, dzięki którym gwiazdy rosną i ewoluują. „Gwiazdy definiujemy poprzez ich masę, jednak do tej pory nie wiemy, na jakim etapie narodzin nabierają większość materii „- mówi prof. Héctor Arce, współautor badań. -” To jedno z najważniejszych pytań, na które chcemy odpowiedzieć.”

Źródła:

Astronomers Witness a Star Being Born

Astronomers have glimpsed what could be the youngest known star at the very moment it is being born. Not yet fully developed into a true star, the object is in the earliest stages of star formation and has just begun pulling in matter from a surrounding envelope of gas and dust, according to a new study that appears in the current issue of the Astrophysical Journal.

The study’s authors—who include astronomers from Yale University, the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics and the Max Planck Institute for Astronomy in Germany—found the object using the Submillimeter Array in Hawaii and the Spitzer Space Telescope. Known as L1448-IRS2E, it’s located in the Perseus star-forming region, about 800 light years away within our Milky Way galaxy.

Stars form out of large, cold, dense regions of gas and dust called molecular clouds, which exist throughout the galaxy. Astronomers think L1448-IRS2E is in between the prestellar phase, when a particularly dense region of a molecular cloud first begins to clump together, and the protostar phase, when gravity has pulled enough material together to form a dense, hot core out of the surrounding envelope.

“It’s very difficult to detect objects in this phase of star formation, because they are very short-lived and they emit very little light,” said Xuepeng Chen, a postdoctoral associate at Yale and lead author of the paper. The team detected the faint light emitted by the dust surrounding the object.

Most protostars are between one to 10 times as luminous as the Sun, with large dust envelopes that glow at infrared wavelengths. Because L1448-IRS2E is less than one tenth as luminous as the Sun, the team believes the object is too dim to be considered a true protostar. Yet they also discovered that the object is ejecting streams of high-velocity gas from its center, confirming that some sort of preliminary mass has already formed and the object has developed beyond the prestellar phase. This kind of outflow is seen in protostars (as a result of the magnetic field surrounding the forming star), but has not been seen at such an early stage until now.

The team hopes to use the new Herchel space telescope, launched last May, to look for more of these objects caught between the earliest stages of star formation so they can better understand how stars grow and evolve. “Stars are defined by their mass, but we still don’t know at what stage of the formation process a star acquires most of its mass,” said Héctor Arce, assistant professor of astronomy at Yale and an author of the paper. “This is one of the big questions driving our work.”

Other authors of the paper include Qizhou Zhang and Tyler Bourke of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics; and Ralf Launhardt, Markus Schmalzl and Thomas Henning of the Max Planck Institute for Astronomy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *