Teleskop Herschel ukazuje protogwiazdy mgławicy Rozeta

Teleskop Herschel ukazuje protogwiazdy mgławicy Rozeta
Teleskop Herschel ukazuje protogwiazdy mgławicy RozetaOriginal Press Release
Najnowsze zdjęcie wykonane przez teleskop kosmiczny Herschel ukazuje narodziny wcześniej niewidocznych masywny gwiazd, każdej do dziesięciu razy masywniejszych od Słońca.

Regiony, w których powstają masywne gwiazdy zą rzadkie i z reguły bardziej oddalone, niż te w których powstają mniej masywne gwiazdy

dr Frédérique Motte

Mgławica Rozeta (NGC 2237) leży w odległości około 5000 lat świetlnych od Ziemi i jest powiązana ze znacznie większym obłokiem molekularnym zawierającym wystarczającą ilość gazu i pyłu by stworzyć równowartość 10 000 gwiazd takich jak Słońce. Zdjęcie wykonane przez teleskop Herschel ukazuje połowę obłoku oraz większą część mgławicy Rozeta. Masywne gwiazdy, które są źródłem energii mgławicy leżą na prawo od zdjęcia, ale są niewidzialne w obrębie widma, w którym zostało wykonane. Kolory przypisano pyłowi o różnych temperaturach od 10K (czerwony) po 40K (niebieski).

Jasne maźnięcia to pyłowe kokony skrywające masywne protogwiazdy. Z nich w  przyszłości powstaną gwiazdy, z których każda będzie około 10 razy masywniejsza od Słońca. Mniejsze punkty w centrum oraz w czerwieńszych obszarach zdjęcia to protogwiazdy o mniejszej masie, zbliżonej do masy Słońca.

Obserwatorium kosmiczne Herschel Europejskiej Agencji Kosmicznej obserwuje światło podczerwone emitowane przez pył. Na zdjęciu połączono obrazy uzyskane dla trzech różnych zakresów widma podczerwonego, niewidocznego dla ludzkich oczu. Zdjęcie zostało wykonane przez kamery PACS (Photoconductor Array Camera and Spectrometer) i SPIRE (Spectral and Photometric Imaging Receiver) obserwatorium Herschel.

Herschel po raz pierwszy ukazał astronomom tak młode, masywne protogwiazdy w ramach przeglądu HOBYS (Herschel imaging survey of OB Young Stellar objects) poszukującego młodych gwiazd klasy OB, które w przyszłości przekształcą się w najgorętsze i najjaśniejsze gwiazdy.

„Regiony, w których powstają masywne gwiazdy zą rzadkie i z reguły bardziej oddalone, niż te w których powstają mniej masywne gwiazdy „- mówi Frédérique Motte  z Laboratorium AIM Paris-Saclay we Francji, dlatego astronomowie musieli zaczekać z ich badaniem na teleskop kosmiczny taki jak Herschel.

Zrozumienie procesów prowadzących do powstania w naszej Galaktyce masywnych gwiazd jest istotne ponieważ to one pompują w obłok molekularny z którego powstały różne postacie energii stając się czynnikami inicjującymi powstawanie kolejnych generacji gwiazd. A kiedy astronomowie badają odległe galaktyki obserwują w nich jasne obszary powstawania masywnych gwiazd – zatem jeżeli chcą porównywać owe galaktyki do naszej Drogi Mlecznej muszą najpierw poznać takie obszary w naszej Galaktyce.

„Herschel zbada wiele innych regionów produkcji masywnych gwiazd, wśród nich takie, w których powstają gwiazdy do stu razy masywniejsze od Słońca „- mówi dr Motte, który zaprezentuje wyniki przeglądu HOBy w trakcie planowanego na maj sympozium ESLAB.

Źródła:

Baby stars in the Rosette cloud

Herschel’s latest image reveals the formation of previously unseen large stars, each one up to ten times the mass of our Sun. These are the stars that will influence where and how the next generation of stars are formed. The image is a new release of ‘OSHI’, ESA’s Online Showcase of Herschel Images. 

The Rosette Nebula resides some 5,000 light years from Earth and is associated with a larger cloud that contains enough dust and gas to make the equivalent of 10,000 Sun-like stars. The Herschel image shows half of the nebula and most of the Rosette cloud. The massive stars powering the nebula lie to the right of the image but are invisible at these wavelengths. Each colour represents a different temperature of dust, from –263oC (only 10oC above absolute zero) in the red emission to –233oC in the blue.

The bright smudges are dusty cocoons hiding massive protostars. These will eventually become stars containing around ten times the mass of the Sun. The small spots near the centre and in the redder regions of the image are lower mass protostars, similar in mass to the Sun.   

ESA’s Herschel space observatory collects the infrared light given out by dust. This image is a combination of three infrared wavelengths, colour-coded blue, green and red in the image, though in reality the wavelengths are invisible to our eyes. It was created using observations from Herschel’s Photoconductor Array Camera and Spectrometer (PACS) and the Spectral and Photometric Imaging Receiver (SPIRE).

Herschel is showing astronomers such young, massive protostars for the first time, as part of the ‘Herschel imaging survey of OB Young Stellar objects’. Known as HOBYS, the survey targets young OB class stars, which will become the hottest and brightest stars.

“High-mass star-forming regions are rare and further away than low-mass ones,” says Frédérique Motte, Laboratoire AIM Paris-Saclay, France. So astronomers have had to wait for a space telescope like Herschel to reveal them.

It is important to understand the formation of high-mass stars in our Galaxy because they feed so much light and other forms of energy into their parent cloud they can often trigger the formation of the next generation of stars.

When astronomers look at distant galaxies, the star-forming regions they see are the bright, massive ones. Thus, if they want to compare our Galaxy to distant ones they must first understand high-mass star-formation here.

“Herschel will look at many other high-mass star-forming regions, some of them building stars up to a hundred times the mass of the Sun,” says Dr Motte, who plans to present the first scientific results from HOBYS at ESA’s annual ESLAB symposium to be held in the Netherlands, 4–7 May.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *