Marsjański meteoryt odkrywa tajemnice ewolucji Czerwonej Planety

Marsjański meteoryt odkrywa tajemnice ewolucji Czerwonej Planety
Marsjański meteoryt odkrywa tajemnice ewolucji Czerwonej PlanetyOriginal Press Release
Badania wieku znanego meteorytu pochodzącego z Marsa – szergotytu ALH84001 – pozwoliły zespołowi profesora Thomasa Lapena z Uniwersytetu Houston dokonać ważnych odkryć dotyczących historycznej aktywności wulkanów na Marsie.

Badanie te pomagają nam dokładniej określić historię Marsa. Ma to ogromne znaczenie dla naszego zrozumienia aktywnych procesów wulkanicznych na Marsie oraz natury głębszych warstw planety, które są źródłem magmy, która stworzyła największe wuklany w Układzie Słonecznym. Dane te wykorzystać można również do ulepszenia modeli początkowych faz powstawania planet i ich wczesnej ewolucji.

prof. Thomas Lapen

ALH84001 to dobrze zbadany i znany meteoryt marsjański. Skała ta jest unikalna wśród okruchów pochodzących z Marsa, które można badać na Ziemi, bowiem wiek jej powstania określano na ponad 2,5 miliarda starszy od kolejnej najstarszej skały, którą zidentyfikowano jako podchodzącą z Marsa. Jest to zatem jedyna próbka materii powstałej we wczesnej fazie ewolucji naszego sąsiada. Dane zebrane podczas jej badania pomagają geologom lepiej zrozumieć – poprzez analogie – procesy, jakie zachodziły również na młodej Ziemi.

Zespół Lapena wykazał, że meteoryt ten ma 4,091 miliarda lat – około 400 milionów lat mniej, niż wcześniejsze szacunki. Naukowcy ustalili, że skała ta powstała w ważnym dla Marsa czasie, kiedy na jego powierzchni istniała woda a sama planeta posiadała poe magnetyczne – warunki umożliwiające rozwój prostych form życia. Badania wykluczają również możliwość by ALH84001 stanowił fragment pierwotnej skorupy Marsa, natomiast potwierdzają, że aktywność wulkaniczna miała miejsce na Marsie przez większość czasu istnienia planety.

Od odkrycia meteorytu w 1984 roku trwa debata nad wiekiem krystalizacji i czasem powstania tego meteorytu. Zespół kierowany przez Lapena postanowił skorzystać z możliwości zbadania wczesnej historii Marsa. Próbki dostarczone przez kuratora meteorytów antarktycznych NASA zostały poddane przez naukowców badaniom za pomocą wcześniej nie stosowanej wobec tego meteorytu metody – analizy izotopów lutetu i hafnu

„Badaliśmy różnice w składzie izotopowym minerałów by określić wiek i źródło magm, które tworzyły te skały „- mówi Lapen. -” Odkryliśmy dowody, że system wulkaniczny Marsa był zapewne aktywny ponad cztery miliardy lat temu. To sugeruje, że być może obszary z największymi wulkanami Układu Słonecznego to także obszary o najdłużej trwającej aktywności w Układzie Słonecznym.”

Źródła:

Rock of Ages: Clues About Mars Evolution Revealed

Through the study of a popular Martian meteorite’s age, a University of Houston professor and his team have made significant discoveries about the timeline of volcanic activity on Mars.

Thomas Lapen, assistant professor of geosciences at UH, describes his team’s findings in a paper titled “A Younger Age for ALH84001 and its Geochemical Link to Shergottite Sources in Mars,” appearing April 16 in Science, the world’s leading journal of original scientific research, global news and commentary.

TomLapenALH84001 is a thoroughly studied, well-known Martian meteorite.  This stone is unique among Mars rocks available for study on Earth, since its formation age is more than 2.5 billion years older than any other recognized Martian meteorite, giving scientists the only sample of material formed early in Mars’ history.  Data from this rock may help geologists better understand, through analogy, the processes of early Earth evolution.

Lapen and his colleagues’ data showed that the true age of this meteorite is 4.091 billion years old, about 400 million years younger than earlier age estimates.  They concluded that this stone formed during an important time when Mars was wet and had a magnetic field, conditions that are favorable for the development of simple life.  This finding precludes ALH84001 from being a remnant of primordial Martian crust, as well as confirming that volcanic activity was ongoing in Mars over much of its history.

“This research helps us better refine the history of Mars,” Lapen said.  “This has huge ramifications for our understanding of volcanic processes active in Mars and for the nature of deeper portions of the planet that are sources of magmas that produced the largest volcanoes in the solar system.  These data also are used to refine models of initial planetary formation and early evolution.”

With the crystallization age and formation of this rock being debated since its discovery in 1984, Lapen and his team seized an opportunity to better refine the early history of Mars.  With samples provided by the NASA Antarctic meteorite curator and the meteorite working group, the researchers used a relatively new method that has never been applied to this stone – lutetium-hafnium isotope analysis.

“We studied variations in isotopic compositions of minerals to determine the age and sources of magmas that produced these rocks,” Lapen said.  “We uncovered evidence that the volcanic systems in Mars were likely active more than four billion years.  This connection allows the possibility that regions with the largest volcanoes in the solar system perhaps host some of the longest-lived volcanic systems in the solar system.”

In addition to Lapen, the team includes Alan Brandon, an associate professor in UH’s department of earth and atmospheric sciences, and their two post-doctoral researchers Minako Righter and John Shafer.  Other collaborators were Brian Beard from the University of Wisconsin-Madison and NASA Astrobiology Institute, Vinciane Debaille from the University of Bruxelles and Anne Peslier, a research scientist at Jacobs Technology working at NASA Johnson Space Center.

The project was supported by NASA Cosmochemistry grants to Lapen and Brandon, a NASA Astrobiology grant to Beard and a grant from UH’s own Institute for Space Systems Operations to Lapen.  The Belgian Fund for Scientific Research provides current financial support to Debaille.  The research took about 15 months.

Lisa Merkl, Univeristy of Houston

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *