Bliżej wyjaśnienia asymetrii materii i antymaterii

Bliżej wyjaśnienia asymetrii materii i antymaterii
Bliżej wyjaśnienia asymetrii materii i antymateriiOriginal Press Release
Naukowcy zespołu DZero Narodowego Laboratorium Akceleratorów Fermi donoszą, że odkryli dowody znaczącego zaburzenia symetrii w zachowaniu cząstek zawierających kwarki dolne, w znacznym stopniu wykraczające poza przewidywania modelu standardowego fizyki cząstek.

Wielu z nas na widok tych wyników dostało gęsiej skórki. Wiedzieliśmy, że to co widzimy wykracza poza przewidywania aktualnych teorii.

Soldner-Rembold

Dominacja materii, jaką obserwujemy we Wszechświecie jest możliwa wyłącznie, jeżeli istnieje różnica w zachowaniu cząstek i antycząstek. Choć fizycy od dawna obserwują takie różnice (określane mianem złamania symetrii CP) w zachowaniu cząstek, są one zbyt małe, by mogły wyjaśnić dominację materii nad antymaterią we Wszechświecie, i są również w pełni zgodne z modelem standardowym. Jeżeli nowo uzyskany wynik zostanie potwierdzony przez dalsze obserwacje i analizę, efekt zaobserwowany przez DZero oznaczać będzie znaczący krok w kierunku zrozumienia dominacji materii oraz wskaże obszar istnienia w fizyce nowych zjawisk wykraczający poza to co fizycy obecnie rozumieją.

Wykorzystując unikalne cechy precyzyjnego detektora i nowo opracowanych metod analitycznych naukowcy zespołu DZero wykazują, że szanse na to, że zmierzone efekty można wyjaśnić za pomocą znanych zjawisk wynoszą 1/10 procenta.

W czasie zderzeń cząstek materii i antymaterii zostaje uwolniona energia i wraz z nią powstają nowe cząstki i antycząstki. W akceleratorze w Fermilab naukowcy obserwują miliony takich zjawisk każdego dnia. Podobne procesy zachodzące podczas narodzin Wszechświata powinny dać nam kosmos wypełniony taką samą ilością materii i antymaterii. Jednak świat jest zbudowany z materii, a antymateria powstaje jedynie w akceleratorach, w trakcie reakcji nuklearnych i w wyniku oddziaływania promieni kosmicznych. Dlatego pytanie co stało się z antymaterią stało się jednym z najważniejszych w fizyce cząstek XXI wieku.

Wyniki oparto na danych zebranych w ciągu ostatnich ośmiu lat, prowadzonych w rygorystycznych warunkach tak by w możliwie jak największym stopniu wyeliminować błędy aparatury czy analizy naukowej.

Źródła:

Fermilab scientists find evidence for significant matter-antimatter asymmetry

Scientists of the DZero collaboration at the Department of Energy’s Fermi National Accelerator Laboratory announced Friday, May 14, that they have found evidence for significant violation of matter-antimatter symmetry in the behavior of particles containing bottom quarks beyond what is expected in the current theory, the Standard Model of particle physics. The new result, submitted for publication in Physical Review D by the DZero collaboration, an international team of 500 physicists, indicates a one percent difference between the production of pairs of muons and pairs of antimuons in the decay of B mesons produced in high-energy collisions at Fermilab’s Tevatron particle collider.

The dominance of matter that we observe in the universe is possible only if there are differences in the behavior of particles and antiparticles. Although physicists have observed such differences (called “CP violation”) in particle behavior for decades, these known differences are much too small to explain the observed dominance of matter over antimatter in the universe and are fully consistent with the Standard Model. If confirmed by further observations and analysis, the effect seen by DZero physicists could represent another step towards understanding the observed matter dominance by pointing to new physics phenomena beyond what we know today.

Using unique features of their precision detector and newly developed analysis methods, the DZero scientists have shown that the probability that this measurement is consistent with any known effect is below 0.1 percent (3.2 standard deviations).

“This exciting new result provides evidence of deviations from the present theory in the decays of B mesons, in agreement with earlier hints,” said Dmitri Denisov, co-spokesperson of the DZero experiment, one of two collider experiments at the Tevatron collider. Last year, physicists at both Tevatron experiments, DZero and CDF, observed such hints in studying particles made of a bottom quark and a strange quark.

When matter and anti-matter particles collide in high-energy collisions, they turn into energy and produce new particles and antiparticles. At the Fermilab proton-antiproton collider, scientists observe hundreds of millions every day. Similar processes occurring at the beginning of the universe should have left us with a universe with equal amounts of matter and anti-matter. But the world around is made of matter only and antiparticles can only be produced at colliders, in nuclear reactions or cosmic rays. “What happened to the antimatter?” is one of the central questions of 21st–century particle physics.

To obtain the new result, the DZero physicists performed the data analysis “blind,” to avoid any bias based on what they observe. Only after a long period of verification of the analysis tools, did the DZero physicists look at the full data set. Experimenters reversed the polarity of their detector’s magnetic field during data collection to cancel instrumental effects.

“Many of us felt goose bumps when we saw the result,” said Stefan Soldner-Rembold, co-spokesperson of DZero. “We knew we were seeing something beyond what we have seen before and beyond what current theories can explain.”

The precision of the DZero measurements is still limited by the number of collisions recorded so far by the experiment. Both CDF and DZero therefore continue to collect data and refine analyses to address this and many other fundamental questions.

“The Tevatron collider is operating extremely well, providing Fermilab scientists with unprecedented levels of data from high energy collisions to probe nature’s deepest secrets. This interesting result underlines the importance and scientific potential of the Tevatron program,” said Dennis Kovar, Associate Director for High Energy Physics in DOE’s Office of Science.

The DZero result is based on data collected over the last eight years by the DZero experiment: over 6 inverse femtobarns in total integrated luminosity, corresponding to hundreds of trillions of collisions between protons and antiprotons in the Tevatron collider.

“Tevatron collider experiments study high energy collisions in every detail, from searches for the Higgs boson, to precision measurement of particle properties, to searches for new and yet unknown laws of nature. I am delighted to see yet another exciting result from the Tevatron,” said Fermilab Director Pier Oddone.

DZero is an international experiment of about 500 physicists from 86 institutions in 19 countries. It is supported by the U.S. Department of Energy, the National Science Foundation and a number of international funding agencies.

Fermilab is a national laboratory funded by the Office of Science of the U.S. Department of Energy, operated under contract by Fermi Research Alliance, LLC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *