Supermasywne czarne dziura a ciemna materia

Supermasywne czarne dziura a ciemna materia
Supermasywne czarne dziura a ciemna materiaOriginal Press Release
Naukowcy sądzą, że około 23% masy Wszechświata to tajemnicza ciemna materia – niewidzialna substancja wykrywana jedynie poprzez jej grawitacyjne oddziaływanie na normalną materię.

W czasie miliardów lat od powstania galaktyk niekontrolowane pochłanianie ciemnej materii przez czarne dziury doprowadziłoby do powstania populacji galaktyk innej niż ta, którą obserwujemy we Wszechświecie.

Dr Xavier Hernandez

Naukowcy sądzą, że w młodym Wszechświecie zagęszczenia ciemnej materii przyciągały gaz, który zapadając się utworzył gwiazdy, a te z kolei grupując się zbudowały obserwowane obecnie galaktyki. Próbując zrozumieć mechanizmy powstawania i ewolucji galaktyk astronomowie poświęcili wiele czasu próbując odtworzyć przyrastanie ciemnej materii wokół tych obiektów.

Doktorzy Xavier Hernandez i William Lee, astronomowie UNAM, obliczyli jak czarne dziury znajdujące się w jądrach galaktyk przyswajają ciemną materię. Galaktyczne czarne dziury mają masę od miliona do miliarda razy większą od masy Słońca i pochłaniają otaczające je gaz i pył w ogromnym tempie. Naukowcy stworzyli model pozwalający badać sposób w jaki czarna dziura pochłania ciemną materię i odkryli że tempo, w jakim zachodzi ten proces jest niezwykle czułe na ilość ciemnej materii sąsiadującej z czarną dziurą. Jeżeli gęstość ta przekracza krytyczną wartość siedmiu mas Słońca ciemnej materii na jeden sześcienny rok świetlny masa czarnej dziury zaczyna rosnąć tak gwałtownie, że wkrótce zaburza wygląd całej galaktyki zmieniając ją nie do poznania.

Z badań tych wynika że gęstość ciemnej materii w centralnych obszarach galaktyki przyjmuje stałą wartość. Porównując swe obserwacje z przewidywaniami obecnych modeli ewolucji Wszechświata naukowcy doszli do wniosku, że prawdopodobnie konieczna będzie zmiana dominujących modeli ciemnej materii.

Źródła:

Supermassive black holes: hinting at the nature of dark matter?

About 23% of the Universe is made up of mysterious ‘dark matter’, invisible material only detected  through its gravitational influence on its surroundings. Now two astronomers based at the National Autonomous University of Mexico (UNAM) have found a hint of the way it behaves near black holes. Their results appear in a letter in the journal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

In the early Universe clumps of dark matter are thought to have attracted gas, which then coalesced into stars that eventually assembled the galaxies we see today. In their efforts to understand galaxy formation and evolution, astronomers have spent a good deal of time attempting to simulate the build up of dark matter in these objects.

The UNAM astronomers, Dr. Xavier Hernandez and Dr. William Lee, calculated the way in which the black holes found at the centre of galaxies absorb dark matter. These black holes have anything between millions and billions of times the mass of the Sun and draw in material at a high rate.

The researchers modelled the way in which the dark matter is absorbed by black holes and found that the rate at which this happens is very sensitive to the amount of dark matter found in the black holes’ vicinity. If this concentration were larger than a critical density of 7 Suns of matter spread over each cubic light year of space, the black hole mass would increase so rapidly, hence engulfing such large amounts of dark matter, that soon the entire galaxy would be altered beyond recognition.

Dr. Hernandez explains, “Over the billions of years since galaxies formed, such runaway absorption of dark matter in black holes would have altered the population of galaxies away from what we actually observe.”

Their work therefore suggests that the density of dark matter in the centres of galaxies tends to a constant value. By comparing their observations to what current models of the evolution of the Universe predict, Hernandez and Lee conclude that it is probably necessary to change some of the assumptions that underpin these models – dark matter may not behave in the way scientists thought it did.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *