Wakacyjny Program Studencki 2010

Wakacyjny Program Studencki 2010

Wakacyjny Program Studencki 2010

12.04.2010

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie i Toruniu oferuje możliwość realizacji w okresie wakacyjnym (lipiec – wrzesień) małych projektów badawczych prowadzonych pod opieką naszych pracowników. Propozycja jest adresowana do studentów astronomii i fizyki kończących w czerwcu b.r. III lub IV rok studiów. Czas realizacji projektów wynosi 4-6 tygodni, typowo 4 tygodnie. Osoby zamieszkałe poza miejscem realizacji projektu mogą ubiegać się o bezpłatne zakwaterowanie w hotelu Centrum (Warszawa) lub w akademiku UMK (Toruń).

Studenci realizujący projekty badawcze w ramach programu wakacyjnego nie otrzymują wynagrodzenia z Centrum Astronomicznego. Praktykanci mogą, w zależności od możliwości opiekuna, otrzymać honorarium z jego grantu.

Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o skontaktowanie się w pierwszej kolejności z potencjalnym opiekunem. Po uzgodnieniu z opiekunem terminu realizacji projektu należy przesłać na adres sekretariatu Centrum zgłoszenie zwierające co najmniej następujące informacje: nazwisko opiekuna; termin realizacji projektu; wyciąg z indeksu; ew. zapotrzebowanie na zakwaterowanie; adres e-mailowy. Mile widziane są dodatkowe informacje dotyczące ew. dotychczasowej aktywności naukowej kandydatów (udział w obserwacjach, konferencjach lub warsztatach, publikacje). Zgłoszenia będą przyjmowane do 24 maja 2010. Procedura kwalifikacyjna zostanie zakończona do 14 czerwca 2010 a o jej wynikach zainteresowani zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną i/lub listownie.

Propozycje tematów:

  • Opracowanie danych rentgenowskich przy użyciu oprogramowania XSPEC
  • Modelowanie błysków gamma
  • Modelowanie sferoidalnych galaktyk karłowatych
  • Poszukiwanie periodyczności w układach podwójnych obserwowanych przez RXTE/ASM i Swift/BAT
  • Dyski akrecyjne z niestandardową lepkością wokół czarnych dziur
  • Analiza i interpretacja profili radiowych pulsarów

Źródła:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *